• VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY
  • Novinky

    • Naši žiaci sú aj úspešní športovci
     • Naši žiaci sú aj úspešní športovci

      17. 5. 2024

      Našou snahou je, aby žiaci boli úspešní a rozvíjali svoj talent. Zanietené pani učiteľky telesnej a športovej výchovy Mgr. Dana Heynes a Mgr. Zuzana Škorvánková každoročne hľadajú športové talenty medzi našimi žiakmi a zapájajú ich do športových súťaží. O tom, že úspešne, svedčí aj 4. miesto v celkovom poradí základných škôl v školských športových súťažiach v okrese Trenčín v školskom roku 2023/2024.

     • NEMŠOVSKÝ SLÁVIK

      9. 5. 2024

      Dňa 30. 04. 2024 sa v priestoroch ZUŠ Nemšová konala spevácka súťaž - Nemšovský slávik.
      Pán primátor mesta Nemšová svojou účasťou na súťaži podporil mladých spevákov a najlepším osobne zagratuloval. Porotu tvorili pani učiteľky zo ZUŠ.
      Z piatich zúčastnených žiakov našej školy si traja vyspievali výborné miesta.

    • Kurzy programovania pre naše žiačky
     • Kurzy programovania pre naše žiačky

      3. 5. 2024

      Uplynulé dva pondelky boli na našej škole venované vzdelávaniu v oblasti IT. Žiačky ôsmeho ročníka sa zúčastnili workshopu zameraného na programovanie micro:bitu, siedmačky absolvovali programovanie v Scratchi. Lektori zo spoločnosti Aj TY v IT, ktorá sa prioritne zaoberá vzdelávaním dievčat a žien, im zábavnou formou ukázali nielen základy programovania, ale aj pokročilejšie funkcie. Dievčatá si tak rozšírili svoje zručnosti v oblasti IT, ale sa aj zabavili. Siedmačky v skratke zistili, ako náročné je vytvoriť jednoduché počítačové hry, s ktorými sa stretávajú takmer každý deň. ôsmačky sa zas bližšie pozreli na niektoré funkcie mobilných telefónov a veľkú radosť mali z rozsvietenia LED pásikov farbami dúhy, či naprogramovania hry kameň – papier – nožnice.

    • DEŇ ZEME
     • DEŇ ZEME

      30. 4. 2024

      Aj tento školský rok si žiaci pripomenuli Deň Zeme zaujímavými aktivitami. Žiaci druhého stupňa sa venovali enviromentálnym témam najmä na vyučovacích hodinách biológie, výtvarnej výchovy a deviataci pripravili špeciálny program pre žiakov 3. a 4. ročníka. V priestoroch telocvične mali žiaci 12 stanovíšť, pri ktorých museli deti splniť nielen nejaké fyzické kritériá, ale aj riešiť úlohy s ekologickými témami. Žiaci v 1. a 2. ročníkoch sa venovali tvorbe projektov a edukačných aktivít spojených s témou Zeme a jej ochrany. Vytvorili krásne práce k téme. Žiaci veľa diskutovali o ochrane planéty a ŠKD v okolí školy vyzbierali aj veľké množstvo odpadkov. Dôraz sme kládli na separáciu odpadu, ku ktorej vedieme žiakov všetkých ročníkov. V máji spúšťame na škole aj zber papiera, ktorý má tiež veľký význam v ochrane našej planéty.

  • Zvonenia

   Sobota 18. 5. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola
   • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657 fax: 032/6598290
   • Janka Palu 2 914 41 Nemšová Slovakia
   • 36125946
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje