Navigácia

Novinky

Fotogaléria

 • Rozdelenie prváčikov

  Trieda: 1. A

  Triedna učiteľka: Mgr. Lenka Mičková

  1.  Richard Belko
  2.  Filip Červený
  3. Alexandra Forgáčová
  4. Dorota Haliaková
  5. Roman Janeček
  6. Lucia Kojdová
  7. Sára Kurucová
  8. Viktória Sharon Ledgerwood
  9. Lilly Aurélia Miesikowska
  10. Šimon Michalička
  11. Sofia Mikulová
  12. Adrian Milo
  13. Matúš Mrázik
  14. Diana Mutňanská
  15. Adam Mutňanský
  16. Ema Novomeská
  17. Nikola Ondrejičková
  18. Adriana Petrášová
  19. Sabína Uherková

   

  Trieda: 1.B

  Triedna učiteľka: Mgr. Erika Lajčiaková

  1. Samuel Begáň
  2. Kristína Breznická
  3. Nataša Dorušková
  4. Marek Hlásny
  5. Laura Chmelinová
  6. Liliana Kiačiková
  7. Barbora Macharová
  8. Patrik Oriešek
  9. Matúš Piláthy
  10. Zara Prnová
  11. Mario Ružička
  12. Lilly Sabadková
  13. Robert Sciranko
  14. Nela Štefánková
  15. Adrian Thomay
  16. Klaudia Vavrušová
  17. Laura Vavrušová
  18. Lujza Tršková

                           

  Trieda: 1.C

  Triedna učiteľka: Mgr. Mária Bezáková

  1. Viktória Budíková
  2. Adrián Daniš
  3. Patrik Fabuš
  4. Veronika Horná
  5. Sára Kaštierová
  6. Simona Kresánková
  7. Tomáš Lacko
  8. Viktória Lubinová
  9. Gabriela Lukáčiková
  10. Tobias Merka
  11. Adrián Pápy
  12. Estera Prnová
  13. Lea Sekerášová
  14. Michaela Ševčíková
  15. Sára Vavrúšová
  16. Oliver Vlna
  17. Tobias Ziman
  18. Michal Polovinčák
 • Nový školský rok 2017/18

  Vážení rodičia, milí žiaci!

   

  Základná  škola,   Janka Palu 2 v Nemšovej Vás  srdečne  pozýva na  slávnostné  otvorenie  školského  roka 2017/2018 dňa  4. septembra  o 8:30 hodine v Kultúrnom centre Nemšovanka. Žiaci sa zhromaždia pred školou o 8:00 hod., odkiaľ ich triedne učiteľky odvedú do Kultúrneho centra. Po slávnostnom otvorení školského roka pôjdu žiaci II. až IX. ročníkov s triednymi pani učiteľkami do tried, kde budú do 10.45 hodiny. Žiaci  I.  ročníkov pôjdu na slávnostné uvítanie primátorom mesta do obradnej siene KC Nemšovanka a po ňom do svojich tried.

  Upozorňujeme  rodičov na zápis  žiakov do školského  klubu detí. Činnosť  školského klubu detí v tomto  školskom roku  začne dňa 5. septembra v čase od 6:00 do 7:45 hod. a od 11:40 do 16:00 hod.

  Obedy v školskej jedálni sa 4. septembra budú vydávať v čase od 10:45 do 12:30 hodiny.

  Na otvorení  školského  roka radi privítame rodičov a priateľov školy. Tešíme sa na Vás!

   

                                                                                                                                                             Vedenie základnej školy

 • Letné prázdniny

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Letné prázdniny začínajú 1. júla a končia 31. augusta 2017. V škole sa opäť stretneme 4. septembra 2017 (pondelok). 

  Všetkým žiakom prajeme slnečné prázdniny! laugh

 • Oznam

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Od 26. 06. 2017 (pondelok) do 29. 06. 2017 (štvrtok) bude z dôvodu vysokých teplôt vyučovanie končiť o 11:40 hod.

 • Deň mediálnej výchovy

  Dňa 26.06.2017 sa druháci na našej škole zahrali na skutočných novinárov. Prežili Deň mediálnej výchovy. V rámci tohto dňa sa najprv triedne učiteľky so žiakmi porozprávali o mediálnej výchove, čo do nej patrí a aký význam pre nás všetkých má v živote. Vo vzájomnom rozhovore sme sa však zamerali aj na negatívne aspekty médií, ako ovplyvňujú a pôsobia na ľudí, najmä mládež a deti.

  Súčasťou tohto tematického dňa bola výroba triedneho časopisu. Úlohou mladých novinárov bolo napísať krátky text do nášho časopisu a doplniť ho ilustráciou. Mohli si vybrať akúkoľvek udalosť alebo zážitok, ktorý sme prežili v našej triede. Žiaci mali množstvo nápadov, ktoré potom realizovali. Nakoniec sme jednotlivé texty zviazali do jedného formátu, vytvorili sme titulnú stranu a vymysleli sme originálny názov. Keď bol náš časopis hotový, každý z mladých novinárov si svoj krátky text odprezentoval pred celou triedou. Bude milou spomienkou na spoločne prežité chvíle v našom triednom kolektíve.

  Tento mediálny deň sme zakončili návštevou miestnych tlačiarní, aby všetci pochopili a videli, ako skutočné tlačené mediálne prostriedky vznikajú. Týmto by sme sa chceli poďakovať aj mamine Karolínky Holbovej z 2. A, ktorá nám túto návštevu sprostredkovala. Druhákom sa veľmi páčilo a vrátili sa do školy obohatení o nové zážitky a skúsenosti.

                                                                                                                                                                Mgr. Lenka Mičková

 • Čítam, čítaš, čítame....

  Školský rok 2016 / 2017 bol rokom čitateľskej gramotnosti a okrem množstva aktivít venovaných čítaniu sa žiaci 2. A zapojili aj do triednej súťaže Čítam, čítaš, čítame .... Ich úlohou bolo doma prečítať aspoň jednu knihu, urobiť krátky zápis s ilustráciou a pred triedou predstaviť prečítanú knihu. Za celý školský rok sa tak žiakom podarilo prečítať 115 kníh a 9352 strán.

  Výhercami triednej súťaže Čítam, čítaš, čítame sa stali ELKA LUPRICHOVÁBRANKO PAPIERNIK. Gratulujeme !!!

  Mgr. Erika Lajčiaková

 • Deň finančnej gramotnosti u druhákov

  Deň finančnej gramotnosti sa v 2.A a 2.B  niesol v duchu práce s peniazmi, oboznamovaním sa s pojmami ako euro,  minca, bankovka, rodinný rozpočet, kreditná karta, ... Počas Dňa finančnej gramotnosti mohli druháci demonštrovať hravou formou to, čo sa teoreticky naučili  na jednotlivých predmetoch. Zahrali sa na podnikateľov, predávali a nakupovali. Vo svojich obchodoch sa im to aj darilo.

  Uvedomili si hodnotu peňazí, ale tiež to, že naozajstným bohatstvom je zdravie, láska, priateľstvo a rodina.

  Mgr. Erika Lajčiaková

 • Po stopách Jánošíka

  V dňoch 22. – 23. 6. 2017 sme sa my, triedne učiteľky ôsmakov L. Tršková a J. Kebísková, vybrali s našimi ôsmakmi na koncoročný výlet pod názvom Po stopách Jánošíka. So sebou sme zobrali aj vášnivú turistku, p. uč. J. Sabadkovú. Našou prvou zastávkou bol hrad Strečno, kde žiaci získali bohaté informácie o jeho histórii a mohli nerušene obdivovať nádherný výhľad na ďaleké okolie z hradnej veže. V podhradí Strečnianskeho hradu, v stredovekej dedinke Paseka, ktorá bola postavená podľa dobových autentických stredovekých stavieb, si prezreli drevené domčeky so slamenými strechami. Niektorí si zazvonili na zvon, iní sa vyšantili na detskom ihrisku s motívmi hradnej architektúry, v amfiteátri učil náš folklorista Dalibor svoje spolužiačky tancovať. Keďže sme prehliadku ukončili okolo obeda, bol čas na ďalší prísun jedla. To sme sa ale museli presunúť do Valaskej Dubovej. Obed sme si dali v tradičnej Jánošíkovej krčme, ktorá vznikla rekonštrukciou pôvodnej krčmy, v ktorej podľa legendy v r. 1713 zlapali legendárneho slovenského zbojníka Juraja Jánošíka. Posilnení bryndzovými haluškami, pizzou a kofolou sme sa vydali na ďalšiu etapu našej cesty, do Terchovej. V Múzeu Juraja Jánošíka sme si prezreli expozíciu venovanú práve spomínanému rodákovi z Terchovej. Krátkou prechádzkou po Terchovej sme zablúdili aj k soche Juraja Jánošíka, ktorá sa hrdo týči a dohliada na celú obec. Ubytovaní sme boli v Škole v prírode, kde nás privítali útulné izby, chutná večera a areál plný športového vyžitia. Večer sme si krátili opekačkou a rôznymi hrami, z ktorých sa žiakom najviac páčila nočná skrývačka. Aj keď ôsmaci nejavili známky únavy, bolo sa treba aj vyspať, keďže nás na druhý deň čakala turistika do Jánošíkových dier. Hoci nám počasie ráno veľmi neprialo, slniečko sa nakoniec predsa predralo cez oblaky a my sme sa mohli vybrať na naplánovanú turistickú trasu. Síce s trochou frfľania, keďže bolo miestami blato a museli sme zachraňovať tenisky, ale spokojní a bez ujmy na zdraví sme prešli až do Štefanovej, kde nás už čakal autobus. Pred odchodom sme sa ešte stihli posilniť a doplniť energiu v podobe cukrov. A potom nás už čakala len spiatočná cesta do Nemšovej. Aby nám aj tá rýchlejšie ubehla, p. uč. J. Sabadková pripravila vedomostný kvíz, ktorý bol zameraný na regionálnu výchovu a všetky spomínané zastávky, ktoré sme počas výletu absolvovali. Žiaci ho zvládli na výbornú, čo svedčí o tom, že počas výletu sa nielen kochali krásami prírody, ale aj počúvali!    

  Mgr. Lenka Tršková

  A čo povedali na výlet samotní účastníci?

  „Páčili sa mi výlety na hrad Strečno, Jánošíkova krčma a Jánošíkove diery, večerná opekačka, prostredie, v ktorom bolo ubytovanie. Páčilo sa mi aj ako sme boli rozdelení do izieb, cesta autobusom. Nepáčilo sa mi, že ráno pršalo.“    (M. Ďurišová, 8. A)

  „Výlet bol skvelý. Začal sa zaujímavou prehliadkou hradu Strečno, potom sme sa zastavili v Jánošíkovej krčme, kde sme sa aj naobedovali. Odtiaľ sme išli rovno do Terchovej, kde sme najskôr navštívili samotné Jánošíkovo múzeum. Po prehliadke sme sa vybrali pozrieť si jeho sochu, ktorá dozerá na celú Terchovú. Večer bola skvelá opekačka pri ohni. Na druhý deň sme mali nádhernú turistiku v Jánošíkových dierach. Na tomto výlete sa mi páčilo úplne všetko a bol to jeden z najlepších školských výletov!“    ( I. Kozáková, 8. A)

  „Viem viac slovenských slov a viac som sa zblížila so spolužiakmi a učiteľkami. Spoznala som hrad, múzeum, veci na Slovensku. Spokojná som bola aj s grilovačkou.“  (Majka Nguyen, 8. B)

   

  „Na výlete sa mi najviac páčila exkurzia na hrade Strečno, Jánošíkova krčma. Veľmi sme sa nasmiali pri Jánošíkovej soche v Terchovej, kde si náš spolužiak Jožko viackrát zabehol, pretože hľadal svoj mobil. Ubytovanie milo prekvapilo, pretože izby boli útulne zariadené s vlastnou kúpeľňou. Najlepšou časťou dňa bola večerná opekačka, pri ktorej sme sa s pani učiteľkami veľmi nasmiali. V noci sme sa moc nevyspali, lebo niektoré spolubývajúce nevedeli byť ticho. Ráno sme museli skoro vstávať, pretože sme išli na túru do Jánošíkových dier. Túra bola únavná, ale krásna. Pokochali sme sa krásami slovenskej prírody. Cesta domov bola veľmi vtipná, pretože sme sedeli pri pani učiteľkách, s ktorými je vždy sranda. Bol to najlepší koncoročný výlet.“     (Martina Húserková a Tamara Husárová, 8. B)

   

  „Výlet sa nám veľmi páčil, stále sme mali čo robiť, takže sme sa nenudili. Turistika bola jeden z najlepších zážitkov výletu, lebo tam bola krásna príroda.“   (Dalibor Benko a Petra Macharová, 8. B)

   

  „Výlet bol perfektný. Bola sranda. Nenudila som sa ani chvíľu. Na hrade bol krásny výhľad a prehliadka bola záživná. V Jánošíkovej krčme sme si príjemne oddýchli. Ubytovanie bolo super, izby vyzerali dobre. Na ihrisku sme sa vybláznili. TOP bola opekačka. Hrali sme slovnú hru a veľmi sme sa nasmiali. Moc som nepospala, ale to som očakávala. Turistika bola príjemná a srandovná, keďže sa trocha šmýkalo. Som spokojná, mám úžasné zážitky, spomienky a parádne fotky. Výlet som si užila, som rada, že sme mohli takýto výlet absolvovať.“      (Adriana Božoňová,  8. B)

 • Koncoročný výlet - Skalica

  Dňa 20. 06. 2017 sme s našimi siedmakmi navštívili mesto Skalica na Záhorí. Počas výletu žiaci absolvovali školenie hry golfu s trénerom a mali možnosť previezť sa aj autíčkom, ktoré zbiera loptičky na golfovom ihrisku. Zistili sme, že hrať golf nie je také jednoduché, ako sa to na prvý pohľad môže zdať. Po golfovej hre sa žiaci presunuli do prístavu Skalica na Baťovom kanáli. Absolvovali sme krátku plavbu po kanáli so zaujímavým výkladom lodivoda a prehliadkou technickej pamiatky Výklopník. Po plavbe sme si v areáli prístavu vychutnali pravý Skalický trdelník, občerstvili sa, spravili posledné fotky a čakala nás cesta domov.  Ďakujeme všetkým za pekný deň!

  Ako sme sa v Skalici mali si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

 • Predstavenie Peter Pan a hrad Strečno

  Vo štvrtok 8. júna 2017 navštívili žiaci 5. ročníka Bábkové divadlo v Žiline, aby  si pozreli predstavenie pod názvom Peter Pan. S rozprávkovou postavičkou Peter Pan, ktorá žije vo fantastickej Krajine − Nekrajine, a so súrodencami Wendy a Johnom Darlingovcami piataci zavítali na ostrov snov. Tu sa zoznámili s bandou stratených chlapcov, kúzelnou vílou Cililink a s dcérou indiánskeho náčelníka - Tigricou Lily. Na ostrove prežili množstvo napínavých dobrodružstiev. Bezstarostné chvíle zábavy im však prekazila tlupa zákerných pirátov, ktorej velil kapitán Hák. Okrem  umeleckého zážitku, ktorý si odniesli  z krásnej rozprávky, sa deťom potvrdilo, ako to už  v rozprávkach býva, že dobro napokon zvíťazí nad zlom.

  Po predstavení piataci pokračovali na hrad Strečno, kde si prezreli hradné zrúcaniny. Vystavené exponáty prezentujú archeologické nálezy z okolia Žiliny. Na hrade videli umelecky reštaurované pozostatky Žofie Bosniakovej. Pod hradom je vybudovaná replika stredovekej dediny, kde strávili príjemné chvíle. Počasie bolo ukážkové a výhľady neopakovateľné.

  A čo na výlet hovoria naši piataci?

  „Na výlete sa mi veľmi páčilo divadlo, ktoré bolo vtipné a zábavné. Páčil sa mi aj hrad Strečno. Sprievodca bol veľmi milý. Cesta v autobuse bola super. Nepáčilo sa mi, že cestou na hrad bolo veľmi veľa schodov.“   (Alex Mičko, 5.A)

  Bol to veľmi dobrý výlet, hlavne hrad a drevená dedinka. Obdivujem toho, čo robil strechy zo slamy. Dozvedeli sme sa veľa nových vecí o Strečne.“  (Adam Sulety, 5.A)

  „Na našom koncoročnom výlete bolo veľmi pekne. Najviac sa mi páčila prehliadka hradu Strečno. Bábkové divadlo síce nebolo zlé, ale lepšia bola prehliadka. Na hrade mali pekné suveníry, nemohol som odolať a musel som si niečo kúpiť. Cesta domov bola dlhá, ale nejako som ju prežil.“ (Filip Suchánek, 5.A) 

  „Výlet do Žiliny a na hrad Strečno sa nám veľmi páčil. V Žiline sme boli v divadle. Predstavenie Peter Pan bolo veselé, ale chvíľami aj smutné. Na hrade sa nám nepáčili schody, ktoré sa nám nechcelo vyšliapať. Je super, že hrad opravili. Vrelo odporúčame ďalším ročníkom.“ (Alexandra Oriešková a Alexandra Oškrdová, 5.A)

  „Na výlete sa mi páčilo divadlo, nepáčila sa mi zbytočná prestávka medzi schodmi na hrad a kopcom. Celkový dojem z výletu je dobrý. (Adam Ďuriš, 5.B)

 • Očami detí

  Kancelária MAS Vršatec aj tento rok vyhlásila už 7. ročník výtvarnej súťaže Očami detí, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy a ďalších 10 škôl.

  Cieľom súťaže bolo podporiť žiakov v kreativite, zdokonaľovaní výtvarných schopností a spoznávaní nášho regiónu ( kultúra, zvyky, tradície, remeslá, historické a kultúrne pamiatky).

  Témou tohtoročnej súťaže bolo: Čo by si si prial vo svojej obci / vo svojom meste?

  Odborná porota v zložení Mgr. Anna Haliaková, Mgr. Art. Vladislav Kakody, Mgr. Miroslava Bachratá a Bc. Pavol Bobot mala pri výbere víťazných prác náročnú úlohu.

  Slávnostná vernisáž a vyhodnotenie súťaže sa konalo 30. mája 2017 o 10.00 hod.v kultúrnom dome v Pruskom. Podujatie moderovala  Gabika Švecová ( starostka z Tuchyne ). O kultúrny program sa postarali Pavol Mojto hrou na akordeón, Filip Remšík hrou na gitaru a dievčatá pod vedením pani učiteľky Matúšovej zatancovali moderné tance.

  A víťazi?  Spomedzi niekoľkých krásnych a tvorivých prác žiak našej školy Tomáško Adamec (3. ročník ) získal 2. miesto v I. kategórii  so svojou prácou „Vysnívané mesto“.

  Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže, patrí poďakovanie a prajeme im veľa tvorivej fantázie pri ďalších výtvarných prácach.

 • Prednáška o Afrike

  Témou prednášky cestovateľky a sprievodkyne Mirky Badinskej z neziskovej organizácie SEEDS, určenej pre našich šiestakov a siedmakov bola Afrika.

  Prezentácia o flóre, faune a obyvateľoch Afriky našich žiakov veľmi zaujala. Najviac ich prekvapilo, že zebríčatá sa rodia čierne a že biele a čierne hrochy majú v skutočnosti šedú farbu. Uvádzame neupravené reakcie šiestakov:

   

  „Najviac sa mi páčila zaujímavosť, že zebra je čierna, keď sa narodí, a že hroch sa delí na čierneho a bieleho, lebo to som nevedela. Veľmi zaujímavé bolo to, že slon africký má uši do tvaru kontinentu Afriky.“ Tatiana.

   

  „Zaujalo ma a dozvedela som sa nové informácie, napríklad, že je mláďa zebry čierne a postupne ako rastie má biele pásiky a že hroch čierny a biely je vlastne šedý. Bolo to zaujímavé a veľmi poučné a veľa  toho nového o afrických zvieratách viem. Nabudúce viac času s vami, aby ste nám toho viac mohlo povedať.“ Rebeka.

   

  „Páčila sa mi kultúra ľudí v Afrike.“ Adrián.

   

  „Mne sa páčil dik – dik.“ Marek.

   

  „V utorok  na besede sa mi páčilo: viacej o Afrike, páčila sa mi aj teta prednášajúca Mirka, že hroch nie je len šedý, ale aj biely, boli tam aj odmeny, za ktoré sú mnohé deti vďačné.“ Erik.

   

  „Páčil sa mi slon a jak sa zabávajú a je smiešne, že šnorchlujú. Veľmi ma zaujalo, že zebry sa rodia čierne. Boli to veľmi zaujímavé.“ Samko H.

   

  „Páčilo sa mi, že som sa dozvedela niečo nové o Afrike a o zvieratách, napr. že zebry sa rodia čierne, alebo že nosorožce sú svetlé a tmavé ale obidva sú tej istej farby. Veľa vecí som sa dozvedela.“ Timea.

   

  „Prednáška o Afrike bola veľmi pekná, najviac ma na nej zaujalo, že zebra, keď sa narodí, je čierna. Až neskôr sa na jej tele objavia biele pruhy Takúto prednášku by som rada videla aj o Ázii.“ Patrícia.

   

  „Mne sa na prednáške najviac páčila prezentácia, náramky z korálok, klobúky, vedomosti, zábava, ktorá tam panovala a že zebry sa rodia čierne.“ Adriána.

 • Súťaž v recitácii v ANJ

  Školské kolo, 22. 5. 2017

  V tomto školskom roku pani učiteľky pripravili do školskej súťaže celkom 16 detí  , od 2. po 6. ročník.

  Všetci súťažiaci sa naučili nejakú básničku, prípadne prózu. Stretli sme sa v pondelok  popoludní 22. mája a súťažili v dvoch kategóriách. Najúspešnejší dostali príležitosť, aby súťažili v prednese v angličtine s deťmi z Hluku v stredu 24. mája v dopoludňajších hodinách. Všetky deti si zaslúžia pochvalu, okrem jednotiek v žiackej knižke si odniesli  certifikáty a drobnú pozornosť.

  Kategória žiakov 2. ročníka bola nesúťažná, ale najsmelší z nich  Šimon Leo Hudeček z 2.B dostal príležitosť vystúpiť aj v súťaži s partnerskou školou.

  V kategórii  žiakov 3.- 4. roč. boli nasledovné výsledky:

  1. miesto – Barbora Poláková, 4.B

  2. miesto – Nina Holúbková, 3.B

  3. miesto – Vivian Profantová, 3.B

  V kategórii žiakov 5.- 6. roč. sa umiestnili:

  1. miesto – Alexandra Kopačková, 5.A

  2. miesto – Simona Chudová, 5.B

  3. miesto – Patrícia Štefánková, 6.A

  Všetci spomínaní žiaci postúpili do spoločnej súťaže s deťmi z Hluku.

   

  Súťaž v ANJ recitácii s partnerskou školou Hluk, 24. 5. 2017

   

  Na tieto vzájomné stretnutia sa deti vždy veľmi tešia.

  Okrem súťažiacich v angličtine, v našej knižnici zaznela aj nesúťažne slovenčina a čeština.

  Celkom súťažilo 20 detí.

  V kategórii  žiakov 3.- 4. roč. zvíťazil  Samuel Prajza, tretiak zo ZŠ Hluk.

  2. miesto získala Vivian Profantová, tretiačka zo ZŠ Nemšová a 3. miesto tretiačka Liliana Omelková,

  ZŠ Hluk. Porota udelila aj dve štvrté miestaBarbore Polákovej, ZŠ Nemšová a Melánii Juřeníkovej, ZŠ Hluk.

  V kategórii žiakov 5. – 6. ročníka zvíťazila naša piatačka Alexandra Kopačková,

  2. miesto získala  Natália Páčová a 3. miesto David Zlínsky, obaja zo ZŠ Hluk.

  Všetci sme spoločne strávili pekné dopoludnie a tešíme sa na stretnutie o rok v Hluku.

  Ing. Sabadková

 • Červený Kameň a jaskyňa Driny

  Dňa 18. mája sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili koncoročného výletu, ktorého cieľ súvisel s prebraným vlastivedným učivom. Navštívili stredoveký hrad Červený Kameň a puklinovú jaskyňu Driny. Žiaci na vlastné oči videli, ako vyzerajú stredoveké hradby, most, brána a bašta s ozajstnými zbraňami. Vo vnútri hradu sa im predstavilo zariadenie obytných izieb a tiež pomôcky a predmety, ktoré slúžili na každodennú hygienu a toaletu obyvateľov hradu. V závere prehliadky si žiaci vypočuli povesť o hrade a dostali pracovné listy súvisiace s výkladom prehliadky. Ďalšou zastávkou bola jaskyňa Driny pri Smoleniciach, ktorú vymodelovali zrážkové vody. Po výstupe k jej vchodu sa nám predstavila jej jedinečná  sintrová výzdoba, zúbkovité záclony a množstvo pagodových stalagmitov. Počas prehliadky nám spoločnosť robili aj obyvatelia jaskyne - netopiere, ktoré veselo poletovali ponad nás a tým dotvárali neopakovateľný zážitok.

 • Nemšovský slávik

  Základná umelecká škola v Nemšovej usporiadala 28. 04. 2017 už 4. ročník speváckej súťaže Nemšovský slávik. V niektorých kategóriách mala naša škola bohaté zastúpenie. Umiestnenia si vyspievali:

  Kategória B1: 1. miesto Ela Luprichová, 2.B

                        2. miesto Mina Rosi Illiev, 1.B

                        3. miesto Laura Červeňanová, 1.A

  Kategória B2: 3. Miesto Erin Albrechtová, 3.B, Veronika Bukovičová, 3.A

  Kategória B3: 1. Samuel Húserka, 6.A

   

 • Beseda so včelárom

  Dňa 24. apríla 2017 sa žiaci 4. ročníkov zúčastnili besedy s pánom Imrichom Strápkom, ktorý sa dlhé roky venuje svojmu zaujímavému koníčku – včelárstvu. Žiakom porozprával veľa nových zaujímavostí o stavbe tela včely, jej úlohách v úli, priebehu jej životného cyklu od jari do zimy. Na záver si žiaci prezreli rôzne pomôcky potrebné na spracovanie medu, peľu, propolisu a vosku. Pre žiakov to bola určite  hodnotná a veľmi zaujímavá beseda. Veríme, že podnietila deti k záujmu o tento koníček a porastú nám mladí včelári.

   

 • Škola v prírode

  Od 14. 5. do 19. 5. 2017 sa 28 žiakov 4. ročníkov zúčastnilo Školy v prírode v malej dedinke Banská Belá – Vilabela.                                                                                                                              

  Útulný penzión so štýlovými izbami, keramická dielňa, domáce zvieratká, vlastná bio záhradka, aktivity spojené s poznávaním rastlín, hmyzu, orientáciou v prírode, hipoterapiou, športová olympiáda, návšteva banského skanzenu v Banskej Štiavnici, rozprávková párty, opekačka, ako žijú naši susedia, s ktorými máme spoločnú hranicu, pečenie perníkov a iné zaujímavé aktivity pripravili pre našich žiakov nezabudnuteľnú atmosféru a určite i krásne zážitky.

  Poďakovanie patrí i pani učiteľkám Mgr. Barbore Panákovej, PaedDr. Eve Ondruškovej a PhDr. Márii Lehotskej, ktoré pripravili pekné zážitkové vyučovanie a počas pobytu nahrádzali mnohokrát i starostlivých rodičov.

  Ďakujeme všetkým rodičom za sponzorské dary, ktoré deťom urobili veľkú radosť počas pobytu v Škole v prírode.

 • Beseda s Jurajom Prágerom

  Už druhýkrát v tomto školskom roku prišiel na besedu Juraj Práger. Hoci je nevidiaci, jeho aktivity sú inšpiráciu aj pre nás ostatných. 10. 04. 2017 prezentoval našim žiakom svoj dokument Slepá dôvera o výstupe na Mount Blanc. Žiaci sledovali so zatajeným dychom a svoj obdiv vyjadrili spontánnym potleskom. Juraj ochotne odpovedal na mnohé otázky, ktoré deti zaujímali.

   

 • Úspešný riešiteľ okresného kola Pytagoriády

  Matej Spurný,  žiak 4. A triedy, sa stal úspešným riešiteľom okresného kola v matematickej súťaži Pytagoriáda, ktoré sa konalo dňa 14. marca 2017 v Trenčíne. Prajeme mu veľa matematických úspechov.

 • Skype Knowledge Competition 2017

  Súťaž, na ktorú sa naši žiaci veľmi tešili, sa po vzájomnej dohode mala uskutočniť cez skype dňa 3. mája 2017 v ranných hodinách. Na spojenie cez internet sme čakali márne od siedmej hodiny ráno asi do ôsmej. Neustále sme sa pokúšali spojiť, aby sme pripravení mohli začať súťažiť so žiakmi z Palau. Občas sme zachytili správu cez Skype, že naši rivali sú na druhej strane sveta tiež pripravení súťažiť. Keďže internetové spojenie zlyhalo, študenti z Palau súťažili v ten deň navzájom, ale naši žiaci sa rozišli do tried...  Študenti na Palau sa pripravujú v tomto období na záverečné skúšky, spoločnú súťaž cez skype v tomto školskom roku už nemôžu uskutočniť z časových dôvodov, dohodli sme sa, že sa cez skype aspoň pozdravíme a porozprávame sa o súťaži...

  Naši žiaci- päťčlenný tím ôsmakov – kapitánka Adriana Božoňová, Natália Slabá, Ivana Kozáková, Andrej BútoraJozef Ondrejička súťažili v náhradnom termíne, vo štvrtok 11. mája.

  Bojovali statočne, niektorí boli pripravení lepšie, iní horšie, ale víťazi boli všetci. Dokázali sa naučiť v angličtine viac ako 90 otázok a odpovedí  z piatich rôznych oblastí, pričom okrem angličtiny museli zvládnuť niektoré miestne názvy v palauskom jazyku a iných domorodých jazykoch.

  Našim žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy .

  Okrem jednotiek v žiackej knižke a nových zaujímavých vedomostí si odnesú ceny, ktoré im na konci školského roka osobne odovzdá organizátorka súťaže pre Palauských študentov.

  Ing. Sabadková J.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria