• Základné informácie

    •  

     Občianske združenie "Iniciatíva pre žiakov" vzniklo v roku 2004.

      

     Občianske združenie "Iniciatíva pre žiakov" je dobrovoľné združenie. Slúži na vytvorenie alternatívnych finančných a materiálnych zdrojov použiteľných na skvalitnenie vyučovania a mimovyučovacích aktivít žiakov ZŠ Nemšová, Janka Palu 2.

     Formou listov s návratkami sme oslovili organizácie v našom meste o finančnú podporu. Súčasne sme občianske združenie zaregistrovali na získanie 2% z daní právnických a fyzických osôb. Získali sme prostriedky, ktoré použijeme na nákup učebných pomôcok.

     Občianske združenie Iniciatíva pre žiakov pri ZŠ, Janka Palu 2, Nemšová ďakuje rodičom, všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré venovali 2% z daní a podporili činnosť Základnej školy. 
     Ďakujeme v mene žiakov našej školy.  

  • Kontakty

   • Základná škola
   • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657 fax: 032/6598290
   • Janka Palu 2 914 41 Nemšová Slovakia
   • 36125946
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje