Navigácia

 • Turnaj „O putovný pohár sv. Michala“ 2022

  Vo štvrtok 29. 9. 2022 sme sa zúčastnili turnaja „O putovný pohár sv. Michala“, ktorý už tradične organizovala Katolícka spojená škola v Nemšovej.  O putovný pohár súperili dievčatá vo vybíjanej, ktorej sa zúčastnilo 5 družstiev, a chlapci v malom futbale, ktorého sa taktiež zúčastnilo 5 družstiev.

  Naši chlapci po vynikajúco predvedenom výkone vo všetkých zápasoch získali 1. miesto, a tak si z turnaja odniesli tú najcennejšiu trofej. Putovný pohár opäť vrátili na našu školu. Treba zdôrazniť, že chlapci zo štyroch zápasov ani jeden neprehrali, a taktiež ani raz neinkasovali žiaden gól.

  Dievčatá si svojimi výkonmi vo vybíjanej vybojovali pekné 3. miesto.

  Chlapcom a dievčatám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

  Umiestnenie – futbal:

  1. ZŠ, J. Palu 2, Nemšová

  2. KSŠ, ZŠ sv. Michala, Nemšová

  3. ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta, Trenčín

  Našu školu reprezentovali: Šimon Mitáš, Kristián Gaži, Patrik Mutňanský, Peter Thomay, Juraj Sciranko, Milan Spurný, Sebastián Kresánek, David Budjač, Alex Fary a Patrik Patka.

  Umiestnenie – vybíjaná:

  1. ZŠ, Horné Srnie

  2. KSŠ, ZŠ sv. Michala, Nemšová

  3. ZŠ, J. Palu 2, Nemšová

  Školu reprezentovali: Sophia Ann Patková, Nikola Hoštáková, Viktória Bangová, Darina Bangová, Melánia Vavrúšová, Johana Ružičková, Ema Šumichrastová, Adela Bábiková, Vanesa Ondrkálová, Ema Fabušová, Lucia Knápková a Jessica Šupíková.

   

   Z. Škorvánková

 • ZÁUJMOVÉ ÚTVARY V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

 • IMATRIKULÁCIE PRVÁKOV V ŠKD

  Milou tradíciou v našom školskom klube sa stalo prijímanie prvákov za členov ŠKD. Slávnostná imatrikulácia sa konala 27. 09. 2022 a začala spoločným sľubom, odovzdávaním diplomov, sladkých kvetiniek a korunováciou. Po programe a rozdaní darčekov nasledovala spoločná zábava v podobe diskotéky, súťaží a iných aktivít, ktoré si naši prváci naplno užili.

  Veľa šťastia, úspechov, úsmevov a krásnych zážitkov v ŠKD, milí prváci.

  Pani vychovávateľky Radka a Lucka.

 • ZBER PAPIERA (11. 10. - 17. 10. 2022)

  ZBER PAPIERA (11. 10. - 17. 10. 2022)

  Od 11. 10. 2022 ( až popoludní) do 17. 10. 2022 (dopoludnia) sa uskutoční zber papiera. Papier (bez kartónu) zviažte do balíkov, napíšte meno a triedu a prineste k bočnému vchodu ZŠ, Janka Palu.

  Ďakujeme.

 • Hlasovanie - Školská kolekcia oblečenia

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Na oblečení a niektorých iných doplnkoch budete môcť nosiť motív našej školy. Hlasovaním prostredníctvom linku od dnes 26. 09. 2022 do 30. 09. 2022 môžete rozhodnúť, ktorý z trojice motívov sa vám páči najviac. Víťazný motív potom použijeme na vytvorenie kolekcie, kde nájdete nielen mikiny ale aj tričká, čapice, batohy a ďalšie kúsky.Neskôr, prostredníctvom eshop-u si budete môcť kúpiť vec, o ktorú budete mať záujem.

  Hlasovanie a nákup sú dobrovoľné.

  Hlasovať môžete tu: https://schoolsunited.cz/hlasovani/ca80a425

  Vedenie školy

 • BEH PRE ZDRAVÉ SRDCE

  BEH PRE ZDRAVÉ SRDCE

  Behať môžeme prakticky všade a vždy. S behaním môže začať skoro každý a kedykoľvek.

  Behanie odbúrava stres, depresie a zlepšuje celkovú psychickú pohodu. Posilňuje srdce a zlepšuje transport kyslíka do celého tela, čím znižuje riziko mnohých ochorení.

  V rámci aktivít v prírode a sezónnych pohybových činností sa naši žiaci od najmladších prvákov až po štvrtákov zúčastnili Behu pre zdravé heart. Pani učiteľky pripravili niekoľko disciplín podľa náročnosti a veku žiakov.

  Triedne učiteľky 1. stupňa

 • Oznam pre rodičov a žiakov k začiatku školského roka 2022/2023

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Základná škola, Janka Palu 2 v Nemšovej Vám oznamuje, že slávnostné  otvorenie  školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 5. septembra o 8.15 hod. v Kultúrnom centre Nemšová. Žiaci prídu o 8.00 hod. pred budovu základnej školy a odtiaľ pôjdu spolu s triednymi pani učiteľkami do kultúrneho centra.

  Žiaci prvého ročníka ostanú po slávnostnom otvorení školského roka so svojimi triednymi pani učiteľkami a prítomnými rodičmi v kultúrnom centre na privítaní prvákov.

  Z kapacitných dôvodov sa budú triedy 1. A, 1. B, 1. C a 2. A  učiť v školskom roku 2022/2023 v budove Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová. Po slávnostnom otvorení školského roka 2022/2023 sa presunú žiaci 1. A, 1. B, 1. C a 2. A triedy spolu s triednymi pani učiteľkami a prítomnými rodičmi do svojich tried v budove Katolíckej spojenej školy, kde bude možné vykonať aj zápis žiakov do školského klubu detí. Ostatní žiaci pôjdu po slávnostnom otvorení školského roka domov.

  Podľa pokynov MŠVVaŠ SR je potrebné, aby žiaci dňa 05. 09. priniesli písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Toto tlačivo musí žiak predložiť aj pri každom prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú). Tlačivo si môžete stiahnuť pod oznamom na webovom sídle našej školy alebo si ho môžete vyzdvihnúť vytlačené vo vestibule školy. Ponúkame vám možnosť podať vyhlásenie aj elektronicky prostredníctvom rodičovského konta na EduPage. Elektronické podávanie tlačiva bude sprístupnené 04. 09. 2022 (v nedeľu) dopoludnia.

  Upozorňujeme rodičov na zápis žiakov do školského klubu detí, ktorý bude možné vykonať 05. 09. 2022 po slávnostnom otvorení školského roka vo vestibule základnej školy. Činnosť školského klubu detí v tomto školskom roku začne dňa 6. septembra (t. j. v utorok) v čase od 6.00 do 7.45 hod. a od 11.35 do 16.00 hod.

  Obedy v školskej jedálni sa 5. septembra budú vydávať len prihláseným žiakom v čase od 10.30 do 12.30 hodiny. 

  Za porozumenie ďakujeme.

                                                                                                      Vedenie základnej školy


  Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_sept.2022.pdf

 • OZNAM

  Vedúca školskej jedálne pri ZŠ, Janka Palu 2, Nemšová oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o stravovanie svojich detí v školskej jedálni, aby prišli svoje deti prihlásiť do kancelárie vedúcej školskej jedálne od 22. 8. 2022 do 31. 08. 2022 v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.

  Je nutné, aby rodič, prípadne zákonný zástupca dieťaťa vypísal prihlášku na nový školský rok, ktorú si môžu stiahnuť z webového sídla školy v časti školská jedáleň.

  Ďalšie informácie vám poskytne vedúca školskej jedálne osobne alebo na tel. čísle 032/6598326, 0905 735 176.         

 • Pomôcky pre budúcich prváčikov

 • DENNÝ LETNÝ TÁBOR

  Prvý prázdninový týždeň sme deťom spríjemnili Denným letným táborom, ktorý sa už stáva tradíciou na našej škole. Každé ráno sme začínali táborovou hymnou SUPER DETI. V prvý deň sa z našich detí stali indiáni - MALÍ ŠIKOVNÍCI, PARÍŽANIA, OHNIVÍ DRACI, SUPER DRUHÁCI A BYSTRÉ ORLY. Tieto tímy sa snažili hľadať poklad, ktorý bol ukrytý na vopred určenom mieste. Malí indiáni súťažili v rýchlostných a vedomostných aktivitách, ktoré si pre nich pripravili pani vychovávateľky. Zbierali kamienky pre svoj tím. Víťazní bojovníci mali prednostné právo hľadať poklad. S najväčším počtom kamienkov skončili SUPER DRUHÁCI A BYSTRÉ ORLY. Jeden BYSTRÝ OROL nám našiel poklad pre všetky deti v podobe tašiek a fixiek na textil, ktoré si v triede pomaľovali a odniesli ako pamiatku. Každý deň ich čakalo malé občerstvenie v podobe melónov, jabĺk, broskýň....

  Turistikou na pútnické miesto Butkov  v neďalekých Ladcoch sme deťom spríjemnili druhý deň nášho tábora. Deti si z tohto miesta odniesli okrem nezabudnuteľného výhľadu aj malé suveníry. Po príchode do triedy si vypletali indiánske náramky.

  Tretí deň -  výlet do Bojníc. Cestu sme zvládli bez komplikácií. Hneď pri príchode do Bojníc nás čakal krásny pohľad na zámok. Deti plnili pracovné listy, ktoré sa týkali zvieratiek v ZOO. Každý tím musel vyhľadávať rôzne informácie, ktoré si na záver úloh skontrolovali. Pracovali pekne v skupinách a boli si vzájomne nápomocní pri ich plnení.

   Posledný deň nášho tábora patril návšteve dubnického kina LASTOVIČKA. Pozreli sme si rozprávku KRÚDOVCI – NOVÝ VEK. Po rozprávke sme navštívili neďaleký park s preliezačkami. Deti dostali diplomy a malé odmeny. Spoločne sme sa schladili zmrzlinou. Plní zážitkov sme sa rozlúčili a popriali si krásne prázdniny. 

 • JÚNOVÉ AKTIVITY V ŠKD

  Keďže júnové dni sme mali veľmi horúce, snažili sme sa ich deťom spríjemniť rôznymi aktivitami. Vybláznili sme sa s vodnými balónmi a pištoľami, zrelaxovali piknikom pri Vlári. Ako správni športovci si zmerali sily v našej letnej olympiáde. Kopali do prázdnej brány, hádzali loptu do basketbalového koša, skákali do diaľky z miesta, hádzali kruhmi a šiškami do určenej nádoby a prefukovali vajíčka v pohároch plných vody. Všetci zúčastnení športovci dostali sladkú odmenu a tí najšikovnejší aj malé vecné odmeny a medaily. Posledné popoludnie sme s deťmi strávili posedením pri kofole. Porozprávali sme sa o plánoch na leto a odovzdali deťom „vysvedčenie“ z ŠKD.

 • ACTIVE ENGLISH WEEK

  V dňoch 25. - 29. apríla 2022 sa uskutočnil v našej škole už po piaty krát  tzv. Aktívny anglický týždeň po dvojročnej „ pandemickej „ prestávke.

  Deti sa veľmi tešili na anglicky hovoriacich lektorov. Mnohí už mali skúsenosti z predchádzajúcich rokov akým spôsobom prebieha táto netradičná výučba angličtiny.

  Celkom sa v tomto školskom roku prihlásilo 90 žiakov, zúčastnilo sa ich 88.

  Lektori David Schofield, Steve Schultz, Osha Johnson a Michael Gibson pochádzali z USA a Anglicka. Pre piatakov bol prvý deň sklamaním, pretože jeden z lektorov bol pozitívne testovaný na covid, a nemohol nastúpiť v pondelok. V utorok sklamanie vystriedalo nadšenie, pretože prišiel náhradník a Aktívneho týždňa sa mohli zúčastniť aj piataci.

   

  Po skončení sa v dotazníku naši žiaci mohli vyjadriť ako sa im páčil Aktívny týždeň...väčšina hodnotila veľmi pozitívne prácu lektorov...najviac sa páčil Steve, David...najmenej Osha a Michael.

  Všetci sa chceli dobre baviť, počuť skutočnú angličtinu, niektorí sa chceli uliať zo školských povinností a mať týždeň pokoj od školy…

  Páčilo sa všetkým našim žiakom. Už teraz sa tešia na budúci školský rok a dúfajú, že naša škola im umožní takúto formu vyučovania.

   

  Ing. J. Sabadková, vyučujúca ANJ

 • 28. jún - lesná pedagogika v Antonstále

  Krátko pred koncom školského roka strávili tretiaci zaujímavé dopoludnie v areáli poľovníckeho kaštieľa v Antonstálskej doline. V krásnom lesnom prostredí sa veľa dozvedeli o stromoch, o živočíchoch, oboznámili sa s prácou lesníkov, ktorí sa o lesy starajú. Lesní pedagógovia pripravili pre deti stanovištia s rôznym zameraním. Každý mal možnosť zastrieľať si z luku, vlastnoručne odpíliť a vyzdobiť drevenú medailu či vyfarbiť drevené zvieratko podľa svojho výberu. Odvahu deti prejavili, keď museli prejsť cestu medzi stromami so zaviazanými očami. Pobavili sa pri čuchovej poznávačke a poznávačke semien rôznych drevín. Bol to naozaj super deň a deti si odniesli veľa pekných zážitkov.

 • ENGLISH STAR

  Medzinárodná súťaž žiakov v testovaní znalostí z angličtiny prebiehala 5. mája 2022.

  Z našej školy sa prihlásilo 59 žiakov.

  Keďže súťaž musela podľa pravidiel prebiehať počas jednej vyučovacej hodiny, v našej škole sa uskutočnila cez 3. vyučovaciu hodinu. Na testovaní našich žiakov sa teda zúčastnili viacerí vyučujúci. V daný deň veľa z prihlásených detí chýbalo, boli choré, takže ich ochotne nahradili spolužiaci. Registračný poplatok 5 eur si platili sami žiaci. Nebolo jednoduché všetko skoordinovať, aby súťaž prebiehala pre všetky ročníky v jednu vyučovaciu hodinu.

  Nakoniec súťažilo celkom 58 detí od 3. po 9. ročník. Každý ročník bol vyhodnotený v rámci Slovenska zvlášť. Deti, ktoré získali 100 % ,boli zaradené do zlosovania v rámci ročníka o hlavnú cenu, mobilný telefón. Z našej školy mali iba 2 žiaci 100 %.

  Všetci, ktorí sa zapojili do testovania, dostali od organizátora súťaže malý darček (pero s logom English Star) a diplom. Žiaci s minimálne 80 % a viac % mali diplom so zlatou medailou. Žiaci, ktorí získali 100 % , dostali ešte ponožky od firmy Fusakle.

  Všetci vyučujúci ANJ odmenili deti hneď po testovaní jednotkami.

  Škola bola zaradená do žrebovania o tlačiareň Epson. Žiaľ, nezískali sme ju pre školu.

  Všetkým, ktorí sa na testovaní podieľali patrí poďakovanie.

  Ing. J. Sabadková, vyučujúca angličtiny

 • Dopisovanie s rovesníkmi z Mikronézie

  V tomto školskom roku sme hneď na začiatku rozbehli klasickú výmenu listov s deťmi z republiky Palau. Počas pandémie bola táto činnosť dočasne prerušená. Nefungovala letecká pošta, boli problémy s odoslaním listov a balíčkov...Naši piataci, a niektorí šiestaci sa tešili, že môžu písať v angličtine niekomu neznámemu. Listy, ktoré v priebehu školského roka prišli do našej školy, priniesli obrovskú radosť. V niektorých nechýbala fotografia nového kamaráta alebo malý darček.

  Do dopisovania – výmeny listov sa zapojilo celkom 63 žiakov našej školy. Píšu si s deťmi zo základných škôl – Meyuns Elementary school a SDA Elementary school.

  Pani učiteľkám, ktoré pomáhajú deťom na oboch stranách sveta patrí veľké poďakovanie. Poďakovanie patrí aj deťom, ktoré sú ochotné zdieľať svoje zážitky zo školy aj mimo nej s kamarátmi, ktorí žijú tisíce kilometrov ďaleko v súostroví Palau v Tichom oceáne.

  Tešíme sa na pokračovanie v budúcom školskom roku.

  Ing. J. Sabadková, vyuč. ANJ

 • CHEMICKÁ EXKURZIA

  Vo štvrtok 23. júna sme sa so siedmakmi vybrali na exkurziu do čističky odpadových vôd v Ľuborči. Dozvedeli sme sa, akým spôsobom čistia vodu prístroje a zariadenia v areáli čističky. Mohli sme sa pozrieť aj do priestorov, kde sa zhromažďuje odpad a kal, ktorý sa zachytáva z vody. Spoznali sme celý postup, v ktorom sa splašková voda dokáže premeniť na čistejšiu a pre živé organizmy vhodnejšiu vodu, ktorá potom prúdi do neďalekého Váhu. Pracovníkovi čističky ďakujeme za sprevádzanie po areáli a podrobné vysvetlenie procesu čistenia. Budeme si pamätať aj to, že do WC nesplachujeme vlhčené obrúsky ani zvyšky jedál.

 • KONCOROČNÝ VÝLET ŠIESTAKOV

  Deň detí oslávila 6. A a 6. B trieda školským výletom v Terchovej a na Orave. Našou prvou zastávkou bola Terchová. Vydali sme sa na vrch Oblaz, ktorého cestu nám spríjemňoval náučný chodník zameraný na faunu a flóru Národného parku Malá Fatra. Na konci náučného chodníka nás čakala tridsaťmetrová rozhľadňa Terchovské srdce, ktorá nám ponúkla výhľad na obec Terchová a okolité vrchy Malej Fatry. Náš výlet na rozhľadni ale zďaleka nekončil. Po zostupe z rozhľadne sme sa občerstvili v neďalekom bufete, kde sme si zakúpili rôzne suveníry a vybrali sme sa na parkovisko pod sochou Jánošíka, kde nás čakal náš autobus, ktorý nás odviezol do Oravského Podzámku. Oravský hrad je jednou z najväčších atrakcií severného Slovenska. Ponúkol nám niekoľko zaujímavých expozícií, ktoré nás preniesli do histórie našich predkov a rovako nám priblížili hradné staviteľstvo na našom území. Po viac ako hodinovej prehliadke hradu sme sa presunuli na námestie pod hradom, kde sme si zakúpili suveníry, občerstvili sa a mohli sme sa plní zážitkov a nových poznatkov vydať na cestu domov.

 • KONCOROČNÝ VÝLET SIEDMAKOV

  Bol síce posledným v tomto školskom roku, ale rozhodne stál za to čakanie. Dňa 16. 6. 2022 si žiaci 7. A a 7. B obuli turistické topánky a vydali sa do Terchovej, kde absolvovali turistický okruh v Jánošíkových dierach, videli pohyblivý drevený betlehem v Kostole sv. Cyrila a Metoda, navštívili miestne múzeum s Expozíciou Jánošík a Terchová a nakoniec si to vyšliapali k rozhľadni Terchovské srdce.

  Z reakcií žiakov:

  Výlet bol super. Nečakal som, že si to tak užijem. Na tej prechádzke v Dierach bola pekná príroda. Dokonca som ani nemal čas sa nudiť. Atmosféra bola fajn, pani učiteľky k nám boli milé. Tempo sme mali zvládnuteľné, ale zas nie pomalé. Veľmi sa mi páčilo na rozhľadni, pretože mám rád výšky. Štvalo ma, že tam bolo všetko drahé, ale to sa dalo čakať.“ (Peťo T.)

  Taký výlet som ešte nezažila, páčili sa mi tie minivodopády a z rozhľadne bol krásny výhľad.“ (Viki B.)

  Túra v Jánošíkových dierach aj cesta na rozhľadňu sa mi páčila. Bol som tam prvýkrát. V múzeu sme pozerali aj video o Jánošíkovi. Cestou domov sme si rozprávali vtipy.“ (Sebko)

  Výlet sa mi páčil a išla by som znova.“ (Elka)

  Najviac sa mi páčilo, keď sme išli na rozhľadňu, lebo tam bol najlepší výhľad. Nepáčili sa mi tie ceny v stánku.“ (Peťo K.)

  Výlet bol úžasný. Všetci sme sa odreagovali a viac sme sa všetci rozprávali.“ (Melánka)

  Páčilo sa mi všetko, hlavne tie Jánošíkove diery. Aj by som si ten výlet ešte zopakoval. Príroda tam bola úchvatná.“ (Jurko)

  Výlet sa mi veľmi páčil. Krásna príroda, turistika, kostol aj múzeum. Parádny filmík o živote Juraja Jánošíka. Oddych pod Malým Rozsutcom bol vynikajúci. Výstup na rozhľadňu bol chvíľkami trošku náročný, ale ten výhľad za to určite stál. Z veže bolo vidieť celú Terchovú, všetky vrchy za ňou aj veľkú sochu Jánošíka.“ (Branko)


   

  ...a tip na leto? 26 z 26 zúčastnených siedmakov odporúča každému výlet do Terchovej!

 • DEŇ DETÍ V ŠKD

  Prvý júnový deň si každoročne pripomíname Deň detí. V rámci ŠKD sme si spoločne vychutnali zmrzlinu a spríjemnili si popoludnie bublifukovou parádou. Príjemne sme strávili dve pekné popoludnia a takto pripomenuli deťom tento sviatok. Fotky z tejto akcie si môžete pozrieť v galérií.

 • Činnosť turistického krúžku v školskom roku 2021/2022

  V tomto školskom roku začal svoju činnosť turistický krúžok. Turistické vychádzky a výlety do okolia Nemšovej organizovali pani učiteľky s cieľom spoznávať najbližšie lokality v Bielych Karpatoch. Celkom sa uskutočnilo 5 turistických vychádzok.

  Prihlásení žiaci v počte 20 boli od tretieho po ôsmy ročník. Medzi najmladších a najzdatnejších patril Eliáško Puček z 3.C. Niektorí chodili menej pravidelne, ale tešili sa všetci, hlavne na výlety spojené s opekaním v prírode.

  Dĺžka vychádzok bola prispôsobená veku a kondícii detí, samozrejme aj počasiu.

   

  Všetkým turistom ďakujeme za vzorné správanie a veríme, že radosť z pohybu Vás bude sprevádzať počas voľných prázdninových dní.

   

  P. uč. Ing. J. Sabadková, Mgr. I. Škundová, Mgr. Ľ. Blažejová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria