• Naša žiačka Ema Caletková zaznamenala ďalší úspech. Po 1. a 2. mieste v poľskom Jaworze v kumite dievčat v kategórii U12 do 35 kg stála opäť na pódiu. Na súťaži Croatia Open v Rijeke si vybojovala kráse tretie miesto v kategórii dievčat narodených v r. 2011 – 2012 do 39 kg.

  Srdečne blahoželáme!!!

 • V marci 2023 vyhlásilo občianske združenie Spoločnosť Slovensko – indického priateľstva v spolupráci s Indickým veľvyslanectvom v Slovenskej republike už 9. ročník výtvarnej súťaže INDICKÉ BÁJKY OČAMI SLOVENSKÝCH DETÍ.

  V septembri 2023 pozvali úspešných žiakov na vyhlásenie výsledkov súťaže. Ocenených žiakov privítali v indickom oblečení sári na Veľvyslanectve Indickej republiky v Bratislave, kde bol pripravený aj kultúrny program so záverečným pohostením z indickej kuchyne.

  Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy pod vedením p. uč. Mgr. Lenky Kračunovej, DiS. Z 500 prác získala Cenu poroty Natálka Bardosova, 8. B a Cenu organizátora Mina Rosi Iliev, 8. B.

 • BEH PRE ZDRAVÉ SRDCE

  Slovenská bežkyňa maratónov Ľudmila Šunová bežala maratóny na všetkých kontinen­toch. Bola známa tým, že behávala v slovenskom kroji. Povedala: „Mnohí sa ma pýtajú, prečo behám, čo z toho mám. Nuž, radosť z toho, že dokážem vždy dobehnúť do cieľa.“
  Preto, aby sme urobili niečo pozitívne pre zdravie, utužili vzťahy medzi žiakmi jednotlivých tried na I. stupni, zorganizovali sme 14. 09. v rámci aktivít v prírode a sezónnych pohybových činností – Beh pre zdravé srdce. Počasie nám síce veľmi neprialo, napriek tomu sa všetkým deťom podarilo dobehnúť do cieľa.

 • Profesionáli. Tak možno nazvať prácu členov Dobrovoľného hasičského zboru v Nemšovej, ktorí sa pričinili o to, že stravníci nezostali hladní.

  Našu radosť z rekonštrukcie školskej kuchyne a jedálne vystriedalo 11. 9. 2023 nepríjemné prekvapenie. Vplyvom poruchy na vodovodnom potrubí zatopilo strojovňu, v ktorej sa nachádza technológia na vetranie školskej kuchyne. Po telefonickom oznámení mimoriadnej udalosti veliteľovi Dobrovoľného hasičského zboru v Nemšovej Ing. Tomášovi Prnovi v priebehu niekoľkých minút 5 členov Dobrovoľného hasičského zboru v Nemšovej so zásahovým vozidlo takmer 3 hodiny odčerpávali vodu zo strojovne.

 • ZÁKAZ VJAZDU MOTOROVÝCH VOZIDIEL

  Vážení rodičia.

  Vzhľadom na prebiehajúce stavebné práce v areáli školy vás prosíme, aby ste rešpektovali zákaz vjazdu motorových vozidiel do areálu školy.

  Ďakujeme za pochopenie.

  Vedenie školy

 • Oznam pre rodičov a žiakov k začiatku školského roka 2023/2024

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Základná škola, Janka Palu 2 v Nemšovej Vám oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční dňa 4. septembra o 8.15 hod. v Kultúrnom centre Nemšová.

  Žiaci 1. – 4. ročníka prídu o 8.00 hod. pred budovu základnej školy a odtiaľ pôjdu spolu s triednymi pani učiteľkami do kultúrneho centra.

  Žiaci 5. – 9. ročníkov sa stretnú o 8.00 hod. za kultúrnym centrom (amfiteáter), odkiaľ sa spoločne presunú do veľkej sály.

  Žiaci prvého ročníka ostanú po slávnostnom otvorení školského roka so svojimi triednymi pani učiteľkami a prítomnými rodičmi v kultúrnom centre na privítaní prvákov s primátorom mesta Nemšová.

 • Vážení rodičia.

  Školská jedáleň začne prevádzku 4. 9. 2023. Žiaci, ktorí nemajú čip na registráciu odobratého jedla si môžu vyzdvihnúť čip od 22. 8. 2023 do 25. 8.2023 v čase od 8.00 do 14.00. Poplatok za čip je 5 € v hotovosti. Žiaci, ktorí majú čip, si telefonicky, prípadne elektronicky na www.strava.cz s použitím svojho hesla prihlásia, od ktorého dňa budú chodiť na obedy. Do 25. 8. 2023 treba zaplatiť 30 € (20 eur je réžia zaobdobie september až december 2023 10 eur je vratná kaucia) na číslo účtu školskej jedálne. Do variabilného symbolu treba uviesť evidenčné číslo dieťaťa.

 • Milí rodičia.

  Radi by sme upriamili vašu pozornosť na novinku, ktorú spúšťame na našej škole. Keďže vieme, aká je dôležitá komunikácia v anglickom jazyku, začíname od budúceho školského roka spoluprácu s jazykovou školou " Mybrain Academy ", ktorá pomôže Vašim deťom v zlepšovaní komunikačnej angličtiny prostredníctvom "popoludňajších anglických komunikačných klubov " priamo u nás na ZŠ.

  Ide o úspešný projekt, obľúbený medzi žiakmi, ich rodičmi, ale aj učiteľmi na ZŠ a to hneď z niekoľkých dôvodov:

Navigácia

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria