Navigácia

Novinky

Fotogaléria

 • Dnešný obed

  Pani kuchárky pri príprave mäsových guliek v rajčiakovej omáčke.

  Prajeme Vám dobrú chuť pri dnešnom obede.

 • Stolný tenis

  Dňa  8. 11. 2017 sa chlapci a dievčatá z našej školy zúčastnili okresnej súťaže v stolnom tenise, ktorá sa konala na Základnej škole v Kubrej.  Z chlapcov našu školu reprezentovali Matúš Spurný z 9.B, Andrej Bútora z  9.B  a Simon Bahno z 8.B. Z dievčat to boli Hanka Bútorová z 8.B , Terka Haljaková z  8.B a Alexandra Oškrdová zo 6.A.

  Naši chlapci vybojovali  vo veľkej konkurencii  krásne 2. miesto, pričom celkové víťazstvo nám ušlo len o vlások. Dievčatá tento turnaj vyhrali, a tak postúpili do regionálneho kola. To sa konalo o týždeň neskôr, dňa 15. 11. 2017, opäť na Základnej škole v Kubrej. K tímu sa pripojila dôležitá posila – Natália Slabá z 9.B. Na regionálnom turnaji sa predstavili žiačky víťazných družstiev okresu Trenčín, Nové mesto nad Váhom a Myjava. Naše dievčatá zabojovali a nakoniec si odniesli 1. miesto, čo znamená postup do krajského kola. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a dievčatám prajeme čo najviac vyhratých zápasov v krajskom kole.

   

  Stolny_tenis_2017_vysledky.docx

 • Pozvánka na festival slobody

 • Oznam o dni voľna

  Dňa 22. 11. 2017 (streda) budú mať žiaci 8. a 9. ročníkov riaditeľské voľno.

   

 • Beh okolo Ľuborče

  V sobotu, 11.11.2017, sa naši žiaci zúčastnili "behu okolo Ľuborče".

 • Záložka do knihy spája školy

  Naša škola sa každoročne zapája do česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá  Záložka do knihy spája školy. Žiaci vytvorili záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnili tému česko-slovenského projektu Tajuplný svet knižných príbehov, a vymenili si ju so žiakmi z  pridelenej partnerskej školy. Našou partnerskou školou bola ZŠ, Tríbečská, Topoľčany.

   

  Mgr. Erika Lajčiaková

 • Halloween párty

  Dňa 24.10.2017 sa v priestoroch ŠKD uskutočnila Halloween párty. Deti mali možnosť súťažiť o vecné ceny v tematických súťažiach, ktoré si pre ne nachystali pani vychovávateľky. Rozveselili sa tancom v maskách na diskotéke a osviežili sa občerstvením. Počas celej párty vládla veselá a hravá nálada, ktorá sa určite zopakuje i budúci rok.

 • Ako vzniká kniha

  Žiaci štvrtých ročníkov navštívili v mesiaci október Tlačiareň J & K v Nemšovej, kde na vlastné oči videli ako vzniká nový zošit, lístky do šatne a rôzne administratívne tlačivá. Pracovníci žiakom predstavili celý pracovný proces výroby, od grafického návrhu až po hotový, vytlačený, narezaný zošit alebo zlepený dokument, s ktorým sa v mesiaci september zoznámili v rámci učiva štvrtého ročníka. Štvrtáci na vlastné nosy zacítili ako vonia tlačiarenská farba a koľko strojov a pracovníkov je potrebných na to, aby vznikol napríklad školský zošit. Na záver boli všetci žiaci odmenení od pracovníkov tlačiarne a každý si odniesol školský zošit.

                                       

 • Pozvánka na seminár

 • Zemiakové kráľovstvo v 1.A, 1. B a 1. C

  Na jeseň je veľký zber, čo narástlo rýchlo ber.

  Poukladaj do pivnice do radu, z vitamínov vytvoríme parádu.

  Jeseň zaklopala na dvere a priniesla nám množstvo svojich darov. Hlavne ovocie a zeleninu. Z úrody zeleniny sme si vybrali zemiaky, ktoré nájdeme v každej domácnosti. Pani učiteľky prvákov pripravili pre žiakov tematický deň Zemiakové kráľovstvo, kde hlavnú úlohu mali už spomínané zemiaky. Žiaci sa dozvedeli viac o ich pestovaní, rozdelení a význame zemiakov vo výžive. Naši šikovní rodičia pripravili zo zemiakov pečiatky, ktorými žiaci vyzdobili bralo svojho zemiakového kráľovstva.

  Mgr. E. Lajčiaková

 • Európsky deň jazykov

  Vyučovanie cudzích jazykov je dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu na základných školách. Už počas primárneho vzdelávania sa žiaci oboznamujú so základnou anglickou slovnou zásobou. Preto sme si aj v tomto školskom roku 26. septembra na hodinách angličtiny pripomenuli Európsky deň jazykov.

  Tento deň sme prežili v jednotlivých ročníkoch  zábavnými a hravými aktivitami. Najprv sme sa porozprávali o tomto dni, oboznámili sme sa s logom a ukázali sme si aktivity žiakov z iných škôl. Neskôr naši malí prváci a starší druháci kreslili obrázky rôznych zvierat v prírode. Ku každému zvieratku prilepili aj jeho názov. Takto vytvorili zaujímavú nástenku o ríši zvierat. Štvrtáci, nakoľko sa učili slovnú zásobu o krajinách, vytvárali vlajky rôznych európskych krajín.

  V popoludňajších hodinách na záujmovom útvare Hravá angličtina deti najprv kreslili logo Európskeho dňa jazykov. Potom každý dostal jedno slovenské slovo, napr. priateľ, ahoj, škola... Ich úlohou bolo, vyhľadať toto slovo na internete v rôznych svetových jazykoch. Žiaci tak vytvorili pekné a poučné obrázky. Pritom sa naučili veľa nových slovíčok aj v iných jazykoch.

  Všetkými uvedenými aktivitami v rámci Európskeho dňa jazykov sme vyučovanie cudzích jazykov na našej škole spestrili a obohatili o nové poznatky.

                                                                                                                                                              Mgr. Lenka Mičková

 • Pozvánka

  Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy!

  Dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodný deň školských knižníc s témou Deň Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa uskutoční na našej škole dňa 23. 10. 2017 (pondelok).

  Naši deviataci si pre žiakov I. stupňa pripravili rôzne aktivity, prostredníctvom ktorých sa žiaci zábavnou formou dozvedia zaujímavosti o významnej osobnosti našich dejín.

  Aktivity budú prebiehať počas vyučovania v jednotlivých triedach I. stupňa a to nasledovne:

  1. vyučovacia hodina – triedy 1.A, 1.B a 1.C
  2. vyučovacia hodina – trieda 2.A
  3. vyučovacia hodina – trieda 2.B
  4. vyučovacia hodina – triedy 3.A a 3.B
  5. vyučovacia hodina – triedy 4.A a 4.B

   

  Tešíme sa na Vašu návštevu!

 • Jesenné prázdniny

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Dňa 30. 10. - 31. 10. 2017 (pondelok a utorok) budú JESENNÉ PRÁZDNINY

  Dňa 1. 11. 2017 (streda) je sviatok.

  Školské vyučovanie po jesenných prázdninách začne 2. 11. 2017 (štvrtok).

 • Oznam o dni voľna

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Dňa 27. 10. 2017 (piatok) bude deň voľna

  Školská jedáleň bude variť, žiakov pani vedúca odhlási.  Kto chce ísť na obed, musí sa prihlásiť

  Školský klub detí bude v prevádzke, deti pôjdu na obed. Deti, ktoré budú 27. 10. 2017 v ŠKD a chodia na obed sa musia prihlásiť.

 • Príjemné popoludnie s rodičmi a deťmi

  Dňa 11. októbra sme opäť usporiadali tekvicové tvorivé popoludnie s rodičmi a deťmi. Deti, rodičia a starí rodičia si priniesli tekvice a usilovne pracovali na ich pretvorení na svetlonosov, strašidielka či rôzne iné výtvory. Ďakujeme rodičom, že aj takto podporujú školu, že si našli čas a že sme spoločne strávili príjemné popoludnie. Deti, rodičia, či zamestnanci školy sa môžu potešiť najrôznejším kreáciám týchto plodov vo vestibule našej školy, ostatní pri prezeraní záberov z tejto akcie vo fotoalbume (kliknutím na fotografiu).

 • Imatrikulácia prvákov

  Dňa 26.09.2017 sa v priestoroch ŠKD uskutočnilo podujatie - Imatrikulácia prvákov. Žiakom prvých ročníkov udelili pani vychovávateľky čestný diplom prváčika - družináčika. Ich starší spolužiaci z druhého ročníka pre nich vytvorili darček, ktorý im odovzdali na uvítanie do stavu družinárskeho.

  Mgr. Ľubica Gagová

 • Indiánsky deň u prvákov

  Na zoznámenie s hláskou a písmenom I pripravili pani učiteľky pre prvákov Indiánsky deň. 1.A, 1.B a 1.C sa zmenili na indiánske osady a počas vyučovacieho dňa museli splniť veľa úloh. Vyrobili si indiánske čelenky, počúvali rozprávanie pani učiteliek zo života Indiánov a zaujímavé bolo sledovanie rozprávky o malom Indiánovi Orlie pierko. Nechýbali ani úlohy so správnou výslovnosťou hlások  či počítanie predmetov. Každý Indián by mal byť obratný a silný, a preto si niektorí z prvákov vyskúšali aj svoju šikovnosť a rýchlosť v telocvični.

  Mgr. Erika Lajčiaková

   

 • Nové učebné pomôcky od TSK

  V rámci projektu Hrdina remesla odovzdal trenčiansky župan Jaroslav Baška nový notebook a programovateľné stavebnice Boffin aj na Záklanej škole v Nemšovej.

  Podporovať záujem žiakov základných škôl o polytechnické vyučovanie sa Trenčiansky samosprávny kraj snaží aj týmto spôsobom. Základné školy v rámci TSK mali možnosť požiadať o učebné pomôcky, ktoré následne môžu využívať pri systematickej príprave svojich žiakov na stredné školy, o ktorých absolventov majú zamestnávatelia záujem.

  V utorok 19. septembra odovzdal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška notebook a programovateľné stavebnice Boffin aj na Základnej škole v Nemšovej v rámci plenárneho rodičovského združenia. Začiatok školského roka tak spestril nielen žiakom, ale aj učiteľom, ktorí ich budú aj prostredníctvom nového vybavenia viesť k polytechnickým zručnostiam„S podporou polytechnizácie vyučovania začal Trenčiansky samosprávny kraj už pred dvomi rokmi. Práve vďaka týmto pomôckam chceme žiakov motivovať k štúdiu technických odborov, pretože absolventi spomínaných študijných smerov sú žiadaní zamestnávateľmi, ktorých máme tu v našom kraji naozaj veľa. Notebook a programovateľné stavebnice postupne odovzdávame každej základnej škole, ktorá o ne požiadala v rámci projektu,“ povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

  stiahnuté z: https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2017/nove-ucebne-pomocky-vratane-notebooku-daroval-tsk-aj-zakladnej-skole-v-nemsovej.html?page_id=436483

                                                                

 • Beh pre zdravé srdce

  Beh pomáha znížiť veľa rizikových faktorov, podieľajúcich sa na ochorení srdca. Pravidelné zaťažovanie poskytuje spoľahlivú ochranu proti obezite, vysokému krvnému tlaku a vysokému cholesterolu, čo sú významné rizikové faktory pre srdcové choroby. V rámci Európskeho týždňa športu sa naši žiaci od najmladších prvákov až po štvrtákov zúčastnili Behu pre zdravé heart. Pani učiteľky pripravili viacero disciplín podľa náročnosti a veku žiakov.

   

  Mgr. Erika Lajčiaková

 • Divadelné predstavenie Čarodejník z krajiny OZ

  „Stačí zavrieť očká, spraviť tri kroky a silno a úprimne si priať si priať svoje želanie...jeden, dva, tri.“

  20. septembra  2017 sa žiaci štvrtého, piateho a šiesteho ročníka so svojimi pani učiteľkami vybrali do Nitry. Ich cieľom bolo Staré divadlo Karola Spišáka a jeho hudobná rozprávka plná rôznych typov bábok, vizuálnych čarov, farieb a chytľavej hudby. V rozprávke Čarodejník z krajiny OZ sledovali žiaci malú Dorotku, jej verného psíka Tota, strašiaka Hastroša, plechového drevorubača Plecháča a zbabelého leva Bojka, ktorí svojou odvahou, rozumom a srdcom porazili zlú čarodejnicu Elfabu a odhalili, že aj moc tých najväčších kúziel a čarov môže byť len ilúzia a že každý môže dosiahnuť po čom túži, ak bude naozaj veľmi chcieť.

  Po skončení divadelného predstavenia sa štvrtáci vybrali naspäť domov a starší žiaci si prezreli centrum  mesta. Aj napriek upršanému počasiu sme sa všetci vrátili do Nemšovej plní nádherných zážitkov.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria