Navigácia

Sociálny pedagóg

 

Rady pedagógom a rodičom :

1. Každé dieťa je osobnosť, individuálna osobnosť.

2. Venujme deťom dostatočne veľa pozornosti, zaujímajme sa o deti.

3. Nájdime si čas na rozhovory s deťmi.

4. Verme v schopnosti detí, preukazujme im dôveru.

5. Chváľme, uznajme dobre vykonanú prácu.

6. Komunikujme, zaujímajme sa o názory detí, dajme im priestor vyjadriť sa, zdôveriť sa, otvoriť srdce.

7. Ak nastane problém, snažme sa ho objasniť, riešiť a zabrániť mu do budúcna .

8. Kooperujme viac v rámci rodiny a školy.

9. Buďme pozitívnym vzorom pre naše deti.

10. Prejavujme voči sebe lásku, priateľstvo a porozumenie.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria