• Ľudovým tradíciám a tradičnej výrobe sa venujeme na vyučovaní v rámci prierezovej témy, ale aj tematicky zameranými dňami.

  Privítali sme projekt Remeslo deťom, ktorý vypracovali zamestnankyne EnviCentra Pro krajinu vo Vysokom Poli v Českej republike Bc. Radka Brtišová a Petra Zvonková.

  Naši žiaci mali pôvodne stráviť v areáli EnviCentra zážitkové dni, počas ktorých by sledovali aj praktické ukážky spracovania vlny. Situácia spôsobená pandémiou COVID-19 prekazila plány a nedovolila vycestovať žiakom do EnviCentra. Ani autorky projektu nemohli vycestovať na Slovensko, aby názorne predviedli spracovanie vlny.

 • Naša škola sa aj tento rok sa zapojila do 11. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: „Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze". Usporiadateľom a organizátorom je Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe. Organizátor nám vybral za partnerskú školu Základnú školu v Rovinke. V mesiaci september sme so žiakmi I. stupňa vytvárali záložky, aby sme potešili a inšpirovali žiakov našej partnerskej školy.

 • Zatúlané jablko v krajine Písmen a Čísel

  Kde bolo, tam bolo... naši najmenší žiaci prváci prežili krásny a dobrodružný deň cez pútavý príbeh o Zatúlanom jablku. Pokorili množstvo mét, kde zdolávali krajinu Písmen, Slabík, Slov, Viet, Čísel, Čiar i krajinu Zdravého životného štýlu. Najväčšiu radosť mali samozrejme z odmeny v podobe sladkých, šťavnatých no najmä zdravých jabĺk plných vitamínov.

  Tešíme sa na ďalší rozprávkový deň... Triedne učiteľky prvých ročníkov

 • Nosenie rúšok je povinné pre všetkých žiakov (aj 1. stupeň, aj školský klub detí). Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

  Stále platí prísny zákaz vstupovania rodičov (a všetkých neoprávnených osôb) do vnútorných priestorov školy.

  Od stredy 14. 10. 2020 je zrušený ranný aj popoludňajší školský klub detí (ŠKD) pre všetky deti 4. ročníka. Školský klub detí pre žiakov 1., 2., 3. ročníka zostáva v prevádzke.

  Deti v rannom ŠKD budú prerozdelené podľa ročníkov, v popoludňajšom ŠKD (1. a 2. ročník) podľa tried, žiaci 3. ročníka v nezmenenom režime.

 • Zmena vo vydávaní  obedov pre žiakov 2. stupňa

  Od stredy 14. 10. 2020 bude žiakom 2. stupňa stravujúcim sa v školskej jedálni druhý chod balený do jednorazových obalov. Nápoj a polievku žiaci zjedia v jedálni, druhý chod dostanú zabalený a skonzumujú ho doma.

  Vedenie ZŠ

Navigácia

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria