Navigácia

Novinky

Fotogaléria

Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia budúcich prváčikov.

Blíži sa termín zápisu prvákov do základnej školy.                                                                                                                     Zápis sa uskutoční 7. a 8. apríla 2020 v čase od 14:00 do 17:00 hod. v budove školy.

Prosíme Vás, aby ste prihlášku vášho dieťaťa vyplnili elektronicky. Vypĺňajte ju s diakritikou a čo najpresnejšie (teda používajte dĺžne, mäkčene, meno a priezvisko presne ako na rodnom liste).

Ak v dotazníku uvediete svoj email, odošleme vám na uvedenú emailovú adresu potvrdenie, že sme údaje dostali v poriadku.      Vyplnením a odoslaním online dotazníka beriete zodpovednosť za pravdivosť údajov a dávate súhlas so spracovaním uvedených údajov pre potreby školy v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. a zákona 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prosíme Vás, aby ste si elektronickú prihlášku vytlačili a podpísanú od obidvoch rodičov priniesli na zápis. Bez podpisu zákonných zástupcov nie je žiadosť právoplatná.

Taktiež Vás prosíme o vyplnenie tlačiva Žiadosť zákonných zástupcov o prijatie do základnej školy. Žiadosť je k dispozícii v materských školách alebo na web sídle v záložke: Zápis do 1. ročníka. Ziadost_o_prijatie_dietata_do_ZS.docx                            Vytlačenú a oboma rodičmi podpísanú žiadosť spolu s rodným listom dieťaťa, s občianskym preukazom zákonného zástupcu dieťaťa a sumou 14,45 € na zákupenie pomôcok na vyučovanie prineste na zápis do školy. Môžete priniesť aj výsledok depistáže z MŠ.  

 

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria