Navigácia

Novinky

Fotogaléria

 • Veľkonočné tvorivé dielne v ŠKD

  Veľká noc je už za dverami, a tak sme sa i my v ŠKD pustili do vyzdobovania veľkonočných vajíčok.

  Deti si mohli odskúšať tradičnú techniku maľovania vajíčok temperovými farbami či kresbu voskovkou a následné maľovanie vodovými farbami. Z tých menej tradičných techník spomenieme otláčanie vajíčok v nafarbenej pene na holenie, otláčanie krepového papiera či lepenie rôznych ozdôb a trblietok. V neposlednom rade mohli deti vyrábať i zvieratká z vajíčok a papiera.

  Veríme, že takto ručne vyrábané dekorované vajíčka urobia radosť nielen samotným deťom či rodičom, ale aj všetkým, ktorí budú týmito vajíčkami obdarovaní. (Viac fotografií môžete nájsť vo Fotoalbume. )

 • Týždeň hlasného čítania 2019

  Na chvíľku zastať a prečítať si spolu knihu je príjemná predstava pre deti aj ich rodičov. Čítanie kníh deťom nahlas dáva príležitosť stráviť spoločné chvíle. Počas Týždňa hlasného čítania sa nám podarilo oživiť peknú myšlienku priblíženia sveta dospelých so svetom detí  prostredníctvom príbehov a rozprávok. Vďaka ochote väčšiny rodičov žiakov I. stupňa sa v domácom prostredí uskutočnil týždeň spoločného čítania, počas ktorého polovicu 20-minútového času čítal rodič a potom v čítaní pokračovalo dieťa. Všetko si pekne zaznačili a po ukončení priniesli záznam o čítaní triednej pani učiteľke, ktorá vyžrebovala vo svojej triede 3 žiakov.

  Odmena - žiaci, ktorí si môžu vybrať Deň bez domácej úlohy:

  1. B - Samko Kadlec, Svetlanka Masláková, Dominik Pagáč

  1. C - Katka Benková, Nelka Janíková, Hanka Kochová

  2. A - Dorotka Haliaková, Adamko Mutňanský, Sabínka Uherková

  2. B - Matúš Piláthy, Laura Chmelinová, Nelka Štefánková

  2. C - Simonka Kresánková, Sárka Vavrušová, Oliver Vlna

  3. A - Barbora Mutňanová, Hanka Holečková, Laura Červeňanová

  3. B - Liliana Kristínová, Dominika Šupíková, Martin Krbaťa

  4. A - Štefan Vanko, Elka Luprichová, Viki Macharová

  4. B - Ondrej Zúbek, Stella Eva Iliev, Viktória Filípková

  Žiakom blahoželáme! Veríme, že strávili s rodičmi pri knihách príjemné chvíle.

  Mgr. Erika Lajčiaková

   

 • Sme škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov!

  Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO  zverejnil aktuálne výsledky žiakov základných a stredných škôl. Hodnotenie školy je vypočítané pri základných školách na základe výsledkov celonárodných testov v 5. a 9. ročníku (Testovanie 5, Testovanie 9) a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach.

  Naša škola spomedzi viac ako 2200 škôl na Slovensku skončila v tomto hodnotení na výbornom 15. mieste. Je to zásluha celého kolektívu pedagógov a všetkých  zamestnancov našej školy, ktorí sa rozhodli venovať svoj potenciál, znalosti, ale i srdce práci, ktorá vychováva našu budúcu generáciu.

  Výsledky základných a stredných škôl si môžete pozrieť na stránke www.ineko.sk.

 • Výtvarná súťaž „Čo priletí na kŕmidlo“

  Pre žiakov ZŠ v pôsobnosti Správy CHKO Biele Karpaty bola vyhlásená výtvarná súťaž s názvom „Čo priletí na kŕmidlo". Do tvorenia sa zapojili naši druháci a vo vestibule Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne je výstava výtvarných prác. Výstava potrvá do 17. 4. 2019.

  Nájdete tam práce od týchto žiakov:

  Laura Chmelinová (2. B), Zara Prnová (2. B), Mario Ružička (2. B), Robert Sciranko (2. B), Matúš Piláthy (2. B) a Gabika Lukáčiková (2. C).

                                                                                                                                          Mgr. Erika Lajčiaková

 • MORENA, MORENA, KONIEC TVOJEJ VLÁDY.....

  V piatok  5. apríla 2019 žiaci tretieho ročníka aj so svojou  pani učiteľkou definitívne odohnali zimu a s otvorenou náručou privítali jar. Za doprovodu ľudových piesní vyniesli Morenu (staroslovanskú bohyňu zimy a smrti) k sútoku riek Vlára a Váh, kde ju vhodili, aby ju voda odniesla čo najďalej. Vhodením Moreny do rieky Váh žiaci symbolicky skončili so zimou, aby vládu prevzala  jar. Žiakom sa zaháňanie zimy veľmi páčilo a naučili sa aj mnoho krásnych piesní, zvykov a symbolov spojených s jarou.

 • Okresné kolo Pytagoriády

  V dňoch 26. 3. a 27. 3. 2019 sa šesť žiakov našej základnej školy zúčastnilo okresného kola Pytagoriády.  Ich úlohou bolo vypočítať 15 zaujímavých úloh a do celkového hodnotenia sa im mohli započítať aj body za rýchle riešenie. Úspešnými riešiteľmi sa stali: Hudec Martin (3. B), Šebík Richard (3.B), Zuzík Tomáš (4. B), Macharová Timea (6. B). Všetkým zúčastneným ďakujem za svedomitú prípravu na súťaž a blahoželám k dosiahnutým výsledkom. 

                                                                                                                                     Mgr. Mojtová Monika

 • Náhradný termín zápisu detí do prvého ročníka na školský rok 2019/2020

  Riaditeľka Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová oznamuje rodičom, že náhradný termín zápisu detí
  do prvého ročníka na školský rok 2019/2020 sa uskutoční 15. 04. 2019 (pondelok) od 08.00 do 15.30 hod.,
  v priestoroch Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová.
  K zápisu je potrebné priniesť: občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa, rodný list dieťaťa, 14 €
  na  zakúpenie pomôcok na vyučovanie a ak máte k dispozícii, môžete priniesť aj výsledok depistáže z MŠ.

                                                                                                                                       Tešíme sa na Vás!


 • Z rozprávky do rozprávky

  Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale aj s knihou. Aj prváci majú záujem o knihy. Preto sme okrem návštevy mestskej knižnice mali v rámci vyučovania i tvorivé aktivity: „Z rozprávky do rozprávky“. Deti si priniesli obľúbené knižky, z ktorých sme si čítali, absolvovali čitateľský kvíz a zahrali sa na ilustrátorov. Ako to dopadlo? Pozrite si ukážky našich ilustrácií ...

  Viac foto vo fotoalbume.

                                                                                                                                 Mgr. Lenka Sabadková

 • Svetový deň vody – 22. marec 2019 

  Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi.“  (Leonardo da Vinci)  

  Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Voda nás teda sprevádza každý deň, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť.

  Je najdôležitejšou zlúčeninou na zemskom povrchu. Pokrýva 70 % povrchu a dáva planéte nádhernú modrú farbu, ktorú vidíme na fotografiách z vesmíru.

   Voda je najbežnejšou kvapalinou. Je nepostrádateľná pre všetky formy života, aké sa kedy na Zemi vyvinuli. V mnohých smeroch riadi náš život. Podmieňuje, kde môžeme žiť, od nej závisí, či môžeme siať a produkovať dostatok potravy, ovplyvňuje počasie. Všetko živé potrebuje vodu – ľudia, zvieratá i rastliny.

  Pri príležitosti Svetového dňa vody sme aj my pripravili pre žiakov druhého stupňa zaujímavú aktivitu. Počas celého týždňa mali priestor na premyslenie a prípravu výzdoby dverí svojich tried s tematikou Dňa vody. Niektorí poctivo pracovali celý týždeň, iní doťahovali výzdobu na poslednú chvíľu v piatok. Snaha žiakov nevyšla navnivoč. Komisia, ktorú tvorili pani riaditeľka, pani zástupkyňa a pani učiteľka Hauk, vybrala troje najkrajších dverí. Žiaci týchto tried boli ocenení „tekutou odmenou“, presne tak, ako sa na Deň vody patrí. A ktoré dvere boli najkrajšie? To predsa nie je dôležité! Dôležité je, že si všetci uvedomili potrebu chránenia tohto vzácneho prírodného zdroja.

  Mgr. L. Tršková

 • 22. 3. Deň vody

  Tohtoročný Deň vody sme so žiakmi na prvom stupni oslávili veľmi radostne, tešiac sa na teplé jarné
  dni. Najskôr sme si spoločne vysvetlili a zopakovali, ako je pre nás voda dôležitá, koľko je na Zemi
  sladkej vody a tiež koľko z nej je vody pitnej. Žiaci boli prekvapení, že jej je tak málo. Preto sme
  spoločne hľadali riešenia, ako môžu samotní žiaci vodou šetriť, a tým prispieť ku skvalitneniu života.
  Spoločne sme sa zahrali na kolobeh vody v prírode a žiaci pochopili jeho nevyhnutnosť pre dostatok
  vody v krajine. Rozdelení do skupín vytvorili plagát ku Dňu vody a v závere dňa sa vybláznili tvorbou
  veľkých vodných bublín.

 • OKRESNÉ KOLO V PREDNESE POÉZIE

  V piatok 22. marca 2019 sa už tradične v priestoroch ZŠ Melčice- Lieskové konala okresná súťažná
  prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovala
  Laura Červeňanová z 3.A triedy. Laura obsadila krásne 3. miesto, za čo jej srdečne blahoželáme
  a ďakujeme za reprezentáciu školy. Zároveň ďakujeme aj pani Červeňanovej, ktorá svojej dcérke našla
  výbornú ukážku a svedomito ju na súťaž pripravila.

                                                                                                                                                 Mgr. Oľga Fraňová

 • Deň vody u prvákov

  22. marec je na celom svete venovaný vode. Deň vody si pripomenuli aj naši prváci. Vybrali sme sa k rieke Vlára, kde sme horlivo diskutovali o význame a dôležitosti vody.  Na záver sme kľúčom a zaklínadlom: „Voda, vodička, my ťa odomykáme, aby si bola čistá ...“, slávnostne „odomkli studničky.“

  Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume Deň vody.                                                                                                                                                                                                                                      Mgr. Lenka Sabadková

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  V tomto školskom roku sa neuskutočnilo školské kolo v Olympiáde ANJ, ale do okresného kola sa pripravovali dvaja žiaci. Rebeka Brandoburová z 8.A v kategórii starších žiakov nemohla nastúpiť, pretože ochorela. Mladších žiakov úspešne reprezentoval Adam Ďuriš , žiak 7.B. Bol úspešným riešiteľom a celkom získal 52,5 bodu. Umiestnil sa na peknom 6. mieste z 20 súťažiacich. Od tretieho miesta  ho delil iba jediný bod. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

                                                                                                                               Ing. Sabadková J., vyuč. ANJ

   

 • Návšteva predškolákov

  V rámci spolupráce s materskými školami sme v našej škole v dňoch 12., 13., 14. a 19. marca privítali šikovných a zvedavých predškolákov.                                                                                                         
  Najskôr si prezreli priestory, v ktorých sa vzdelávajú naši žiaci, navštívili triedy prváčikov, ktorí ich potešili veselou piesňou, predviedli svoje počtárske, čitateľské a pisateľské zručnosti. Potom sme dali šancu predškolákom, aby si po prvýkrát vyskúšali niektoré školácke hry a úlohy.                                                            Predškoláci dostali aj vlastný pracovný list, ktorý samostatne vypracovali a spoločne s našimi tretiačkami a pani učiteľkou sa zahrali a zaspievali pieseň. Darilo sa im naozaj výborne, preto sme ich na záver odmenili vlastnoručne vyrobenými medailami.                                                                                                                      
  Veríme, že sa už onedlho aj oni stanú ozajstnými žiakmi – prvákmi našej školy!


 • "DAJ SI ČAS"

  23. marca (sobota) v čase od 9:30 hod. sledujte na STV 1 zábavno-súťažnú reláciu  "DAJ SI ČAS" a držte palce našim siedmakom, ktorí sa súťaže zúčastnili a zmerali si vedomosti a zručnosti so žiakmi Osemročného gymnázia z Nového Mesta nad Váhom.

 • Lyžiarsky výcvik vo Vernári – Studničky

  Nedeľa 17. 02. 2019 bola dňom, keď 42 žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka netrpezlivo a s množstvom očakávaní nastupovalo do autobusu smerujúceho do lyžiarskeho strediska Vernár – Studničky. Po asi trojhodinovej ceste nás privítal  penzión Suchá, ktorý sa nám na týždeň stal druhým domovom. Zabezpečil nám príjemné ubytovanie, celodennú stravu i pitný režim.

  Na svah, ktorý bol od penziónu vzdialený asi 2 km, nás vozil zabezpečený skibus. V lyžiarskom stredisku boli k dispozícii 3 vleky. Miernejší svah využívali hlavne naši začiatočníci. Pod vedením obetavých externých inštruktorov Mirky a Jožka  postupne zdolávali počiatočné obavy z lyžovania. Napriek tomu, že väčšina z nich stála na lyžiach po prvý raz, ich odhodlanie a rešpektovanie pokynov veľmi skoro prinieslo zreteľné pokroky. Pani učiteľky Mgr. Zuzana Škorvánková a Mgr. Dana Heynes odovzdávali svoje bohaté lyžiarske zručnosti skúsenejším lyžiarom. Bolo vidieť, že si nové techniky a rôznorodé aktivity na svahu veľmi užívali. Pedagogický dozor a morálnu podporu zabezpečovali pani učiteľky Mgr. Monika Mojtová a Mgr. Ivana Škundová. Otázky zdravia riešila zdravotníčka Dominika.

  Podvečerné hodiny mali žiaci vyplnené zaujímavými prednáškami, napr. o pravidlách správania sa na lyžiarskom svahu – biely kódex, technikách lyžovania či správnom lyžiarskom výstroji. To, že mnohých zaujali, potvrdili svojím vzorným správaním na svahu. Za to im, samozrejme, patrí veľké poďakovanie. Rovnako je potrebné pochváliť aj tých, ktorí sa zapájali do pripravených hier, záverečného programu a diskotéky v maskách.

  Veríme, že z lyžiarskeho výcviku si žiaci okrem účastníckeho diplomu a ďalších ocenení odniesli aj veľa nezabudnuteľných zážitkov, nových kamarátstiev a dobrý pocit, že sa naučili niečo nové.

   

  Viac foto vo fotoalbume.

 • Výtvarná súťaž

  VESMÍR OČAMI DETÍ

  V regionálnom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí bolo hodnotených spolu 625 prác. Vesmírna fantázia našich žiakov bola ocenená v dvoch kategóriách.

  Za 1. stupeň ZŠ získali      

             ocenenie

  Paulína Mutňanská(1.C) za svoju VESMÍRNU ŠKOLU  s postupom do celoslovenského kola  

  a Nela Janíková (1.C)                                                                          

   so svojím TANCUJÚCIM MIMOZEMŠŤANOM MIMOM.

   

  Za 2.stupeň sa k oceneným žiakom pridali Marek Vavrúš (8.A) svojou výtvarnou fantáziou ZA DVERAMI a Kristína Ondrejičková (8.A)VESMÍRNOU PALETOU.

  Všetkým oceneným blahoželáme!

  Mgr. Edita Peťková

 • Výtvarná súťaž

  PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI

  Vnímanie krás okolitej prírody naši žiaci preniesli do svojich výtvarných prác v rámci 30. ročníka regionálnej výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti . Dôkazom toho je  i farebné stvárnenie sveta pod vodou očami žiačky Liliany Lavičkovej zo 7.A, ktorá bola ocenená za svoju výtvarnú prácu Dúha v mori.

  Lili, blahoželáme!

  Mgr. Edita Peťková

 • ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK 5

  Naši druhácižiaci 3. B a 4. B triedy sa zapojili už do piateho ročníka celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK 5, ktorá rozvíja u žiakov čítanie s porozumením, logické myslenie aj vnímanie medzipredmetových vzťahov.

  Z celkového počtu vyše 30 000 prác, ktoré do súťaže prihlásili základné školy z celého Slovenska, odborná porota vybrala 333 kresieb v každej kategórie. A boli medzi nimi aj práce žiakov našej školy, ktoré podľa hodnotenia poroty najoriginálnejším spôsobom v kresbe prepojili dva prečítané príbehy.

  Do ďalšieho kola súťaže postúpili práce žiakov:

  Matúš Piláthy (2. B), Barborka Macharová (2. B), Sofia Mikulová (2. A), Viktória Ďurišová (3. B), Mária Kiačiková (4. B).

   Postupujúce práce sa teraz budú uchádzať o hlasy vo verejnom hlasovaní: https://www.raabe.sk/aktuality-skolstvo/podporte-deti-a-ich-kreativitu-lajkujte-kresby-finalistov

                                                                                                                                           Mgr. Erika Lajčiaková

 • Deň v maskách

  19. február nebol len taký obyčajný deň. V laviciach nesedeli deti, ale rôzne rozprávkové bytosti a celý zástup filmových a rozprávkových postavičiek. Na chodbách ste mohli stretnúť princezné, víly, policajtov a kovbojov, ako sa rozprávajú s drakom, vodníkom či mačičkou. Navštívili nás aj hrôzostrašné masky, ale zvládli sme to. Veru bolo veselo a vyučovanie bolo zábavné. Všetci sme sa už nemohli dočkať na popoludnie, kedy bol pre nás pripravený karneval.

  Viac foto vo fotoalbume Karneval 2019.

                                                                                                                                                Mgr. M. Bezáková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria