• Exkurzia v Dubnickom múzeu

  Naši ôsmaci sa 1. júna 2023 vybrali pešo do neďalekej Dubnice nad Váhom, kde si pre nich Dubnické múzeum pripravilo vzdelávací program s názvom Spýtajte sa záhradníka. Dozvedeli sa o histórii priľahlého parku a najmä o zaniknutej oranžérii, ktorá bola kedysi dávno pýchou Považia. Pestovali sa v nej totiž exotické citrusy, figy, bobkový list či myrta, ktorá pochádza z oblasti Stredomoria. Žiaci neboli len poslucháčmi, ale aktívne sa zapájali do rozhovoru s muzeálnou pedagogičkou, ktorá im prezradila napríklad aj to, čo mal spoločný Dubnický kaštieľ s Bojnickým zámkom. Niektorí žiaci sa premenili na záhradných architektov, ktorí museli predstaviť výhody typického anglického a francúzskeho parku. Ostatní potom hlasovali, ktorý architekt ich viac presvedčil a ktorý typ parku bol vzorom pre ten dubnický. Žiaci si tiež otestovali svoje čuchové bunky a v závere programu si v tvorivej dielni vytvorili koláž parku podľa vlastných predstáv. Obe triedy boli s programom spokojné a ich triedne pani učiteľky boli spokojné s nimi, takže exkurzia vyšla na jednotku!
  Mgr. Mária Lašová

 • Čítajme si – detský čitateľský maratón

  Žiaci prvého stupňa sa s nadšením zapojili do podujatia na podporu čítania detí a mládeže. Tieto aktivity v posledných rokoch vytláčajú nové technológie. Čítanie poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu a prehlbuje vnímavosť. Projektom sme motivovali deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc.

  Triedne učiteľky

 • Vážení zamestnanci, žiaci, rodičia, návštevníci školy.

  5. 6. 2023 začnú prípravné práce súvisiace s vybudovaním vodozádržných zariadení, novou výsadbou a úpravou chodníkov. V areáli školy bude prebiehať stavebná činnosť do decembra 2023. Žiadame zamestnancov, rodičov, žiakov a návštevníkov školy, aby zvýšili opatrnosť a rešpektovali zákaz vjazdu autom do areálu.


  Ďakujeme

 • ZBER PAPIERA 12. 06. - 16. 06. 2023

  Zber papiera sa uskutoční od 12. 06. 2023 (popoludní) do 16. 06. 2023 (dopoludnia). Papier (bez kartónu) zviazaný do balíkov môžete nosiť denne od 07.00 do 15.00 hodiny, Balíčky papiera môžete položiť k bočnému vchodu bo budovy školy. Na balík napíšte meno žiaka a triedu.


  Ďakujeme.

 • V piatok 19. 05. 2023 navštívili žiaci 5. ročníka počas dejepisno-výtvarnej exkurzie mesto Trenčín. Spoločne sme si pozreli galériu M. A. Bazovského, kde žiaci videli aktuálnu expozíciu, ale aj sami si mali možnosť niečo pekné vytvoriť v dielničkach. Do práce sa pustili s veľkou chuťou a radosťou.
  Ďalej sme navštívili MÚZEUM POD HRADOM, KATOV DOM A HRAD. Obzreli sme si interiér aj exteriér hradu ako aj výhľad z Matúšovej veže. Naučili sme sa nové fakty a zaujímavosti o živote kata a jeho postavení v spoločnosti v období 16. st.
  Pevne veríme, že žiakom sa exkurzia páčila a nadobudnuté vedomosti budú vedieť prakticky využiť na vyučovaní v škole.

  Mgr. Lenka Kračunová

 • Dňa 15. 05. 2023 sa po dlhšej covidovej prestávke stretli žiaci našej školy s partnerskou školou ZŠ Hluk v Českej republike.

  Zmerali si sily v recitačnej súťaži v slovenskom a anglickom jazyku, v atletických súťažiach (60m, skok do diaľky, hod kriketkou, štafeta),vo futbalovom zápase žiakov 1. stupňa a v korfbalovom zápase žiakov 2. stupňa.

  Po spočítaní všetkých bodov za jednotlivé súťaže zostal putovný pohár v ZŠ Hluk.

  Ďakujeme všetkým zúčastneným za výborné výsledky a reprezentáciu školy.

 • V dňoch 24. až 28. apríla 2023 sa v našej škole uskutočnil tzv. Aktívny anglický týždeň už po šiesty raz. Prihlásili sa žiaci 5. až 9. ročníka, celkom 73 žiakov. Všetci sa chceli stretnúť s tzv. native lektorom, počuť reálnu angličtinu a zdokonaliť si hlavne komunikáciu v angličtine.

  Lektori Robert Bye a Adam Fox boli zo Spojeného kráľovstva a Andy Bestin a Mark Dodge pochádzali z USA. Po skončení zúčastnení žiaci vyplnili dotazník. Podľa dotazníka bol Adam Fox najobľúbenejší lektor. Každý účastník na záver dostal certifikát o absolvovaní Aktívneho anglického týždňa.

 • Informácie k obedom zadarmo.

  Od 01. 05. 2023 sa poskytuje štátna dotácia na stravu pre deti, ktoré sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Ak je dieťa choré, nemá nárok na stravu (ani na dotáciu) a treba ho odhlásiť z obeda. Neodhlásené obedy vám budú strhnuté z vratnej kaucie alebo dodatočne doúčtované.

  Za máj a jún sa platí školskej jedálni suma 20 € (5 € réžia za mesiac a 10 € vratná kaucia).

  Deti sa musia v jedálni riadne čipovať pri odbere stravy!!! Na konci mesiaca sa spáruje dochádzka s výdajom stravy a systém vyhodnotí nárok na dotáciu.

Navigácia

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria