• Vážení rodičia, milí žiaci!

  Dňa 21. 03. 2018 budú mať žiaci 8. ročníka deň voľna z dôvodu Testovania T9-2018.

 • Začiatkom marca využilo 18 našich ôsmakov možnosť absolvovať lyžiarsky výcvik v malebnom kúte Slovenska, na Martinských holiach, vo Winter park Martinky. Ubytovanie, výdatnú stravu a celodenný pitný režim zabezpečila chata Magistrát, ktorá má vo svojej blízkosti krátky vlek určený pre lyžiarov – začiatočníkov. Zo začiatku bol využívaný i našimi jedenástimi žiakmi, ktorí prvýkrát stáli na lyžiach a osvojovali si základy lyžovania. Patrí im pochvala za ich snahu a rešpektovanie pokynov pani učiteľky Mgr. Dany Heynes. Tá im trpezlivo vysvetľovala základy lyžovania a neustále ich povzbudzovala, aby sa nikto nenechal znechutiť počiatočnými ťažkosťami. Skupinu siedmich skúsenejších lyžiarov mala na starosti Mgr. Zuzana Škorvánková, ktorá ako vedúca lyžiarskeho výcviku dohliadala aj na celkový bezproblémový priebeh. Pedagogický dozor zabezpečovala Mgr. Ivana Škundová. V podvečerných hodinách boli pre žiakov pripravené rôzne zábavno-vzdelávacie aktivity a výukové videá. Ako ocenenie snahy na svahu počas výcviku dostali všetci účastnícky diplom, ktorý doplnila malá sladká odmena.

 • Dňa 13. marca 2018 si žiaci našej školy: Zuzík Tomáš (3. B), Sekáč Miroslav (4. B), Profantová Vivian (4. B), Macharová Timea (5.B), Spurný Matej (5.A) porovnali matematické zručnosti i rýchlosť myslenia so žiakmi okolitých škôl v okresnom kole Pytagoriády. Zuzík Tomáš, Profantová Vivian a Spurný Matej sa stali úspešnými riešiteľmi tejto súťaže. K dosiahnutým výsledkom im blahoželáme a všetkým želáme veľa úspechov aj v ďalších, nielen matematických súťažiach.

  Mgr. Mojtová Monika

 • V dňoch 13., 15. a 16. marca navštívili našu školu predškoláci z materských škôl v Nemšovej a Ľuborče. Prišli sa pozrieť, ako to v takej škole vyzerá a ako sa žiaci nielen učia, ale aj zabávajú. Drobcov privítala zástupkyňa RŠ, ktorá žiakov previedla po škole, ukázala im priestory, kde sa budú učiť čítať, písať, počítať. Po prehliadke školy sa zúčastnili vyučovania u prváčikov, kde sa aktívne zapájali do vyučovacej hodiny a ukázali nám, že sú naozaj šikovní.

  Keďže škola nie je len učenie, boli pre predškolákov v školskom klube detí pripravené hravé aktivity – skladanie obrázka s motívom našej školy a výroba srdiečka pre mamičku. Deťúrence boli usilovné, niečo vedeli, niečo nevedeli, ale dôležité je, že odchádzali spokojní.

 • Dňa 15. 02. 2018 sa uskutočnil 10. ročník dejepisnej olympiády na ZŠ Veľkomoravská v Trenčíne. Našu školu reprezentovala Simona Eva Masláková zo 7. A triedy. Tohtoročnou témou v Simonkinej kategórii bolo staroveké Grécko. Napriek tomu, že postup do krajského kola nevyšiel, Simonke ďakujeme za účasť a gratulujeme ku krásnemu 4. miestu.

  Mgr. S. Mazánová

Navigácia

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria