• Deň mamičiek je pre každého z nás veľmi dôležitý, avšak naši najmenší školáci sa naň tešia azda najviac. S radosťou a láskou spolu s pani vychovávateľkami v ŠKD si pripravili darčeky, ktorými určite vykúzlili svojim maminám úsmevy na perách.

 • Školy v prírode sa zúčastnilo 42 žiakov 4. A, 4. B triedy s cieľom uprednostniť zážitkové učenie v prírode pred klasickým vyučovaním v triedach.

  Hotel František v Lazoch pod Makytou-Čertov sa stal na päť dní novým domovom našich štvrtákov. Hneď po príchode nás privítali a pomohli rýchlo zabudnúť na domáce prostredie animátori Bárny, Rio, Ofinka, Toner, Špageta, Jašter a Moško. Ich pripravený animačný program „Po pamiatkach UNESCO “ dokázal žiakov i učiteľky upútať. Pripravené aktivity svojou zaujímavosťou, tvorivosťou a nápaditosťou žiakov priam pohltili a využili tak ich nevyčerpateľnú detskú energiu. Podobne športová a zábavná činnosť nezostali bokom a žiaci sa riadne vybehali.

 • V dňoch 9. – 13. apríla 2018 sa 61 detí z 2. stupňa našej školy zúčastnilo tzv.Active English Week. Štyria lektori – Craig, Robert, Jon a Sam komunikovali s našimi žiakmi v angličtine šesť hodín denne. Vyučovanie s „native“ lektormi prebiehalo inou formou ako bežné vyučovanie. Mnohí naši žiaci sa zúčastnili AEW po druhý, či tretí raz. Niektorí naši žiaci mali obavy zo stretnutí, ale postupne sa na vyučovanie tešili a lúčenie na konci nebolo ľahké...Iní, hlavne starší žiaci, ktorí si s lektorom ťažko hľadali k sebe cestu, sa asi na koniec tešili a záver bol pre nich trochu rozpačitý. Boli aj takí, ktorí to predčasne vzdali a chýbali na záverečnom odovzdávaní certifikátov.

 • školské kolo, piatok, 27. apríla 2018

  V tomto školskom roku pani učiteľky pripravili do školskej súťaže celkom 20 detí , od 3. po 6. ročník.

  Všetci súťažiaci sa naučili nejakú básničku, prípadne prózu. Stretli sme sa v piatok popoludní .

  Prišli sa pozrieť aj deti zo 6. roč., ktorí povzbudzovali svojich spolužiakov. Súťažili sme v troch kategóriách. Najúspešnejší dostali príležitosť, aby súťažili v prednese v angličtine s deťmi z Hluku v piatok 4. mája v dopoludňajších hodinách. Všetky deti si zaslúžia pochvalu, okrem jednotiek v žiackej knižke si odniesli certifikáty a tí najlepší aj knižnú odmenu.

 • V našej škole využívame aj inovatívne formy učenia. Deti si prostredníctvom zážitkov učivo
  ľahšie zapamätajú a dokážu v praxi využiť. Prvákov sme zoznámili s písmenom dž formou
  zážikového učenia. Vyučovanie začalo chutnými raňajkami - rožok s džemom. Každý si
  priniesol svoj obľúbený džem, pripravil si svoje raňajky a ponúkol aj spolužiakov. Neskôr si
  vyrobili menovku pre svoj džem, kde sa naučili písať písané tvary spomínaného písmena.
  Rodičia pribalili do aktoviek prvákom aj džús. Takže po chutných raňajkách sme nezabudli
  ani na pitný režim.
  Prváci získali nové vedomosti a zručnosti na základe skúseností. Boli aktívni, tvoriví a vedeli
  sa podeliť so spolužiakmi. Ak na vlastnej koži zažijeme niečo zaujímavé, vytvorí nám to
  skutočné spomienky.

Navigácia

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria