Navigácia

 • ĎALŠÍ SKVELÝ ÚSPECH

  Naša žiačka Ema Caletková zaznamenala ďalší úspech. Po 1. a 2. mieste v poľskom Jaworze v kumite dievčat v kategórii  U12 do 35 kg  stála opäť na pódiu. Na súťaži  Croatia Open v Rijeke si vybojovala kráse tretie miesto v kategórii dievčat  narodených v r. 2011 – 2012  do 39 kg.

  Srdečne blahoželáme!!!

 • Skvelý úspech

  V marci 2023 vyhlásilo občianske združenie Spoločnosť Slovensko – indického priateľstva v spolupráci s Indickým veľvyslanectvom v Slovenskej republike už 9. ročník výtvarnej súťaže  INDICKÉ BÁJKY OČAMI SLOVENSKÝCH DETÍ.

  V septembri 2023 pozvali úspešných žiakov na vyhlásenie výsledkov súťaže.   Ocenených žiakov privítali v indickom oblečení sári na  Veľvyslanectve Indickej republiky v Bratislave, kde bol pripravený aj kultúrny program so záverečným pohostením z indickej kuchyne.  

  Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy pod vedením p. uč. Mgr. Lenky Kračunovej, DiS. Z 500 prác získala Cenu poroty Natálka Bardosova, 8. B  a Cenu organizátora Mina Rosi Iliev, 8. B.

  Pre naše žiačky to bol skvelý úspech a skvelý zážitok.

  Dievčatám a p. učiteľke blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy a mesta.

   

    

 • BEH PRE ZDRAVÉ SRDCE

  BEH PRE ZDRAVÉ SRDCE

  Slovenská bežkyňa maratónov Ľudmila Šunová bežala maratóny na všetkých kontinen­toch. Bola známa tým, že behávala v slovenskom kroji. Povedala: „Mnohí sa ma pýtajú, prečo behám, čo z toho mám. Nuž, radosť z toho, že dokážem vždy dobehnúť do cieľa.“
  Preto, aby sme urobili niečo pozitívne pre zdravie, utužili vzťahy medzi žiakmi jednotlivých tried na I. stupni, zorganizovali sme 14. 09. v  rámci aktivít v prírode a sezónnych pohybových činností – Beh pre zdravé srdce. Počasie nám síce veľmi neprialo, napriek tomu sa všetkým deťom podarilo dobehnúť do cieľa.

  Triedne učiteľky 1. stupňa

 • Mimoriadna situácia v školskej kuchyni

  Profesionáli. Tak možno nazvať prácu členov Dobrovoľného hasičského zboru v Nemšovej, ktorí sa pričinili o to, že stravníci nezostali hladní.

  Našu radosť z rekonštrukcie školskej kuchyne a jedálne vystriedalo 11. 9. 2023 nepríjemné prekvapenie. Vplyvom poruchy na vodovodnom potrubí zatopilo strojovňu, v ktorej sa nachádza technológia na vetranie školskej kuchyne.  Po telefonickom oznámení mimoriadnej udalosti veliteľovi  Dobrovoľného hasičského zboru v Nemšovej Ing. Tomášovi Prnovi v priebehu niekoľkých minút 5 členov Dobrovoľného hasičského zboru v Nemšovej so zásahovým vozidlo takmer 3 hodiny odčerpávali vodu zo strojovne.

  Po rozhodovaní, či môžu pani kuchárky začať variť obed, prípadne ako zabezpečiť v krátkej dobe náhradnú stravu, pani kuchárky obed pripravili a takmer 500 nič netušiacich  stravníkov, ktorí o zatopenej strojovni  ani netušili, si  pochutilo na kelovej polievke a bravčovom stehne po taliansky so slovenskou ryžou.

  Poďakovanie patrí veliteľovi zásahu Ing. Tomášovi Prnovi a členom  Jozefovi Gabrielovi, Jánovi Gurínovi, Danielovi  Merkovi a Jurajovi Pavlačkovi, ktorí vo svojom voľnom čase zabezpečili prevádzku školskej kuchyne.

  Ďakujeme p. Daliborovi Backovi, ktorý do neskorých večerných hodín odstraňoval poruchu na vodovodnom potrubí.

  Ďakujeme aj vedúcemu VPS Nemšová a zamestnancom, ktorí pomáhajú našej Základnej škole, Janka Palu pri fyzicky náročnejších prácach.

 • ZÁKAZ VJAZDU MOTOROVÝCH VOZIDIEL

  ZÁKAZ VJAZDU MOTOROVÝCH VOZIDIEL

  Vážení rodičia.

  Vzhľadom na prebiehajúce stavebné práce v areáli školy vás prosíme, aby ste rešpektovali zákaz vjazdu motorových vozidiel do areálu školy.

  Ďakujeme za pochopenie.

  Vedenie školy

 • Oznam pre rodičov a žiakov k začiatku školského roka 2023/2024

  Oznam pre rodičov a žiakov k začiatku školského roka 2023/2024

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Základná škola, Janka Palu 2 v Nemšovej Vám oznamuje, že slávnostné  otvorenie  školského roka 2023/2024 sa uskutoční dňa 4. septembra o 8.15 hod. v Kultúrnom centre Nemšová.

  Žiaci 1. – 4. ročníka prídu o 8.00 hod. pred budovu základnej školy a odtiaľ pôjdu spolu s triednymi pani učiteľkami do kultúrneho centra.

  Žiaci 5. – 9. ročníkov sa stretnú o 8.00 hod. za kultúrnym centrom (amfiteáter), odkiaľ sa spoločne presunú do veľkej sály. 

  Žiaci prvého ročníka ostanú po slávnostnom otvorení školského roka so svojimi triednymi pani učiteľkami a prítomnými rodičmi v kultúrnom centre na privítaní prvákov s primátorom mesta Nemšová.

  Z kapacitných dôvodov sa budú triedy 1. A, 1. B, 2. A a 2. B  učiť v školskom roku 2023/2024 v budove Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová. Po slávnostnom otvorení školského roka 2023/2024 sa presunú žiaci 1. A, 1. B, 2. A a 2. B triedy spolu s triednymi pani učiteľkami a prítomnými rodičmi do svojich tried v budove Katolíckej spojenej školy, kde bude prebiehať aj zápis žiakov do školského klubu detí. Ostatní žiaci pôjdu po slávnostnom otvorení školského roka domov.

  Zápis žiakov 2. C a žiakov 3. – 4. ročníka do školského klubu detí sa uskutoční 04. 09. 2023 po slávnostnom otvorení školského roka vo vestibule základnej školy. Činnosť školského klubu detí v tomto školskom roku začne dňa 5. septembra (t. j. v utorok) v čase od 6.00 do 7.45 hod. a od 11.35 do 16.00 hod.

  Obedy v školskej jedálni sa 4. septembra budú vydávať len prihláseným žiakom v čase od 10.30 do 12.30 hodiny. 

  Za porozumenie ďakujeme.

                                                                                                      Vedenie základnej školy

 • Prihlasovanie na obedy- september 2023

  Vážení rodičia.

  Školská jedáleň začne prevádzku 4. 9. 2023. Žiaci, ktorí nemajú čip na registráciu odobratého jedla si môžu vyzdvihnúť čip od 22. 8. 2023 do 25. 8.2023 v čase od 8.00 do 14.00. Poplatok za čip je 5 € v hotovosti. Žiaci, ktorí majú čip, si telefonicky, prípadne elektronicky na www.strava.cz s použitím svojho hesla prihlásia, od ktorého dňa budú chodiť na obedy. Do 25. 8. 2023 treba zaplatiť 30 € (20 eur je réžia zaobdobie september až december 2023 10 eur je vratná kaucia) na číslo účtu školskej jedálne. Do variabilného symbolu treba uviesť evidenčné číslo dieťaťa.

   

 • ĎALŠIA PONUKA JAZYKOVÉHO KURZU - MyBrain Academy

  Milí rodičia.

  Radi by sme upriamili vašu pozornosť na novinku, ktorú spúšťame na našej škole. Keďže vieme, aká je dôležitá komunikácia  v anglickom jazyku,  začíname  od budúceho školského roka spoluprácu s jazykovou školou " Mybrain Academy ", ktorá pomôže Vašim deťom v zlepšovaní komunikačnej angličtiny prostredníctvom "popoludňajších anglických komunikačných klubov " priamo u nás na ZŠ.

  Ide o úspešný projekt, obľúbený medzi žiakmi, ich rodičmi, ale aj učiteľmi na ZŠ a to hneď z niekoľkých dôvodov:

  výučba angličtiny nadväzuje na preberané učivo a slovnú zásobu získanú počas vyučovacieho procesu z hodín angličtiny

  - pre žiakov 1. aj 2. stupňa

  - prostredníctvom myšlienkových máp dovysvetľuje gramatiku, zábavným a kreatívnym spôsobom zapája žiakov do konverzácie, zbavuje  strachu rozprávať v angličtine

  - výučba angličtiny prebieha v priestoroch školy, po skončení vyučovania, rodičia nemusia deti nikam voziť

  - skupiny sú malé s max. počtom 8 žiakov

  hodina 1 x do týždňa, 60 min, počas celého školského roka

  poplatok pre rodičov 25 eur na mesiac a poplatok za registráciu 30 eur.

   

  Tieto kluby fungujú už 12 rokov na základných školách s výbornými výsledkami.

   

  “S nami dieťa začína považovať anglický jazyk, za jeho prirodzenú súčasť v živote, prestane sa ho báť. Pomocou našej metodiky odstraňujeme u dieťaťa bloky a strachy z používania anglického jazyka, dieťa sa uvoľní a začne plynule komunikovať.”

   

  Posielame Vám k nahliadnutiu prihlášku, ktorú je potrebné vypísať a preposlať na adresu mybrainacademytn@gmail.com, alebo doniesť na sekretariát školy. Prázdne prihlášky nájdete aj na sekretariáte školy.

   

  V prípade potreby kontaktujte majiteľky pobočiek:

  Ingrid 0949/272172

  Martina 0945/451548

  www.mybrainacademy.sk

   

  Martina a Ingrid

   

  my_brain_prihlaska_2023

 • OBEDY ZADARMO OD 04. 09. 2023

  Vážení rodičia.

  Od 04. 09. 2023 môžu žiaci, ktorí majú záujem stravovať sa v školskej jedálni, naďalej čerpať dotáciu na stravu.

  O dotáciu musí opäť požiadať aj žiak, ktorý sa už stravoval v školskej jedálni.

  Zákonný zástupca prihlási svoje dieťa cez EduPage Žiadosti/Vyhlásenia – Zápisný lístok na stravovanie s NÁVRATKOU obedy–  do 28. júla 2023.

  Bez prihlásenia dieťaťa nie je možné žiadať o dotáciu na stravu. Túto žiadosť je možné kedykoľvek odvolať.                                                                        

  Viac informácií na:https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/dotacie-pre-deti-na-stravu-a-skolske-potreby.html?page_id=964373

  Výška dotácie je 2,10 € pre žiakov na 1. stupni ZŠ a 2,30 € pre žiakov na 2. stupni ZŠ. Rodičia budú platiť: Jednorazový príspevok a režijné náklady.

  1. 10 € je jednorazový príspevok na stravovanie (vratná kaucia na dotáciu pre žiakov, ktorí majú nárok na dotáciu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách). Úhradu jednorazového príspevku rodič/zákonný zástupca realizuje z dôvodu, ak žiaka včas neodhlási zo stravy. Ak rodič/zákonný zástupca vyčerpá celú sumu jednorazovej úhrady, je povinný opätovne zrealizovať úhradu.

  2. 5 € - úhrada režijných nákladov je na prevádzku ŠJ za jeden mesiac.

   

 • Pomôcky pre budúcich prváčikov

 • Ponuka tenisového tábora

 • Native English

  Vážení rodičia,

  od septembra je tu možnosť navštevovať kurz anglického jazyka.

  Súkromná jazyková škola NativeEnglish ponúka výučbu v popoludňajších hodinách priamo na našej škole pre žiakov všetkých ročníkov.

  Vyučuje sa z materiálov z Cambridgeskej univerzity.

  Výučba prebieha 1x v týždni 90 minút a je spoplatnená sumou 10 EUR za žiaka. Prvá, skúšobná hodina nie je spoplatnená.

  Hodiny sú vedené skúsenými lektormi a sú navrhnuté tak, aby boli príjemné, zábavné a energické.

  Ak si chcete zaistiť miesto na september, prosím zaregistrujte sa na web stránke tu: Registrácia žiakov (nativeenglish.sk) Proces trvá len 1 minútu.

  Všetkým žiakom želáme príjemné leto!

  Jamie Ian Byrne

  Riaditeľ a učiteľ NativeEnglish

 • Exkurzia v Dubnickom múzeu

  Exkurzia v Dubnickom múzeu

  Naši ôsmaci sa 1. júna 2023 vybrali pešo do neďalekej Dubnice nad Váhom, kde si pre nich Dubnické múzeum pripravilo vzdelávací program s názvom Spýtajte sa záhradníka. Dozvedeli sa o histórii priľahlého parku a najmä o zaniknutej oranžérii, ktorá bola kedysi dávno pýchou Považia. Pestovali sa  v nej totiž exotické citrusy, figy, bobkový list či myrta, ktorá pochádza z oblasti Stredomoria. Žiaci neboli len poslucháčmi, ale aktívne sa zapájali do rozhovoru s muzeálnou pedagogičkou, ktorá im prezradila napríklad aj to, čo mal spoločný Dubnický kaštieľ s Bojnickým zámkom. Niektorí žiaci sa premenili na záhradných architektov, ktorí museli predstaviť výhody typického anglickéhofrancúzskeho parku. Ostatní potom hlasovali, ktorý architekt ich viac presvedčil a ktorý typ parku bol vzorom pre ten dubnický. Žiaci si tiež otestovali svoje čuchové bunky a v závere programu si v tvorivej dielni vytvorili koláž parku podľa vlastných predstáv. Obe triedy boli s programom spokojné a ich triedne pani učiteľky boli spokojné s nimi, takže exkurzia vyšla na jednotku!
                                                                                                                                                Mgr. Mária Lašová

 • Čítajme si – detský čitateľský maratón

  Čítajme si – detský čitateľský maratón

  Žiaci prvého stupňa sa s nadšením zapojili do podujatia na podporu čítania detí a mládeže. Tieto aktivity v posledných rokoch vytláčajú nové technológie. Čítanie poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu a prehlbuje vnímavosť. Projektom sme motivovali deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc.

  Triedne učiteľky

 • STAVEBNÉ PRÁCE V AREÁLI ŠKOLY

  Vážení zamestnanci, žiaci, rodičia, návštevníci školy.

  5. 6. 2023 začnú prípravné práce súvisiace s vybudovaním vodozádržných zariadení, novou výsadbou a úpravou chodníkov. V areáli školy bude prebiehať stavebná činnosť do decembra 2023. Žiadame zamestnancov, rodičov, žiakov a návštevníkov školy, aby zvýšili opatrnosť a rešpektovali zákaz vjazdu autom do areálu.


  Ďakujeme

 • ZBER PAPIERA 12. 06. - 16. 06. 2023

  ZBER PAPIERA 12. 06. - 16. 06. 2023

  Zber papiera sa uskutoční od 12. 06. 2023 (popoludní) do 16. 06. 2023 (dopoludnia). Papier (bez kartónu) zviazaný do balíkov môžete nosiť denne od 07.00 do 15.00 hodiny, Balíčky papiera môžete položiť k bočnému vchodu bo budovy školy. Na balík napíšte meno žiaka a triedu.


  Ďakujeme.

 • EXKURZIA TRENČÍN - 5. ročník

  V piatok 19. 05. 2023 navštívili žiaci 5. ročníka počas dejepisno-výtvarnej exkurzie mesto Trenčín. Spoločne sme si pozreli galériu M. A. Bazovského, kde žiaci videli aktuálnu expozíciu, ale aj sami si mali možnosť niečo pekné vytvoriť v dielničkach. Do práce sa pustili s veľkou chuťou a radosťou.
  Ďalej sme navštívili MÚZEUM POD HRADOM, KATOV DOM A HRAD. Obzreli sme si interiér aj exteriér hradu ako aj výhľad z Matúšovej veže. Naučili sme sa nové fakty a zaujímavosti o živote kata a jeho postavení v spoločnosti v období 16. st.
  Pevne veríme, že žiakom sa exkurzia páčila a nadobudnuté vedomosti budú vedieť prakticky využiť na vyučovaní v škole.

  Mgr. Lenka Kračunová

 • Priateľské stretnutie so ZŠ HLUK

  Dňa 15. 05. 2023 sa po dlhšej covidovej prestávke stretli žiaci našej školy s partnerskou školou ZŠ Hluk v Českej republike.

  Zmerali si sily v recitačnej súťaži v slovenskom a anglickom jazyku, v atletických súťažiach (60m, skok do diaľky, hod kriketkou, štafeta),vo  futbalovom zápase žiakov 1. stupňa a v korfbalovom zápase žiakov 2. stupňa.

  Po spočítaní všetkých bodov za jednotlivé súťaže zostal putovný pohár v ZŠ Hluk.

  Ďakujeme všetkým zúčastneným za výborné výsledky a reprezentáciu školy.

  Tešíme sa na budúci rok, kedy privítame našich priateľov zo ZŠ Hluk u nás v Nemšovej a veríme, že putovný pohár zostane zase u nás 😊

  Viac fotografií si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 • Aktívny anglický týždeň

  V dňoch 24. až 28. apríla 2023 sa v našej škole uskutočnil tzv. Aktívny anglický týždeň už po šiesty raz. Prihlásili sa žiaci 5. až 9. ročníka, celkom 73 žiakov. Všetci sa chceli stretnúť s tzv. native lektorom, počuť reálnu angličtinu a zdokonaliť si hlavne komunikáciu v angličtine.

  Lektori Robert Bye a Adam Fox boli zo Spojeného kráľovstva a Andy Bestin a Mark Dodge pochádzali z USA. Po skončení zúčastnení žiaci vyplnili dotazník. Podľa dotazníka  bol Adam Fox najobľúbenejší lektor. Každý účastník na záver dostal certifikát o absolvovaní Aktívneho anglického týždňa.

  Všetci žiaci boli nadšení a už dnes sa tešia, že im škola umožní túto formu vyučovania aj v ďalšom školskom roku.

  Ing. J. Sabadková, vyuč. ANJ

 • DOTÁCIE NA OBEDY

  Informácie k obedom zadarmo.

  Od 01. 05. 2023 sa poskytuje štátna dotácia na stravu pre deti, ktoré sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Ak je dieťa choré, nemá nárok na stravu (ani na dotáciu) a treba ho odhlásiť z obeda. Neodhlásené obedy vám budú strhnuté z vratnej kaucie alebo dodatočne doúčtované.

  Za máj a jún sa platí školskej jedálni suma 20 € (5 € réžia za mesiac a 10 € vratná kaucia).

  Deti sa musia v jedálni riadne čipovať pri odbere stravy!!! Na konci mesiaca sa spáruje dochádzka s výdajom stravy a systém vyhodnotí nárok na dotáciu.

  Obedy treba odhlasovať elektronicky na stránke www.strava.cz (každý dostal prihlasovacie údaje). V prípade straty údajov vám budú na požiadanie poskytnuté v kancelárii ŠJ.

  Ďakujeme za pochopenie.

  Vedúca ŠJ

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria