• Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2018 celoslovenský projekt Záložka do knihy spája slovenské školy. Cieľom je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. Našou partnerskou školou sa stala Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava. Žiaci na I. stupni vyrobili pre svojich kamarátov krásne záložky, ktoré sme im poslali.

 • Exkurzia 9. A,B Košariská – múzeum M.R. Štefánika

  Dňa 10. októbra 2018 sa žiaci 9.A a 9.B zúčastnili exkurzie do Košarísk.

  Navštívili sme múzeum M.R. Štefánika a Mohylu postavenú na pamiatku M.R. Štefánika. Krásne slnečné počasie nás sprevádzalo z obce až na Mohylu...cestu sme absolvovali tam aj späť pešo.

  Väčšina žiakov na týchto miestach bola po prvý raz. Múzeum bolo otvorené v roku 1990 v rodnom dome M. R. Štefánika (nar. 21.júl 1880) - v bývalej evanjelickej fare. Expozícia podáva komplexný pohľad na Štefánikovu osobnosť. V šiestich miestnostiach je zdokumentovaná jeho životná dráha, súkromie a záľuby, no najmä jeho vojenská, diplomatická a politická činnosť.

 • 26. september je Európsky deň jazykov.

  Na hodine ANJ v tento deň žiaci 5. B najskôr na mape sveta hľadali tie krajiny, ktorých jazyky ovládajú alebo sa práve učia. Potom spoločne vypĺňali pracovný list, v ktorom sa naučili pozdrav "ahoj" v 10 rôznych jazykoch a k názvom štátov priraďovali vlajky, ktoré reprezentujú dané krajiny. V poslednej časti hodiny písali v angličtine list priateľom na Palau.

  Žiaci 8.A uvažovali o tom, na čo všetko používame jazyky. Žiaci potom vytvárali populárne emotikony, ktoré každodenne používajú pri písomnej komunikácii a majú univerzálne využitie takmer v každom jazyku. Počas toho počúvali známe piesne vo viacerých svetových jazykoch a hodnotili, v ktorom jazyku sa im najviac páčili. Na záver mal každý porozmýšľať nad tým, ktoré slovo je jeho najobľúbenejšie a napísať ho vo viacerých jazykoch.

 • V stredu 17. októbra 2018 do našej školy zavítala spisovateľka Jaroslava Kuchtová, ktorá sa vždy teší na stretnutia so svojimi čitateľmi. Vo veľmi príjemnej atmosfére sa žiaci štvrtého, piateho a šiesteho ročníka dozvedeli veľa nielen o jej živote, ale aj o jej tvorbe. Mali sme možnosť nazrieť do procesu tvorenia kníh, dozvedeli sme sa o hľadaní inšpirácie a o autorkiných ďalších spisovateľských zámeroch. Svojimi odpoveďami na otázky detí uspokojila ich zvedavosť. Zároveň podrobne predstavila svoju knihu Keby som mal brata, z ktorej si žiaci mali možnosť prečítať niekoľko kapitol. Po skončení besedy sme si mohli zakúpiť jej knihy, ktoré ochotne podpísala aj s venovaním. Z akcie sme odchádzali s príjemným zážitkom a s pocitom, že čítať sa oplatí. Šiestaci svoje získané poznatky a dojmy z besedy vyjadrili v referátoch, ktoré vypracovali doma a odovzdali na hodine slovenského jazyka a literatúry.

 • Už tradične sme i my v Školskom klube detí oslávili Halloween ako sa patrí. Deti sa mohli zabávať v strašidelných kostýmoch na diskotéke, súťažiť v rôznych súťažiach ako napr. let na metle, tekvičkový tanec či strašidelné kolky a i. Tie najšikovnejšie mohli získať i sladké ocenenia. Deti sa mohli posilniť občerstvením, ktoré zabezpečili rodičia zúčastnených detí, za čo im touto cestou ďakujeme.

  Tú správnu atmosféru dopomohla vyčarovať i tematická výzdoba v priestoroch ŠKD, ktorú vytvorili naši šikovní žiaci.

Navigácia

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria