Navigácia

 • Exkurzia v Dubnickom múzeu

  Exkurzia v Dubnickom múzeu

  Naši ôsmaci sa 1. júna 2023 vybrali pešo do neďalekej Dubnice nad Váhom, kde si pre nich Dubnické múzeum pripravilo vzdelávací program s názvom Spýtajte sa záhradníka. Dozvedeli sa o histórii priľahlého parku a najmä o zaniknutej oranžérii, ktorá bola kedysi dávno pýchou Považia. Pestovali sa  v nej totiž exotické citrusy, figy, bobkový list či myrta, ktorá pochádza z oblasti Stredomoria. Žiaci neboli len poslucháčmi, ale aktívne sa zapájali do rozhovoru s muzeálnou pedagogičkou, ktorá im prezradila napríklad aj to, čo mal spoločný Dubnický kaštieľ s Bojnickým zámkom. Niektorí žiaci sa premenili na záhradných architektov, ktorí museli predstaviť výhody typického anglickéhofrancúzskeho parku. Ostatní potom hlasovali, ktorý architekt ich viac presvedčil a ktorý typ parku bol vzorom pre ten dubnický. Žiaci si tiež otestovali svoje čuchové bunky a v závere programu si v tvorivej dielni vytvorili koláž parku podľa vlastných predstáv. Obe triedy boli s programom spokojné a ich triedne pani učiteľky boli spokojné s nimi, takže exkurzia vyšla na jednotku!
                                                                                                                                                Mgr. Mária Lašová

 • Čítajme si – detský čitateľský maratón

  Čítajme si – detský čitateľský maratón

  Žiaci prvého stupňa sa s nadšením zapojili do podujatia na podporu čítania detí a mládeže. Tieto aktivity v posledných rokoch vytláčajú nové technológie. Čítanie poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu a prehlbuje vnímavosť. Projektom sme motivovali deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc.

  Triedne učiteľky

 • STAVEBNÉ PRÁCE V AREÁLI ŠKOLY

  Vážení zamestnanci, žiaci, rodičia, návštevníci školy.

  5. 6. 2023 začnú prípravné práce súvisiace s vybudovaním vodozádržných zariadení, novou výsadbou a úpravou chodníkov. V areáli školy bude prebiehať stavebná činnosť do decembra 2023. Žiadame zamestnancov, rodičov, žiakov a návštevníkov školy, aby zvýšili opatrnosť a rešpektovali zákaz vjazdu autom do areálu.


  Ďakujeme

 • ZBER PAPIERA 12. 06. - 16. 06. 2023

  ZBER PAPIERA 12. 06. - 16. 06. 2023

  Zber papiera sa uskutoční od 12. 06. 2023 (popoludní) do 16. 06. 2023 (dopoludnia). Papier (bez kartónu) zviazaný do balíkov môžete nosiť denne od 07.00 do 15.00 hodiny, Balíčky papiera môžete položiť k bočnému vchodu bo budovy školy. Na balík napíšte meno žiaka a triedu.


  Ďakujeme.

 • EXKURZIA TRENČÍN - 5. ročník

  V piatok 19. 05. 2023 navštívili žiaci 5. ročníka počas dejepisno-výtvarnej exkurzie mesto Trenčín. Spoločne sme si pozreli galériu M. A. Bazovského, kde žiaci videli aktuálnu expozíciu, ale aj sami si mali možnosť niečo pekné vytvoriť v dielničkach. Do práce sa pustili s veľkou chuťou a radosťou.
  Ďalej sme navštívili MÚZEUM POD HRADOM, KATOV DOM A HRAD. Obzreli sme si interiér aj exteriér hradu ako aj výhľad z Matúšovej veže. Naučili sme sa nové fakty a zaujímavosti o živote kata a jeho postavení v spoločnosti v období 16. st.
  Pevne veríme, že žiakom sa exkurzia páčila a nadobudnuté vedomosti budú vedieť prakticky využiť na vyučovaní v škole.

  Mgr. Lenka Kračunová

 • Priateľské stretnutie so ZŠ HLUK

  Dňa 15. 05. 2023 sa po dlhšej covidovej prestávke stretli žiaci našej školy s partnerskou školou ZŠ Hluk v Českej republike.

  Zmerali si sily v recitačnej súťaži v slovenskom a anglickom jazyku, v atletických súťažiach (60m, skok do diaľky, hod kriketkou, štafeta),vo  futbalovom zápase žiakov 1. stupňa a v korfbalovom zápase žiakov 2. stupňa.

  Po spočítaní všetkých bodov za jednotlivé súťaže zostal putovný pohár v ZŠ Hluk.

  Ďakujeme všetkým zúčastneným za výborné výsledky a reprezentáciu školy.

  Tešíme sa na budúci rok, kedy privítame našich priateľov zo ZŠ Hluk u nás v Nemšovej a veríme, že putovný pohár zostane zase u nás 😊

  Viac fotografií si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 • Aktívny anglický týždeň

  V dňoch 24. až 28. apríla 2023 sa v našej škole uskutočnil tzv. Aktívny anglický týždeň už po šiesty raz. Prihlásili sa žiaci 5. až 9. ročníka, celkom 73 žiakov. Všetci sa chceli stretnúť s tzv. native lektorom, počuť reálnu angličtinu a zdokonaliť si hlavne komunikáciu v angličtine.

  Lektori Robert Bye a Adam Fox boli zo Spojeného kráľovstva a Andy Bestin a Mark Dodge pochádzali z USA. Po skončení zúčastnení žiaci vyplnili dotazník. Podľa dotazníka  bol Adam Fox najobľúbenejší lektor. Každý účastník na záver dostal certifikát o absolvovaní Aktívneho anglického týždňa.

  Všetci žiaci boli nadšení a už dnes sa tešia, že im škola umožní túto formu vyučovania aj v ďalšom školskom roku.

  Ing. J. Sabadková, vyuč. ANJ

 • DOTÁCIE NA OBEDY

  Informácie k obedom zadarmo.

  Od 01. 05. 2023 sa poskytuje štátna dotácia na stravu pre deti, ktoré sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Ak je dieťa choré, nemá nárok na stravu (ani na dotáciu) a treba ho odhlásiť z obeda. Neodhlásené obedy vám budú strhnuté z vratnej kaucie alebo dodatočne doúčtované.

  Za máj a jún sa platí školskej jedálni suma 20 € (5 € réžia za mesiac a 10 € vratná kaucia).

  Deti sa musia v jedálni riadne čipovať pri odbere stravy!!! Na konci mesiaca sa spáruje dochádzka s výdajom stravy a systém vyhodnotí nárok na dotáciu.

  Obedy treba odhlasovať elektronicky na stránke www.strava.cz (každý dostal prihlasovacie údaje). V prípade straty údajov vám budú na požiadanie poskytnuté v kancelárii ŠJ.

  Ďakujeme za pochopenie.

  Vedúca ŠJ

 • Okresné kolo atletiky ZŠ

  Dňa 05. 05. 2023 sa na atletickom štadióne Strednej športovej školy v Trenčíne konalo okresné kolo atletiky ZŠ, ktorého sa zúčastnila aj naša škola. Za školu mohlo štartovať jedno max. 6-členné družstvo chlapcov a jedno max. 6-členné družstvo dievčat. Disciplíny, v ktorých sa pretekalo: beh na 60 m, beh na 800 m, skok do diaľky, skok do výšky, hod kriketovou loptičkou, vrh guľou a štafeta 4 x 60 m. Žiak mohol štartovať najviac v dvoch disciplínach a v štafete. Výkony jednotlivých členov družstva boli bodované podľa tabuliek. Víťazilo družstvo s najvyšším bodovým ziskom.

  Naši žiaci sa v silne zastúpenej konkurencii vôbec nestratili, práve naopak, výrazne bodovali a v jednotlivých disciplínach získali popredné umiestnenia.

  Patrik Mutňanský z 9. B1. miesto skok do diaľky a 2. miesto skok do výšky

  Samuel Mičko z 9. B –  1. miesto vrh guľou a 4. miesto skok do diaľky

  Sebastián Kresánek z 8. B1. miesto beh na 60 m a 11. miesto beh na 800 m

  Kristián Gaží z 9. A3. miesto skok do výšky a 6. miesto hod kriketovou loptičkou

  Šimon Mitáš z 9. A –  5. miesto beh na 800 m a 11. miesto beh na 60 m

  Marek Prekop z 9. B5. miesto vrh guľou a 13. miesto hod kriketovou loptičkou           

  Po vynikajúco predvedených výkonoch sa naše družstvo chlapcov umiestnilo na krásnom 2. mieste spomedzi 15 škôl, pričom víťazstvo nám uniklo len o vlások a do krajského kola postúpili žiaci zo ZŠ Novomeského v Trenčíne.

  Družstvo dievčat sa zo 16 škôl umiestnilo na 9. mieste. Školu reprezentovali Melánia Vavrušová z 8. A, Katarína Filípková z 9. B, Emma Korieneková zo 7. A, Nela Motolová zo 7. B, Emma Pagáčová zo 7. A a Sophia Ann Patková z 9. A.

  Katarína Filípková z 9. B - 11. miesto beh na 800 m a 27. miesto skok do diaľky

  Emma Korieneková zo 7. A - 11. miesto vrh guľou a 23. miesto hod kriketovou loptičkou

  Nelka Motolová zo 7. B - 12. miesto beh na 800 m  a 27. miesto beh na 60 m

  Emma Pagáčová zo 7. A - 22. miesto skok do diaľky a 6. miesto skok do výšky

  Sophia Ann Patková z 9. A - 6. miesto vrh guľou a 17. miesto hod kriketovou loptičkou

  Melánia Vavrúšová z 8. A - 13. miesto beh na 800 m a 28. miesto beh na 60 m

  Štafeta dievčatá - 5. miesto

   

  Chlapcom gratulujeme za umiestnenie a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy!

  Mgr. Z. Škorvánková

   

  Viac fotografií si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • NÁVŠTEVA KRÁLIKOVHO MLYNA V NEMŠOVEJ

  NÁVŠTEVA KRÁLIKOVHO MLYNA V NEMŠOVEJ

  V mesiaci apríl žiaci 5. ročníka  navštívili počas dejepisnej exkurzie Králikov mlyn v Nemšovej. V rámci predmetu bolo žiakom predstavené povolanie mlynárov v minulosti a dnes. Pani Janka Králiková nás milo uvítala a deťom porozprávala množstvo zaujímavých informácií ako sa v minulosti v mlynoch žilo a kde všade sa v okolí Nemšovej nachádzali. Žiaci mali možnosť pozrieť si interiér aj exteriér mlyna a jeho zachovalé vybavenie. Rovnako bol deťom poskytnutý čas na diskusiu, o ktorú mali veľký záujem.
  Veľká vďaka patrí pani  Janke Králikovej.

  Mgr. Lenka Kračunová

 • Rozlúčka so šlabikárom

  Rozlúčka so šlabikárom

  28. apríla prišiel vytúžený deň našich prváčikov – NAUČILI SA ČÍTAŤ A PÍSAŤ POSLEDNÉ PÍSMENKO ABECEDY. Nezostávalo nám teda nič iné, iba sa so Šlabikárom rozlúčiť a tešiť sa na nové príbehy z Čítanky. Rozlúčka so Šlabikárom sa konala 03. mája, kedy deti vypracovali poslednú stranu v šlabikári. V tento deň žiaci riešili zábavné úlohy, spomínali na ľahšie a ťažšie úlohy,  opakovali si hravou formou a zručnosti, ktoré nadobudli počas šlabikárového obdobia. Za náročné a úspešné zvládnutie všetkých písmen abecedy nakoniec každý  žiak dostal obrovskú pochvalu a sladkú odmenu.

  Triedne učiteľky prváčikov

  Viac fotografií si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • NEMŠOVSKÝ SLÁVIK 2023

  NEMŠOVSKÝ SLÁVIK 2023

  Dňa 28. 04. 2023 sa v ZUŠ Nemšová uskutočnil 9. ročník speváckej súťaže NEMŠOVSKÝ SLÁVIK 2023.
  Našu školu reprezentovali žiačky Nikolka Minárová z 3. A a Hanka Ondrišáková zo 4. C triedy. Súťažiace si pripravili ľudovú pieseň a pieseň podľa vlastného výberu.
  V 1. kategórii si Nikolka Minárová z 3. A vyspievala 1. miesto.
  V 2. kategórii získala  Hanka Ondrišáková diplom za účasť.


  Dievčatám srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

  Mgr. Katarína Vániková

 • DEŇ VOĽNA 02. 05. 2023

  Dňa 02. 05. 2023 (utorok) budú mať žiaci deň voľna z dôvodu povinného vzdelávania pedagogických zamestnancov.

  Všetci žiaci sú z obedov v tento deň odhlásení.

  Ďakujeme za pochopenie.

  Vedenie školy

 • DEŇ ZEME

  DEŇ ZEME

  Vo štvrtok 20.4. 2023 sme si na našej škole pripomenuli významný Deň Zeme viacerými aktivitami. Žiaci 3.A pod vedením Mgr. Vánikovej navštívili druhákov a pripravili pre nich zábavné hádanky k téme.

  Žiaci tretích ročníkov a druhého stupňa si v popoludňajšom kvíze zmerali sily v svojich poznatkoch o našej krásnej Zemi a spôsoboch jej ochrany. Na záver boli vyhlásení aj víťazi a odmenení drobnými cenami. Žiaci 7.B zbierali odpadky v okolí Váhu a Vláry a deviataci sa zaslúžili o čistenie okolia našej školy. Ocenenie si zaslúžia všetci, ktorí sa zúčastnili na súťažiach, všetci, ktorí si upevňujú neustále svoj pozitívny vzťah k ochrane životného prostredia, aj tí ktorí ho zveľaďujú. A preto im vyslovujeme veľké ďakujem.

  Mgr. Šubová Ema

 • Na otočku do Trenčína

  Na otočku do Trenčína

  ... sa vybrali naši ôsmaci, ktorí si 20. apríla pozreli divadelné predstavenie v anglickom jazyku s názvom Last Wish (Posledné želanie). Táto inscenácia bola inšpirovaná rozprávkou Kráľ mal troch synov od Jana Wericha, avšak dej bol situovaný do modernej doby. Počas hry herci využívali slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť v reálnom živote v anglicky hovoriacom prostredí. Ôsmakov potešili humorné scénky, zrozumiteľná angličtina a aj to, že sa z Nemšovej do Trenčína a späť odviezli vlakom (niektorí po prvý raz v živote). Ďakujeme Divadelnému centru v Martine za takúto formu spestrenia vyučovania anglického jazyka.

  Mgr. Mária Lašová

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresné kolo

  Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese detí (I. – III. kategória) pre žiakov z okresu Trenčín sa uskutočnilo vo štvrtok 30. marca 2023 v priestoroch Základnej školy Jána Smreka, Melčice - Lieskové.

  Svojim prednesom si Markus Plevák z 2. C získal opäť krásne umiestnenie, a to 3. miesto.

  Markus sa svojmu umiestneniu nielen potešil, ale nabral aj  skúsenosti a cenné rady poroty do budúcna.

  Ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • PYTAGORIÁDA - OKRESNÉ KOLO

  Po absolvovaní školského kola matematickej Pytagoriády boli najlepší riešitelia pozvaní do okresného kola v Trenčíne.

  Dňa 21.3.2023 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády, kde museli žiaci vyriešiť pätnásť náročných úloh za 60 minút. Bonusom k správnym výsledkom boli aj body za ušetrený čas.

  Z našich žiakov bol najúspešnejším v okresnom kole Samko Begáň zo 6.B, ktorý získal 1. miesto v kategórii P6.

  Srdečne mu blahoželáme a držíme palce v celoštátnom kole!

 • Veľkonočné prázdniny

 • OBEDY ZADARMO OD 01. 05. 2023

  Vážení rodičia.

  Od 01. 05. 2023 môžu všetci žiaci, ktorí majú záujem stravovať sa v školskej jedálni, čerpať dotáciu na stravu.

  O dotáciu musí požiadať aj žiak, ktorý sa v súčasnosti stravuje v školskej jedálni.

  Rodičia budú naďalej platiť 5 eur za mesiac na režijné náklady.

  Poprosíme rodičov, ktorí sa ešte nevyjadrili, aby prihlásili svoje dieťa na stravu od mája 2023. Rodičia, ktorí už deti prihlásili, považujte tento oznam za bezpredmetný.

  Zákonný zástupca požiada cez rodičovské konto na EduPage Žiadosti/Vyhlásenia – Žiadosť o dotáciu na stravu – NÁVRATKA do 6. apríla 2023.

  Pri dotácii stravy pre žiakov budú rodičia naďalej poberateľmi daňového bonusu.

 • VYNÁŠANIE MORENY

  VYNÁŠANIE MORENY

  Dňa 29. 03. 2023 si žiaci pripomenuli ľudový zvyk našich predkov - vynášanie Moreny.

  Veselo je z jari, keď sa práca darí, za tebou Morena, nikto z nás nežiali.
  Dolu vodou pôjdeš a zimu odnesieš, všetci sa tešíme, že sa  ťa zbavíme.
  Morenu sme vyhnali, môžeme privítať jar.

   Mgr. Vániková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria