Navigácia

Novinky

Fotogaléria

 • Gymnastický štvorboj

  Dňa 05. 04. 2018 naše dievčatá Ch. Tršková 6. A, A. Kopačková 6. A, E. Mutňanová 5. A, V. Kresánková 5. A a M. Masláková 5.A  absolvovali gymnastický štvorboj na ZŠ Novomeského v Trenčíne.

  Dievčatá súťažili v B kategórii. Cvičili na štyroch disciplínach: akrobacia, preskok, hrazda a lavička. Skončili na 5. mieste zo 7 skupín.

  Gratulujeme

 • Zápis do I. ročníka

  Máme za sebou zápis do prvého ročníka na školský rok 2018/2019.
  Pred zápisom našu školu mohli navštíviť rodičia s deťmi počas Dňa otvorených dverí, aby si
  prezreli priestory školy a vypočuli si rôzne informácie o škole.
  Svoje budúce triedy si prišli prezrieť aj predškoláci s pani učiteľkami zo škôlok druhý
  marcový týždeň, kedy sa priamo zúčastnili na vyučovaní v prváckych triedach, prezreli si celú
  školu a v školskom klube detí si precvičili jemnú motoriku pri zaujímavých činnostiach.
  Samotný zápis prebiehal v príjemnej atmosfére. Predškoláci museli pri rozhovore s pani
  učiteľkami preukázať svoju šikovnosť pri práci s farbami, geometrickými tvarmi,
  písmenkami, ale nenechali zahanbiť ani svoje jazýčky a predniesli rôzne básničky. 
  To, že škola má dobré meno potvrdil aj tento rok počet zapísaných prváčikov. Ďakujeme
  rodičom za prejavenú dôveru.

  Vedenie ZŠ

 • Prvácka noc v škole

  Dňa 27. marca 2018 si naši malí prváci vyskúšali svoju odvahu a samostatnosť. Popoludní sa rozlúčili s rodičmi a začala sa ich prvá noc v škole. Rodičov vystriedali pani učiteľky, ktoré im pripravili zaujímavý večerný program.

  Postupne sa priestory školskej družiny zmenili na obrovskú spálňu pre všetkých a jedna z našich tried sa stala jedálňou. V prváckej triede sa deti rozdelili do skupín a plnili pripravené úlohy, za ktoré získavali pečiatky písmen. Z tých potom skladali zašifrované slovo. Na rozptýlenie si prváci zaspievali aj pesničky a pri nich si niektorí aj zatancovali. Potom nasledovala večera, ktorú nám pripravili naše starostlivé maminy a po nej sa deti ešte spoločne hrali na pripravených postieľkach. No a po večernej hygiene nasledovala neobľúbená večierka, pretože na druhý deň nás ešte čakal posledný deň v škole pred veľkonočnými prázdninami.

  Pani učiteľky všetky zúčastnené deti veľmi pochválili a zhodnotili ich, že svoju skúšku odvahy splnili na jednotku. Dúfame, že prváci boli spokojní a o rok si to znova zopakujeme.

                                                            Mgr. Lenka Mičková

 • Veľkonočné tvorivé dielne v ŠKD

  26.3.2018 sme v priestoroch ŠKD vyčarovali pravú veľkonočnú atmosféru zdobením vajíčok rôznymi technikami - od servítkovania, omotávania bavlniek až po mramorovanie a zdobenie perami či fixami.  Takto ručne vyrábané dekorované vajíčka urobia radosť nielen samotným deťom či rodičom, ale aj všetkým, ktorí budú týmito vajíčkami obdarovaní.

 • Modrý deň - Deň vody u prvákov

   Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Má pre človeka nesmierny význam. V našej škole sme pri tejto príležitosti realizovali niekoľko zaujímavých aktivít a zapojili sme aj najmladších žiakov, našich prvákov, oblečených v modrom. Každý si vyrobil vlastnú kvapkovú menovku. Písmená v kvapkách sme dopĺňali na hodine slovenského jazyka a hravou formou sme sa zoznámili so základnou slovnou zásobou témy voda na hodine anglického jazyka. Svoju  tvorivosť sme ukázali na výtvarnej výchove a naše rybky zdobia triedy a pripomínajú nám všetko nové, čo sme sa o vode dozvedeli.

   Mgr. Erika  Lajčiaková

   

   

 • Fotografie zo školskej zábavy

  Vážení priatelia školy!

  Na stránke školy v sekcii "Fotoalbum" nájdete náhľady fotografií zo školskej zábavy. V prípade záujmu o vytlačenie fotografií, prosím, kontaktujte p. Knápkovú na adrese mknapkova@gmail.com. Je potrebné uviesť číslo fotografie, meno dieťaťa a triedy. 

 • Veľkonočné prázdniny

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Veľkonočné prázdniny budú od 29. marca do 3. apríla 2018. Začiatok vyučovania po prázdninách je 4. apríla 2018 (streda).

 • Deň voľna pre žiakov 8. ročníka

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Dňa 21. 03. 2018 budú mať žiaci 8. ročníka deň voľna z dôvodu Testovania T9-2018. 

 • LYŽIARSKY VÝCVIK NA MARTINSKÝCH HOLIACH

  Začiatkom marca využilo 18 našich ôsmakov možnosť absolvovať lyžiarsky výcvik v malebnom kúte Slovenska, na Martinských holiach, vo Winter park Martinky. Ubytovanie, výdatnú stravu a celodenný pitný režim zabezpečila chata Magistrát, ktorá má  vo svojej blízkosti  krátky vlek určený pre lyžiarov – začiatočníkov. Zo začiatku bol využívaný i našimi jedenástimi žiakmi, ktorí prvýkrát stáli na lyžiach a osvojovali si základy lyžovania. Patrí im pochvala za ich snahu a rešpektovanie pokynov pani učiteľky Mgr. Dany Heynes. Tá im trpezlivo vysvetľovala základy lyžovania a neustále ich povzbudzovala, aby sa nikto nenechal znechutiť počiatočnými ťažkosťami. Skupinu siedmich skúsenejších lyžiarov mala na starosti Mgr. Zuzana Škorvánková, ktorá ako vedúca lyžiarskeho výcviku dohliadala aj na celkový bezproblémový priebeh. Pedagogický dozor zabezpečovala Mgr. Ivana Škundová. V podvečerných hodinách boli pre žiakov pripravené rôzne zábavno-vzdelávacie aktivity a výukové videá. Ako ocenenie snahy na svahu počas výcviku dostali všetci účastnícky diplom, ktorý doplnila malá sladká odmena.

  Žiaci prežili pár dní bez rodičov, boli zodpovední za poriadok vo svojich izbách, za svoje veci, zdravie na svahu i mimo neho, ale mali i pocit zodpovednosti za svojich kamarátov – novopečených lyžiarov, ktorým pomáhali na zjazdovke a ukázali svoju trpezlivosť a ochotu pomôcť. Dni na lyžiarskom ubehli veľmi rýchlo, nie tak ako v školských laviciach. Unavení, ale plní zážitkov a nových skúseností sa vrátili späť do Nemšovej. Poďakovanie patrí všetkým deťom, ktoré sa pri prvom neúspechu nevzdávali a bojovali čo im sily stačili, i keď zápasili len s únavou, pádmi, neposlušnými lyžami či nevyspytateľným počasím.

 • Okresné kolo Pytagoriády

  Dňa 13. marca 2018 si žiaci našej školy: Zuzík Tomáš (3. B), Sekáč Miroslav (4. B), Profantová Vivian (4. B), Macharová Timea (5.B), Spurný Matej (5.A) porovnali matematické zručnosti i rýchlosť myslenia so žiakmi okolitých škôl  v okresnom kole Pytagoriády. Zuzík Tomáš, Profantová VivianSpurný Matej sa stali úspešnými riešiteľmi tejto súťaže. K dosiahnutým výsledkom im blahoželáme a všetkým želáme veľa úspechov aj v ďalších, nielen matematických súťažiach.

  Mgr. Mojtová Monika

 • Návšteva predškolákov

  V dňoch 13., 15. a 16. marca  navštívili našu školu predškoláci z materských škôl v Nemšovej a Ľuborče. Prišli sa pozrieť, ako to v takej škole vyzerá a ako sa žiaci nielen učia, ale aj zabávajú. Drobcov privítala zástupkyňa RŠ, ktorá žiakov previedla po škole, ukázala im  priestory, kde sa budú učiť čítať, písať, počítať. Po prehliadke školy sa zúčastnili vyučovania u prváčikov, kde sa aktívne zapájali do vyučovacej hodiny a ukázali nám, že sú naozaj šikovní.

  Keďže škola nie je len učenie, boli pre predškolákov v školskom klube detí pripravené hravé aktivity – skladanie obrázka s motívom našej školy a výroba srdiečka pre mamičku.   Deťúrence boli usilovné, niečo vedeli, niečo nevedeli, ale dôležité je, že odchádzali spokojní.

  Už teraz sa tešíme, že sa z predškolákov stanú naši prváci.

 • Dejepisná olympiáda

  Dňa 15. 02. 2018 sa uskutočnil 10. ročník dejepisnej olympiády na ZŠ Veľkomoravská v Trenčíne. Našu školu reprezentovala Simona Eva Masláková zo 7. A triedy. Tohtoročnou témou v Simonkinej kategórii bolo staroveké Grécko. Napriek tomu, že postup do krajského kola nevyšiel, Simonke ďakujeme za účasť a gratulujeme ku krásnemu  4. miestu.

                                                                                                                                                     Mgr. S. Mazánová

 • Olympiáda v anglickom jazyku – okresné a krajské kolo

  Víťazi školského kola v anglickom jazyku reprezentovali dňa 16. januára 2018 v okresnom kole - Ema Oriešková zo 7.A reprezentovala našu školu v kategórii 1A,  mladších žiakov a Matej Patka v kategórii 1B, starších žiakov.

  Oliver Novotný z 8.B reprezentoval našu školu dňa 14.2. 2018 v kategórii 1C , v kategórii anglofónnych žiakov v krajskom kole.

  Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy, hoci nepostúpili do vyšších kôl.

 • Hviezdoslavov Kubín

  14. februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy. V  kategóriách V. – VI. ročník súťažilo 11 žiakov a v kategóriách VII. – IX. ročník 4 žiaci.

  Výsledky v kategórii V. – VI. ročník:

  Prednes poézie

  1. miesto – Chiara Tršková, 6. A

  2. miesto – Alexandra Kopačková, 6. A

                       Alexandra Oriešková, 6. A

  3. miesto – Jakub Kilian, 6. B

   Prednes prózy

  1. miesto – Barbora Poláková, 5. B

  2. miesto – neudelené

  3. miesto - neudelené 

  Výsledky v kategórii VII. – IX. ročník:

   Prednes poézie

  1. miesto – Diana Hicová, 8. B

  2. miesto – Adriana Božoňová, 9. B

  3. miesto – Hana Bútorová, 8. B

  Prednes prózy

  1. miesto – neudelené

  2. miesto – Natália Slabá, 9. B

  3. miesto - neudelené 

  Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazkám, Barborke Polákovej, Chiarke Trškovej a Dianke Hicovej, ktoré postupujú do obvodného kola, želáme veľa úspechov v ďalšej reprezentácii našej školy.

 • Školský karneval

  V utorok 13.2.2018 sa v Kultúrnom dome v Nemšovej uskutočnil Školský karneval, Základnej školy Janka Palu, ktorého sa zúčastnilo množstvo žiakov a ich rodičov. Žiaci 4. B sa postarali o zaujímavý a pútavý program, ktorý okrem zábavy priniesol i množstvo informácií o folklórnych tradíciách fašiangového obdobia. Účastníci sa bližšie dozvedeli o tancoch, jedlách a obľúbených maskách Fašiangov a naučili sa množstvo tancov. Všetci odchádzali domov spokojní, dostatočne vytancovaní a plní inšpirácií na budúci karneval. 

 • Valentínska párty v ŠKD

  12.2.2018 sa konala v priestoroch ŠKD Valentínska párty, ktorej sa zúčastnili žiaci 1. až 4. ročníka. Pre deti boli pripravené tematické súťaže o vecné ceny, v ktorých mohli deti uplatniť svoju šikovnosť. Počas celého podujatia hrala hudba, ktorá vyčarovala tú správnu Valentínsku náladu. Na osvieženie po tancovačke bolo pre deti pripravené občerstvenie.

 • Deň otvorených dverí

  Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová, oznamuje priateľom a rodičom školy, že dňa 27. februára 2018 /utorok/ sa uskutoční Deň otvorených dverí pre rodičov predškolákov v čase od 8. hod.  do 14.30 hod. Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa chcú pozrieť na vyučovanie, počítačové učebne, jazykovú učebňu a ostatné priestory našej školy.

  Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať o 15.00 hod. na prednášku a následnú besedu na tému „Učím sa učiť“ – pomôžme deťom učiť sa, ktorej obsahom budú témy -  úloha rodiča v systéme súčasného školstva, základné princípy učenia, temperament dieťaťa, vytváranie vhodných podmienok na učenie, moderné techniky učenia.

  Tešíme sa na Vašu účasť a dúfame, že aj takýmto spôsobom  podporíte našu školu.                                      

                                                                                                                                      Vedenie ZŠ

 • Dopisovanie s Palau v školskom roku 2017/18

  V tomto školskom roku pokračujeme v dopisovaní s deťmi z ostrova Palau. Už 17. októbra sme dostali listy z Palau v celkovom počte asi 70 ks. Najviac listov bolo pre tohoročných piatakov. Palauskí piataci hľadali priateľa na dopisovanie, tzv.penpala, s ktorým si chcú písať v angličtine. Niektorí naši žiaci sú nadšení z „exotickej pošty“, tešia sa, že si na diaľku našli nového kamaráta a okamžite prinesú odpoveď na list, iným nadšenie dlho nevydrží, často končí vtedy, keď treba odpovedať na list...

  V decembri 2017 navštívila našu školu Danka Ledgerwood s dcérou Viki, ktorá je spolužiačkou našich prvákov a strávila s nimi pár vyučovacích hodín. Odpovede na listy sme odovzdali tentoraz osobne Danke. Približne 100 listov- zapojili sa aj žiaci 1.stupňa pod vedením p. uč. Mičkovej – potešili mnohé deti na Palau.

  Naše deti, hlavne tie menšie, majú záujem písať listy, často sa pýtajú, kedy už dostanú odpoveď na list, či tam už listy dorazili a pod.

  Listy z Palau sme obdržali poštou – prišli 6.2. 2018 v počte 90...a určite mnohým našim deťom prinesú opäť radosť!

                                                                                                                           Ing. Sabadková J.

   

 • Pokusy v 2. A

  Malí vedátori z 2.A si overovali vedomosti učiva z prvouky. Pôdne profily  na zjedenie vytvorili pomocou  rozmanitých surovín.

  Priehľadná plastová alebo sklenená nádoba.              

  Z marcipánu sme si spravili krtka (-:

  Povrch – strúhaná čokoláda (ako zvyšky rastlín, konáriky, korienky...)

  Humus – puding + želé cukríky (dážďovky),

  cereálne lupienky, sušené ovocie, sušené jabĺčka (ako živé a odumreté organizmy)

  Piesok, íl, hlina - drvené piškóty s cereálnymi guličkami

  Kamene, skaly, štrk – hrozienka v bielej čokoláde, polámané piškóty.

  No a takto sme pracovali...

  Učivo o rozpustnosti látok vo vode sme si overovali pokusmi. Zistili sme, že cukor a soľ sú úplne rozpustné látky, krieda čiastočne rozpustná látka a olej a piesok sa nerozpustia.

 • Polročné prázdniny

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Dňa 02. 02. 2018 (piatok) sú polročné prázdniny. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria