Navigácia

Novinky

Fotogaléria

Základné informácie 2 % z daní fyzických a právnických osôb

Občianske združenie

Základné informácie

 

Občianske združenie "Iniciatíva pre žiakov" vzniklo v roku 2004.

 

Občianske združenie "Iniciatíva pre žiakov" je dobrovoľné združenie. Slúži na vytvorenie alternatívnych finančných a materiálnych zdrojov použiteľných na skvalitnenie vyučovania a mimovyučovacích aktivít žiakov ZŠ Nemšová, Janka Palu 2.

Formou listov s návratkami sme oslovili organizácie v našom meste o finančnú podporu. Súčasne sme občianske združenie zaregistrovali na získanie 2% z daní právnických a fyzických osôb. Získali sme prostriedky, ktoré použijeme na nákup učebných pomôcok.

Občianske združenie Iniciatíva pre žiakov pri ZŠ, Janka Palu 2, Nemšová ďakuje rodičom, všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré venovali 2% z daní a podporili činnosť Základnej školy. 
Ďakujeme v mene žiakov našej školy.  

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria