Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Prihláška na štúdium na našej škole


Vážení rodičia budúcich prváčikov!                                                                                                                                                       
Prosíme Vás, aby ste prihlášku Vášho dieťaťa vyplnili elektronicky. Vypĺňajte ju s diakritikou a čo najpresnejšie (teda používajte dĺžne, mäkčene, meno a priezvisko presne ako v rodnom liste). Podľa rodného listu vyplňte aj údaje o rodičoch. Ak sú v rodnom liste uvedení obaja rodičia, musia byť obaja uvedení aj v prihláške.


Po vyplnení si poznačte kód formulára pre prípadnú opravu a doplnenie údajov, prihlášku vytlačte, podpíšte a spolu s vyplneným, oboma zákonnými zástupcami podpísaným a vytlačeným tlačivom Žiadosť o prijatie do 1. ročníka, ktoré nájdete na stránke školy v sekcii "Zápis do 1. ročníka", prineste na zápis do školy. Nezabudnite na rodný list dieťaťa a Váš preukaz totožnosti.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria