Navigácia

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  Vážení rodičia budúcich prváčikov!

  Zápis detí  do 1. ročníka 2023/2024 bude v Základnej škole, Janka Palu 2, Nemšovej 04. a 05. apríla 2023 od 14.00 do 17.00 hod. za účasti detí.  Pred samotným zápisom je nutné vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je sprístupnená v sekcii “Elektronická prihláška“. Pred jej vyplnením si, prosíme vás, dôkladne prečítajte pokyny, ktoré sú uvedené v úvodnej časti prihlášky.

  Súčasne boli pridané do sekcie Zápis do 1. ročníka informácie a tlačivá, ktoré bude nutné predložiť pri zápise.

  Po vyplnení si poznačte kód formulára pre prípadnú opravu a doplnenie údajov, prihlášku vytlačte, podpíšte a spolu s vyplneným, oboma zákonnými zástupcami podpísaným a  vytlačeným tlačivom Žiadosť o prijatie do 1. ročníka, ktoré nájdete na webovom sídle školy v sekcii "Zápis do 1. ročníka", prineste na zápis do školy. Nezabudnite na rodný list dieťaťa a váš preukaz totožnosti

  Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

  • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
  • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať) alebo
  • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania je možné preukázať písomným vyhlásením podľa prílohy č. 2).

   

  Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (príloha č. 3).

   

  Elektronickú prihlášku vyplňte do 31. 03. 2023.

  Upozorňujeme, že:

  1. zápisu sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré k 1. septembru 2023 dosiahnu vek 6 rokov (t. j. narodené do 31. 08. 2017),

  2. zápisu sa musia opäť zúčastniť aj deti, ktoré v šk. r. 2022/2023 pokračovali v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole,

  3. zápisu do 1. ročníka sa zúčastnia aj deti, ktorých rodičia požiadajú o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole v školskom roku 2023/2024.

  Odklad povinnej školskej dochádzky od 01. 01. 2021 legislatíva nedovoľuje. Pokiaľ dieťa nie je zrelé na plnenie povinnej školskej dochádzky, zákonným zástupcom budúcich prvákov odporúčame obrátiť sa na pani riaditeľku MŠ, v ktorej kompetencii je povoliť predĺženie predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Aj v takom prípade je však nutné zápis v základnej škole absolvovať a informovať základnú školu o skutočnosti, že dieťa bude mať predĺžené predprimárne vzdelávanie.

  Ak sú rodičia  dlhodobo v zahraničí alebo plánujú  pobyt v zahraničí, zapíšu  svoje dieťa do školy. Zároveň  podajú riaditeľke základnej školy žiadosť o povolenie vzdelávania dieťaťa v zahraničí.

  Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a už teraz sa tešíme na našich nových budúcich prváčikov.

   

   

   

   

 • OBVODNÉ KOLO VO VYBÍJANEJ

  V stredu 15. marca 2023 sa naše dievčatá zúčastnili obvodného kola žiačok vo VYBÍJANEJ. Vybojovali si tretie miesto.

  Ďakujeme za reprezentáciu.

 • Turnaj v stolnom tenise - Trenčianske Teplice

  Dňa 09. 03. 2023 sa naši 13 žiaci zúčastnili turnaja v stolnom tenise " O pohár primátorky mesta Trenčianske Teplice ". Stretlo sa tam 105 žiakov, ktorí súťažili v troch kategóriách: mladší žiaci, starší žiaci a dorastenci. Emma Korieneková obsadila krásne druhé miesto v kategórii mladšie žiačky.

  Gratulujeme a ďakujeme našim športovcom za reprezentáciu školy.

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 • Testovanie 9

  Dňa 22. marca 2023 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka.
  Cieľom testovania je získať obraz o vzdelávacích výsledkoch žiakov pri výstupe z II. stupňa ZŠ. Testované predmety budú matematika a slovenský jazyk a literatúra.

  Všetky bližšie informácie nájdete na stránke Národného inštitútu vzdelávania a mládeže
  www.nivam.sk - Merania - Testovanie 9.    

  Žiaci 5. - 8. ročníka budú mať v tento deň riaditeľské voľno.

  Deviatakom držíme palce. 

                                                                                              

 • Lyžiarsky výcvik

  Zasnežené kopce, slnko, modrá obloha... Ideálny čas na lyžiarsky výcvik, ktorý absolvovalo dvadsaťtri ôsmakov približne 20 kilometrov južne od Popradu v týždni od 13. do 17. februára 2023 v lyžiarskom stredisku Vernár – Studničky. Dočasným domovom sa nám stal penzión Suchá, kde varili najmä chutné polievky a zabezpečili pre žiakov celodenný pitný režim. Už prvý deň po niekoľkohodinovej ceste a sýtom obede boli žiaci rozdelení do troch skupín podľa schopností a zručností v lyžovaní. Skupinu oranžových tvorili úplní začiatočníci, ktorým sa venovala pani inštruktorka Bc. Gabika Tučeková. Mierne pokročilých v žltých vestách viedla pani učiteľka Mgr. Dana Heynes a modrú skupinu tých najskúsenejších mala pod palcom Mgr. Zuzana Škorvánková, ktorá zároveň ako vedúca lyžiarskeho výcviku dohliadala aj na celkový bezproblémový priebeh. Súčasťou pedagogického dozoru bola tiež triedna pani učiteľka  Mgr. Mária Lašová, ktorá povzbudzovala najmä lyžiarov-začiatočníkov. Nechýbala ani zdravotníčka Mgr. Dominika Galčiková, ktorá si poradila s opuchnutými nohami a bolesťami brucha, ktoré sem-tam potrápili našich lyžiarov.

  Denný režim ôsmakov bol nekompromisný – ranné vstávanie, rozcvička, raňajky, doobedňajšia lyžovačka, obed, poobedňajšie lyžovanie, večera, oddych na izbách, spoločný program, spánok. Okrem toho museli žiaci dbať o poriadok na izbách či zobúdzať svojich spolubývajúcich, ktorým sa po nočných rozhovoroch nechcelo vstávať, tobôž nie cvičiť. Disciplína sa však vyplatila a žiaci sa každým dňom viac a viac zdokonaľovali v lyžovaní, a to bez väčších zranení. V podvečerných hodinách pripravili pani učiteľky pre žiakov rôznorodý program, ktorý zabavil aj poučil zároveň. Prostredníctvom výukových videí mohli žiaci lepšie pochopiť techniku lyžovania a oboznámili sa s tzv. bielym kódexom, pri spoločenských hrách si zopakovali vedomosti z rôznych oblastí a zároveň sa prejavila ich súťaživosť a ochota urobiť pre výhru (takmer) čokoľvek. Ôsmačky nezabudli na Deň sv. Valentína a prekvapili nás všetkých milými valentínkami. V strede týždňa sme absolvovali turistickú vychádzku k partizánskemu bunkru, vybláznili sa v snehu a večer sa zabavili na karnevale s diskotékou. O štvrtkový večerný program sa postarali všetci ôsmaci svojimi humornými scénkami alebo spevom. Posledný večer nás čakalo ocenenie tých najlepších lyžiarov v slalomovom zjazde a slávnostné vyhodnotenie celého týždňa. Lyžiari získali na pamiatku diplomy za úspešné absolvovanie celého výcviku.

  Z Vernára sa nám odchádzalo ťažko. Zažili sme týždeň plný nezabudnuteľných zážitkov, ale aj skúseností, ktoré nám budú pripomínať už len fotky, diplomy a spomienky. Mnoho žiakov práve na tomto lyžiarskom výcviku prvýkrát stálo na lyžiach. Veríme, že keď sa opäť pôjdu lyžovať, spomenú si na to, kde začínali a kto ich naučil základy lyžovania. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa nevzdali po prvom, druhom či dvadsiatom druhom páde a dokázali prekonať svoj strach, premôcť únavu a stať sa vzorom pre ostatných vo svojej vytrvalosti a odhodlanosti. Je za nami päť dní intenzívneho pohybu, dobrej nálady a pocitu spokojnosti. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné momenty.

   

  Mgr. Mária Lašová

 • KURZ KORČUĽOVANIA

  KURZ KORČUĽOVANIA

  Posledné dva týždne pred jarnými prázdninami sa v dopoludňajších hodinách naši prváci a časť druhákov zúčastnili kurzu korčuľovania. Na zimnom štadióne v Dubnici nad Váhom sa všetci statočne zhostili svojej pohybovej aktivity, bojovali s tvrdým ľadom ako sa patrí. Mnohí z prváčikov sa postavili na korčule prvýkrát. Iní sa výborne zdokonalili a ukázali svojim spolužiakom, že všetko sa dá zvládnuť. Okrem toho urobili niečo pre svoje zdravie.

  Veľké poďakovanie patrí trénerom, ktorí našich korčuliarov počas celého týždňa povzbudzovali a pomáhali im prekonať prvé prekážky na ľade. Taktiež pani zdravotníčke, ktorá ošetrila každú boliestku.

  Všetkým prváčikom, aj druhákom patrí veľká pochvala za úspešné zvládnutie tohto kurzu.

  Triedne pani učiteľky

 • Tajný denník Adriana Mola

  15. februára ráno sa deviataci stretli na železničnej stanici v Nemšovej. Čakala ich cesta vlakom do Bratislavy na divadelné predstavenie. Takmer dvojhodinová cesta vo vlaku ubehla rýchlo. Vystúpili sme na hlavnej stanici, kde nás privítalo chladné zimné počasie. Odtiaľ sme absolvovali krátku prechádzku okolo budovy slovenského rozhlasu, Grassalkovičovho paláca, prešli sme Obchodnú ulicu a dostali sme sa až do Štúdia L + S, kde už bolo pre nás pripravené predstavenie TAJNÝ DENNÍK ADRIANA MOLA.
  Predstavenie bolo veľmi príjemné, páčilo sa nielen žiakom, ale aj pani učiteľkám. Vystupovali v ňom herci známi z viacerých televíznych relácií. Predstavenie bolo o Adrianovi Molovi, obyčajnom chlapcovi v neobyčajnom veku, ktorý na prahu puberty zisťuje, že má niekoľko problémov: je jedináčik, dostáva nemožné darčeky a pravidelné akné. Preto si každodenné trápenie aj radosti Adrian zaznamenáva do prísne tajného denníka. Veci ani zďaleka neplynú podľa Adrianových predstáv, ale chlapec má dar trefne a vtipne okomentovať akékoľvek dianie a nájsť vo všetkom niečo pozitívne.                                                                      
  Po skončení predstavenia sme zamierili na nádvorie Bratislavského hradu a odtiaľ na hlavnú stanicu, kde sme si doplnili zásoby jedla a pitia. Potom nás už čakala spiatočná cesta opäť vlakom.

 • Návšteva predškolákov

  Aj tento školský rok zavítali do našej školy predškoláci z materských škôl z Nemšovej, Ľuborče a Kľúčového. V dňoch 15., 16. a 17. februára sa malí škôlkari prišli pozrieť, ako to v škole vyzerá. Privítala ich zástupkyňa RŠ a postupne ich previedla po škole. Ukázala im jednotlivé triedy na 1. a 2. stupni, počítačovú učebňu a telocvičňu, kde sa budú učiť čítať, písať a počítať.

  Po prehliadke školy sa zúčastnili vyučovania u druháčikov, kde sa aktívne zapájali do vyučovacej hodiny a ukázali nám, že sú naozaj šikovní. Pripravili sme pre nich zábavný pracovný list s cestou do školy, ktorý si každý z nich samostatne vypracoval. Nakoniec dostal každý predškolák na pamiatku pamätný list z návštevy našej školy.

  Dúfame, že od nás odišli deti spokojné a plné pozitívnych dojmov. Už teraz sa tešíme, že sa z predškolákov stanú naši prváci.

                                                                                                                                         Mgr. Lenka Mičková

 • 69. ročník Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

  V pondelok 13. 02. 2023 sa v priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne uskutočnilo obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

  Súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Našu školu reprezentovali vo všetkých troch kategóriách v prednese prózy a v jednej kategórii v prednese poézie. Súťaže sa zúčastnili Markus Plevák (2. C), Rebeka Schwandtnerová (5. B), Dorota Haliaková (6. A) a Laura Červeňanová (7. A).

  Krásne 3. miesto získala Laura Červeňanová v  III. kategórii v prednese prózy s ukážkou Na ľavé líce od Paulíny Prášilovej.

  2. miesto a zároveň postup do okresného kola vybojoval Markus Plevák v I. kategórii v prednese prózy s ukážkou Ako petržlen zvíťazil nad mrkvou od Jozefa Pavloviča.

  Všetkým dievčatám  ďakujeme za reprezentáciu školy a Markusovi držíme palce v okresnom kole!

 • Fašiangový karneval

  Fašiangové obdobie sprevádza množstvom plesov a karnevalov. Aj v našej škole sa stal karneval tradíciou. Dňa 08. februára 2023 sa v kultúrnom centre deti z našej školy premenili na zaujímavé a zábavné masky rôznych farieb.

  Tohtoročný karneval sme mali rozdelený na dve časti. Najskôr sa zabávali a vyšantili žiaci a žiačky 1. a 2. ročníka. Princezné, ježibaby, kúzelníci, kozmonauti, rôzne zvieratká a iné rozmanité masky zaplnili sálu v kultúrnom centre.

  Neskôr našich najmenších vystriedali žiaci a žiačky 3. a 4. ročníka. Po promenáde v maskách si deti zasúťažili a potom si užili zábavu a tanec, o ktorý sa postaral pán Václav Hála. Svojou hudobnou produkciou nám vytvoril správnu karnevalovú atmosféru.

  Z našej pani školskej psychologičky Ľubky Baginovej sa stala moderátorka, ktorej pomáhali ostatné pani učiteľky.

  V každej časti porota vyhodnotila najkrajšie, najvtipnejšie, najkreatívnejšie, najfarebnejšie a ručne vyrobené masky, ktoré boli na konci odmenené pripravenými cenami.

  Veľkú pochvalu si zaslúžia aj niektoré pani učiteľky, ktoré sa pridali k deťom a svojimi maskami nás pobavili.

  Dúfame, že fašiangový karneval na našej škole urobil všetkým radosť. Tešíme sa na budúci rok, že si ho znova zopakujeme.

  Viac fotografií si môžete pozrieť vo fotoalbume.

   

                                                                                                                                     Mgr. Lenka Mičková

 • Prvá hviezda slovenskej kozmonautiky nemá hviezdne maniere

  Prvá hviezda slovenskej kozmonautiky nemá hviezdne maniere

  Len zopár zainteresovaných vedelo,  akú besedu a s kým  pre našich  žiakov pripravujeme. Stretnúť sa s jediným Slovákom, ktorý bol vo vesmíre, sa nepodarí často.

  Viac ako tristo žiakov 4. – 9. ročníka  búrlivým potleskom a s nadšením privítali brigádneho generála v. v. Ing. Ivana Bellu.

  Počet prednášok, ktoré  za   23 rokov absolvoval,  možno rátať na stovky. To nebránilo tomu, aby p. Ivan Bella so zanietením rozprával o náročnej fyzickej a psychickej príprave na misiu. Viac ako hodinu so zatajeným dychom  počúvali žiaci detaily prípravy a nácvik krízových situácií rusko-francúzsko-slovenskej posádky. Po mnohých otázkach detí a trpezlivých odpovediach bývalého kozmonauta nasledovalo spoločné fotografovanie  a podpisy na pamiatku. Odvážnejší si s brigádnym generálom podali ruky. Stretnutie bolo skutočným zážitkom.

 • Hviezdoslavov Kubín – 1. stupeň

  Hviezdoslavov Kubín – 1. stupeň

  V utorok 31. 01. 2023 si deti 1. stupňa ZŠ zmerali sily v prednese básnických i prozaických diel. Žiaci príjemne prekvapili výberom textov, umeleckým podaním, vtipnými pointami či prácou s publikom. Súťaže sa zúčastnilo 28 žiakov I. – IV. ročníka. Porota si pozorne vypočula prednes všetkých ukážok a rozhodla nasledovne:

  I. kategória - poézia:                                             

  1. miesto – Gréta Schwandtnerová (3. B)

  2. miesto – Sebastián Bračík (1. A)

                     Eliška Burcinová (3. A)

                     Damián Beňačka (4. B)

  3. miesto – Nina Samanta Schedlbauer (4. A)

                      Eliáš Puček (4. C)

     I. kategória  próza:

   1. miesto – Markus Plevák (2. C)

  Všetkým súťažiacim ďakujeme za hojnú účasť. Oceneným srdečne gratulujeme!

  Postupujúcim žiakom Grétke a Markusovi budeme držať palce v obvodnom kole.

 • Okresné kolo Šalianskeho Maťka

  V okresnom kole 28. ročníka súťaže Šaliansky Maťko v prednese slovenskej povesti, ktoré sa konalo 27. 1. 2023 v KC Aktivity v Trenčíne, reprezentovali našu školu dve recitátorky – Grétka Schwandtnerová z 3. B a Nellka Doktorová z 5. A. Dievčatá si vyskúšali prednes na pódiu pred odbornou porotou, ktorá hodnotila najmä zžitie sa s povesťou, prácu s hlasom, intonovanie a postoj recitátora. Obe naše žiačky si užili príjemné dopoludnie v spoločnosti ďalších mladých recitátorov z okresu Trenčín a nadobudli cenné skúsenosti a rady, ktoré, veríme, zužitkujú v ďalších rokoch. V záverečnom vyhodnotení sa potešila Grétka, ktorá na porotu zapôsobila najmä svojím hereckým talentom, a tak si vysúťažila vynikajúce 3. miesto v kategórii najmladších žiakov. Srdečne gratulujeme a obidvom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

  Mgr. Mária Lašová

 • Hviezdoslavov Kubín – 2. stupeň

  Hviezdoslavov Kubín – 2. stupeň

  Umelecký prednes nemusí byť nuda. Najlepší recitátori triednych kôl sa stretli v utorok 24. 1. 2023 v školskom kole tradičnej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín a presvedčili nás o tom, že sú medzi nimi takí, ktorí majú vzťah k poézii či próze a dokážu interpretovať literárne diela s energiou a nadšením. Vážime si všetkých súťažiacich, ktorí sa nebáli postaviť pred divákov a spamäti zarecitovali vybrané ukážky. Vyhrať však nemôžu všetci. Porota hodnotila prednes žiakov v 2 kategóriách, osobitne v poézii a próze. Napokon sa rozhodla nasledovne:

  II. Kategória 5. 6. ročník

  • poézia

              1. miesto: Dorota Haliaková (6. A)

              2. miesto: Nela Mišáková (5. B)

              3. miesto: Sofia Mikulová (6. A)

  • próza

              1. miesto: Rebeka Schwandtnerová (5. B)

              2. miesto: Katarína Benková (5. B)

              3. miesto: Nella Doktorová (5. A)

   

  III. Kategória 7. – 9. ročník

  • poézia

              2. miesto: Katarína Filípková (9. B)

              3. miesto: Nina Holúbková (9. B)

  • próza

              1. miesto: Laura Červeňanová (7. A)

              2. miesto: Eliška Muntágová (7. A)

  Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, oceneným blahoželáme a Rebeke, Dorotke a Laure budeme držať palce v obvodnom kole v Trenčíne.

  Mgr. Oľga Fraňová

   

 • Ďalšie úspechy v angličtine

  okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 19. 1. 2023 v Trenčíne, si najlepší žiaci zo škôl v trenčianskom okrese zmerali sily v ovládaní tohto svetového jazyka. Radka Husárová z 8. B v kategórii 1B skončila na 11. mieste spomedzi 23 žiakov a stala sa úspešnou riešiteľkou. Mina Rosi Iliev zo 7. B sa tiež stala úspešnou riešiteľkou kategórie 1A a nielen to. Spomedzi 21 žiakov obsadila vynikajúce 3. miesto a patrí medzi TOP 3 najlepších v okrese vo svojej kategórii. Víťazom boli slávnostne odovzdané diplomy a vecné ceny. Dievčatám blahoželáme k výsledkom a ďakujeme za reprezentáciu školy!

 • ŠKOLSKÁ ZÁBAVA

  Vážení rodičia a priatelia školy.

  Základná škola, Janka Palu, Nemšová, rada školy a rodičovské fórum vás pozývajú dňa 17. februára
  2023
  do Kultúrneho centra v Nemšovej na tanečnú školskú zábavu. Začiatok o 19.00, vstupné 25 €.
  Vstupenky si môžete zakúpiť od 16. 01. 2023 v riaditeľni školy  od 07.00 do 14.00. Informácie na
  telefónnom číslo 0918 450 657.

  Príďte sa zabaviť, do tanca hrá TRIUMF.

  Tešíme sa na vás.

 • Školské kolo dejepisnej olympiády

  Školské kolo dejepisnej olympiády

  Dňa 09. 12. 2022 sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády. Zúčastnili sa jej žiaci 7. ročníka a jeden deviatak. Tématicky sa súťažiaci museli popasovať s vývojom vedy a techniky v rôznych historických obdobiach. Najlepšie obstáli v kategórii C (9. roč.) DANIEL ISTENÍK, 9. A, v kategórii E (7. roč.) PAVOL MIKUŠINEC, 7. B a ADAM ANTON MORAVČIK, 7. A, ktorí budú našu školu reprezentovať v okresnom kole. Prajeme im veľa úspechov.

  Mgr. Ľudmila Blažejová

 • Vianočné pozdravy pre seniorov

  V rámci školských vianočných dielní žiaci 4. a 5. ročníka vyrábali vianočné pozdravy. Niektorí z nich sa rozhodli tieto pozdravy poslať seniorom do DSS v Nemšovej a aj takýmto spôsobom im troška spríjemniť  Vianoce.

  Všetkým babičkám a deduškom želáme krásne a požehnané Vianoce.

 • Školská dráma o láske, priateľstve, ale aj o šikane a agresii

  Školská dráma o láske, priateľstve, ale aj o šikane a agresii

  V rámci aktivít v oblasti prevencie extrémizmu, šikany, xenofóbie a ostatných foriem intolerancie v školskom prostredí mali žiaci 7. a 8. ročníka príležitosť pozrieť si dňa 13. 12. 2022 divadelné predstavenie Punk Rock, ktoré je projektom Mladej Novej scény v Bratislave. Hra je o siedmich tínedžeroch, ktorí sa stretávajú v jednom z opustených priestorov školy, pričom každý z nich má svoje trápenia a problémy s rodičmi, láskami, kamarátmi, školou a so samým sebou. Táto inscenácia vznikla v priamej spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Žiaci sa bezprostredne po predstavení zúčastnili besedy s režisérom hry Svetozárom Sprušanským a psychologičkou Máriou Vargovou, ktorá je zároveň riaditeľkou spomínaného strediska. Tá so svojimi dlhoročnými skúsenosťami dodáva: „V mojej práci sa často stretávam s následkami násilia páchaného na deťoch, aj medzi deťmi. Neexistuje však násilie, ktorému nie je možné predísť. Predísť násiliu môžeme však iba vtedy, ak si pripustíme jeho prítomnosť a budeme ochotní a schopní sa o ňom s deťmi otvorene rozprávať. Po každom z predstavení sa stretávame s deťmi, diskutujeme s nimi a vnímame ich ochotu a vôľu sa rozprávať s nami o všetkých veciach, ktoré sa ich týkajú.“

  Z reakcií našich žiakov:

  „Herci zahrali svoje postavy na sto percent. Veľmi dobre to odzrkadľovalo päťdesiat percent dnešnej mládeže po celom svete. Bohužiaľ, je to smutná pravda.“ (B. P.)

  „Od divadla som čakal, že to bude nejaká nudná detská hra, ale opak bol pravdou. Prekvapilo ma, že to bolo také „bez cenzúry“, že sa tam nadávalo. Zaujalo ma aj to, že to malo hlbší význam a bolo to urobené podľa skutočnej udalosti.“ (P. T.)

  „Divadlo ma donútilo rozmýšľať o mojom prístupe k niektorým veciam. Prišlo mi to veľmi aktuálne a niekedy som mal pocit, že ja sám som súčasťou deja.“ (Š. V.)

  „Páčilo sa mi obsadenie a herecké výkony. Niektoré scénky boli tak dobre prepracované, že niekedy ma až myklo. Nerád chodím do divadla, ale na takéto niečo by som šiel znova.“ (S. K.)

  „Úplne ma dostali výkony hercov. Príbeh bol dosť vážny a pochmúrny, každá postava zažívala niečo nepríjemné. Každý sa mohol stotožniť s niektorou z postáv. Diskusia bola super, dozvedeli sme sa veľa informácií.“ (M. K.

  „Hra ma prekvapila, ale páčila sa mi. Herci nám na Instagrame odpísali na naše ďakovné správy.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria