Navigácia

 • ZBER PAPIERA

  ZBER PAPIERA

  Zber papiera sa uskutoční  od 14. 06. 2021 do 18. 06. 2021. Papier (bez kartónu) zviazaný do balíkov môžete nosiť denne od 07.00 do 15.00 hodiny, 18. 06. 2021 do 10.00 hodiny k bočnému vchodu bo budovy školy. Na balík napíšte meno žiaka a triedu.

  Ďakujeme.

   

 • MDD v ŠKD

  Ako každý rok aj tento sme si pre deti k MDD pripravili súťaže a aktivity, pri ktorých sa zabavili. Všade bolo počuť veľa smiechu a zábavy. Museli sa spoliehať nielen na svoju obratnosť, ale aj na pomoc kamaráta, ktorú plne využili napr. pri „fúriku.“ Ukázali svoje zručnosti v hode šiškou do koša, hode kruhom na cieľ alebo si zmerali sily v premiestnení pomaranča medzi kolenami. Ďalšou z úloh bol aj prekážkový slalom s vajíčkom na lyžičke, pri ktorom deti súťažili medzi sebou v družstvách. Podobne si zmerali svoju šikovnosť aj v kľukatej cestičke. Pani vychovávateľky si pripravili aktivitu, ktorá sa dá využiť aj pri upratovaní hračiek doma. Kotúľom vzad museli upratať všetky hračky do nádoby  iba pomocou nôh. To bolo zábavné upratovanie!!! Na záver si deti zatancovali. K veselému tancu sa pridali i pani vychovávateľky. Príjemnou spomienkou na spoločne strávené chvíle sú malé vecné darčeky, ktoré deti veľmi potešili a fotky z tejto super akcie v našej galérii.

 • Futurity 2020 a Lydka Čapková

  Z dôvodu šírenia koronavírusu, bol aj termín týchto pretekov niekoľkokrát preložený. Preteky sa konali v máji 2021, ale súťažiaci sa kvalifikovali ešte v r. 2020.

  Na pretekoch reining (westernová drezúra) sa zúčastnili pretekári zo všetkých európskych krajín a v jej kategórii štartovalo cca 60 pretekárov. Lydka skončila 17-ta, čo je veľmi veľký úspech. V tomto type súťaže nie je takzvaná kategória mládež a teda Lydka súťažila s dospelými jazdcami. Preto je toto umiestnenie naozaj obdivuhodné.

  Blahoželáme!!

 • Informácia pre rodičov prvoprijímajúcich detí

  Milí rodičia.

  Prvé stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí sa uskutoční dňa 31. 05. 2021 (pondelok) po večernej svätej omši vo farskom kostole Nemšová. Stačí účasť jedného z rodičov. Na stretnutí budú oznámené organizačné a materiálne zabezpečenia ako aj ostatné informácie.

  Tešíme sa na stretnutie.

 • MADE IN CHINA - MADE IN NEMŠOVÁ

  MADE IN CHINA - MADE IN NEMŠOVÁ

  Naši piataci sa na dejepise dozvedeli, že ľudia v minulosti zapisovali svoje myšlienky na rôzne materiály, napr. kameň, papyrus, pergamen, ba aj hodváb. Najpopulárnejším sa však stal papier. Prvý papier vyrobili Číňania ešte v roku 105 nášho letopočtu. Prešlo takmer dvetisíc rokov od jeho prvej výroby a stále je nenahraditeľnou súčasťou nášho bežného života. Biely, farebný, lesklý, matný... na výber je mnoho druhov. Keď chceme šetriť prírodu, dokážeme dnes vyrobiť aj recyklovaný papier z použitého materiálu – a to aj doma. Ak na to? Na výrobu takéhoto papiera potrebujete jedného šikovného Emila alebo jednu šikovnú Sárku. Tí sa ešte počas dištančného vyučovania rozhodli splniť dobrovoľnú úlohu z dejepisu a ručne vyrobiť tento užitočný materiál. Ich prácu si môžete pozrieť na fotografiách a na  postup sa príďte spýtať do 5.A. Možno si to potom vyskúšate aj vy...
   

 • Nástup žiakov 5. – 7. ročníka na prezenčnú výučbu od 10. 05. 2021

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Od 10. 05. 2021 bude obnovené prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov školy.

  Žiaci budú vchádzať do budovy Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová podľa časového harmonogramu:

  • cez bočný vchod od ŠKD: o 7.45 hod. – 1. A, 1. B, 1. C
  • cez hlavný vchod:   o 7.40 hod. – 2. C, 3. , 4. ročník

                                                       o 7.50 hod.  – 8. a 9. ročník

  • cez vchod pre imobilných:     o 7.40 hod. - 5. a 6. ročník

                                                                     o 7.50 hod. - 7. ročník

  Pre žiakov 2. A a 2. B triedy, ktorí sa učia v budove Katolíckej spojenej školy, platí vstup od 7.40 hod. 

  Pri vstupe do budovy školy bude žiakom vykonávaný ranný filter (meranie telesnej teploty, odstupy, dezinfekcia rúk). Prosíme rodičov, aby zabezpečili pre svoje deti každý deň dve rúškapapierové jednorazové vreckovky. Používanie rúšok v interiéri školy je pre všetkých žiakov povinné.

  Žiaci 5. – 7. ročníka sa musia pri nástupe do školy preukázať čestným vyhlásením o bezinfekčnosti. Toto tlačivo si môžete stiahnuť pod textom. Ponúkame vám možnosť podať vyhlásenie aj elektronicky prostredníctvom rodičovského konta na EduPage. Elektronické podávanie tlačiva bude sprístupnené 09. 05. 2021 (v nedeľu) dopoludnia, podať ho môžete do 18.00 hod., aby sme mohli dané tlačivá spracovať. Bez čestného vyhlásenia (elektronického alebo papierového) nemôže žiak 5. – 7. ročníka vstúpiť do budovy školy. Čestné vyhlásenie je potrebné predložiť aj v prípade, že bude žiak chýbať viac ako tri dni.

  Návod na podanie elektronického vyhlásenia:

  Pri prihlásení na rodičovské konto na úvodnej obrazovke nájdete odkaz Žiadosti/Vyhlásenia. Po otvorení kliknete na červený kruh s označením +. Vyberiete Vyhlásenie o bezinfekčnosti – (8) žiak a zák. zástupca a zobrazí sa vyhlásenie. Vo vyhlásení zadáte dátum (najskôr 09. 05. 2021) a potvrdíte tlačidlom Podať novú žiadosť/vyhlásenie.  Vyhlásenie je týmto podané a triedny učiteľ ho počas dňa akceptuje, čo v žiadostiach uvidíte, ale zobrazí sa vám to aj v správach na EduPage.

  V prípade, že vaše dieťa nenastúpi na prezenčnú výučbu, je potrebné vopred o tejto skutočnosti informovať triednu pani učiteľku.

  Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené pre všetkých prihlásených stravníkov. Žiaci 5. – 7. ročníka, ktorí sa na začiatku školského roka v jedálni stravovali, sú na obed automaticky prihlásení. Odhlásenie zo stravy rieši každý zákonný zástupca žiaka sám prostredníctvom elektronického odhlasovania alebo u vedúcej školskej jedálne na telefónnom čísle 032/6598326.

  Žiakov 5. – 7. ročníka čakajú pri návrate na prezenčnú výučbu dva týždne adaptačného obdobia, počas ktorých budú absolvovať rôzne aktivity na socializáciu, prevenciu problémového správania, rozvoj empatie a tolerancie, komunikačné cvičenia, ... Počas tohto obdobia budú žiaci aj utvrdzovať a precvičovať poznatky a vedomosti získané počas dištančného vzdelávania, aby sme zabezpečili ich postupný návrat do obvyklého školského režimu. Prvé dva týždne nebudú písať testy ani previerky, nebudú klasifikovaní.

  Rozvrh pošleme žiakom a rodičom 5. – 7. ročníka prostredníctvom správy na EduPage.

  V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte riaditeľku školy a triednu pani učiteľku. Ak bola dieťaťu nariadená karanténa lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom, taktiež vám vyplýva povinnosť informovať o tejto skutočnosti vedenie školy a triednu učiteľku. Za týchto podmienok (podozrenie alebo potvrdenie ochorenia COVID-19, nariadená karanténa) musí zostať dieťa v domácej izolácii.

  Žiadame rodičov, aby sa porozprávali so svojimi deťmi o dodržiavaní hygienických opatrení a minimalizovali zhromažďovanie sa pred základnou školou.

  Vzhľadom na súčasnú stále meniacu sa epidemiologickú situáciu žiadame rodičov, aby pravidelne sledovali webové sídlo našej školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

   Za porozumenie ďakujeme.

                                                                                                      Vedenie základnej školy

  Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_ziaka.docx

 • DEŇ ZEME V ŠKD

  V týchto dňoch sme si pripomenuli aj v našom školskom klube DEŇ ZEME. Deti si vypočuli krátke prednášky od svojich vychovávateliek, obohatené ukážkami našej znečistenej planéty, a viedli rozhovory o tom, ako môžeme prispieť k väčšej čistote Zeme. Deťom sme ponúkli v oddeleniach jednoduché aktivity, ktorými sa snažili navzájom preskúšať vo vedomostiach v oblasti triedenia odpadu, zasadili sme si spoločne rôzne semiačka a pripomenuli sme si využívanie odpadových materiálov pri tvorení v ŠKD. Naši najmenší sledovali, ako sa z malej fazuľky stáva rastlinka. Každá pani vychovávateľka si prichystala pre deti jednoduché práce, ktoré sme spoločne vytvorili a skrášlili si tak priestory našich chodieb. Deň Zeme sme zavŕšili zbieraním odpadu, na konci ktorého sa deťom zo všetkých oddelení podarilo vyzbierať plné vrecia odpadkov. Odmenou boli čistejšie trávniky v okolí nielen našich ihrísk, na ktorých sa hrávame, ale aj v uliciach mesta.

 • Oznam pre rodičov a žiakov

  Vážení rodičia.

  Od 29. 04. 2021 je v platnosti vyhláška ÚVZ SR, podľa ktorej sa rodičia a žiaci nemusia v školách a školských zariadeniach preukazovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19.

  Prosíme vás však o starostlivé sledovanie zdravotného stavu vašich detí a v prípade, že sa u dieťaťa vyskytne akýkoľvek príznak, ktorý by mohol súvisieť s podozrením na ochorenie COVID-19, aby ste o tejto skutočnosti čo najskôr informovali triednu pani učiteľku alebo vedenie školy.

  Naďalej platí, že ak žiak chýba viac ako tri dni, je potrebné zaslať triednej pani učiteľke čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

   

  Ďakujeme za pochopenie.

  Vedenie školy

  Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_ziaka.docx

 • DEŇ ZEME v 2. B

  Pri príležitosti Dňa Zeme vytvorili žiaci 2. B triedy plagát s odkazmi pre našu Zem. Spoločne sme si prečítali príbeh dievčatka Aničky, ktorá nám v ňom porozprávala ako triediť odpad a prečo je to dôležité. Zhodli sme sa na tom, že našu Zem si treba chrániť celý rok a nie iba jeden deň.

  Mgr. Erika Lajčiaková

 • Dištančné vzdelávanie pre žiakov 5. – 7. ročníka pokračuje

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Nakoľko je okres Trenčín od 03. 05. 2021 ešte stále zaradený do 3. stupňa varovania (bordový okres), žiaci 5. – 7. ročníka ostávajú na dištančnom vzdelávaní.

  Na prezenčnú výučbu nastúpia až vtedy, keď bude okres Trenčín v 2. stupni varovania (červený okres).

  Ďakujeme za pochopenie.

  Vedenie školy

 • DEŇ ZEME

  DEŇ ZEME

  Pri príležitosti sviatku Dňa Zeme, žiaci tretích ročníkov prispeli k skrášleniu okolia školy a vyčisteniu okolia školy, jedálne a hrádze rieky Váh. Nazbierali dve vrecia odpadu rôzneho zloženia, avšak najviac prevládali plasty. Práve plasty sú veľmi odolné rozkladu a ešte mnoho rokov zostávajú v nerozloženej podobe. Žiaci si uvedomili, že práve tento druh odpadu je najtrvácnejší a najrozšírenejší v okolí ľudských obydlí. Veríme, že naša snaha prispieť ku krajšiemu prostrediu v ktorom žijeme nezostane žiakom ľahostajná a stanú sa z nich
  uvedomelé a múdre bytosti.

 • Dištančné vzdelávanie pre žiakov 5. – 7. ročníka pokračuje

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Nakoľko je okres Trenčín od 26. 04. 2021 zaradený do 3. stupňa varovania (bordový okres), žiaci 5. – 7. ročníka ostávajú na dištančnom vzdelávaní.

  Na prezenčnú výučbu nastúpia až vtedy, keď bude okres Trenčín v 2. stupni varovania (červený okres).

  Ďakujeme za pochopenie.

  Vedenie školy

 • Nástup žiakov 8. – 9. ročníka na prezenčnú výučbu od 19. 04. 2021

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Od 19. 04. 2021 bude obnovené prezenčné vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka za prísnych hygienických opatrení (meranie teploty, dezinfekcia, rúška).

  Organizácia príchodu žiakov do školy

  Žiaci budú vchádzať do budovy Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová podľa časového harmonogramu:

  • cez bočný vchod od ŠKD: o 7.45 hod. – 1. A, 1. B, 1. C
  • cez hlavný vchod:   o 7.40 hod. – 2. C, 3. ročník

                                                       o 7.50 hod.  – 4. ročník

  • cez vchod pre imobilných:  o 7.40 hod. - 8. A

                                                                  o 7.50 hod. - 9. A, 9. B

  Pre žiakov 2. A a 2. B triedy, ktorí sa učia v budove Katolíckej spojenej školy, platí vstup od 7.40 hod. 

  Pri vstupe do budovy školy bude žiakom vykonávaný ranný filter. Prosíme rodičov, aby zabezpečili pre svoje deti každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Používanie rúšok v interiéri školy je pre všetkých žiakov povinné.

  Žiaci 8. a 9. ročníka sa musia pri nástupe do školy preukázať čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, ktorého prílohu musí tvoriť negatívny test žiaka a jedného zákonného zástupcu (ktorý žije v spoločnej domácnosti s dieťaťom) nie starší ako 7 dní, príp. potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 180 dní, alebo doklad o druhom zaočkovaní starší ako 14 dní (ak vám bola podaná mRNA vakcína - Pfizer/BioNTech, Moderna), alebo doklad o prvom zaočkovaní starší ako 4 týždne (ak vám bola podaná vektorová vakcína - AstraZeneca). Toto tlačivo si môžete stiahnuť pod textom. Rovnako pod týmto oznamom si môžete prečítať aj súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa pokynov MŠVVaŠ SR. Ponúkame vám možnosť podať vyhlásenie aj elektronicky prostredníctvom rodičovského konta na EduPage. Elektronické podávanie tlačiva bude sprístupnené 18. 04. 2021 (v nedeľu) dopoludnia, podať ho môžete do 20.00 hod., aby sme mohli dané tlačivá spracovať. Z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 odporúčame, aby sa dali pretestovať obaja rodičia.

  Návod na podanie elektronického vyhlásenia:

  Pri prihlásení na rodičovské konto na úvodnej obrazovke nájdete odkaz Žiadosti/Vyhlásenia. Po otvorení kliknete na červený kruh s označením +. Vyberiete Vyhlásenie o bezinfekčnosti – (8a) žiak a zák. zástupca (II. stupeň ZŠ, SŠ) a zobrazí sa vyhlásenie. Vo vyhlásení zadáte dátum (najskôr 18. 04. 2021) a  vyberiete možnosť (za seba a za žiaka) či:

  1.  máte negatívny výsledok testu na COVID-19 nie starší ako 7 dní (v prípade vybratia tejto možnosti musíte zadať aj dátum vykonania testu),  alebo
  2. máte platnú výnimku z testovania.

  K vyhláseniu je potrebné pripojiť prílohu – fotografie negatívnych testov jedného zákonného zástupcu a žiaka (certifikátov alebo SMS), alebo potvrdení o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo doklad o druhom zaočkovaní starší ako 14 dní. Bez tejto prílohy vám vaše vyhlásenie nebudeme môcť akceptovať!

  Vyhlásenie potvrdíte tlačidlom Podať novú žiadosť a  vyhlásenie.  Vyhlásenie je týmto podané a triedny učiteľ ho počas dňa akceptuje, čo v žiadostiach uvidíte, ale zobrazí sa vám to aj v správach na EduPage.

  V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

  1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní;
  2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka;
  3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

  V prípade, že vaše dieťa nenastúpi na prezenčnú výučbu, je potrebné vopred o tejto skutočnosti informovať triednu pani učiteľku.

  Školská jedáleň bude fungovať v normálnom režime. Prosíme rodičov, aby prostredníctvom elektronického prihlasovania prihlásili/neprihlásili svoje dieťa na stravu do 16. 04. 2021 do 8.00 hod.

  Žiakov 8. – 9. ročníka čakajú pri návrate na prezenčnú výučbu dva týždne adaptačného obdobia, počas ktorých budú absolvovať rôzne aktivity na socializáciu, prevenciu problémového správania, rozvoj empatie a tolerancie, komunikačné cvičenia, ... Počas tohto obdobia budú žiaci aj utvrdzovať a precvičovať poznatky a vedomosti získané počas dištančného vzdelávania, aby sme zabezpečili ich postupný návrat do obvyklého školského režimu. Prvé dva týždne nebudú písať testy ani previerky, nebudú klasifikovaní.

  Rozvrh pošleme žiakom a rodičom 8. – 9. ročníka prostredníctvom správy na EduPage.

  V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte riaditeľku školy a triednu pani učiteľku. Ak bola dieťaťu nariadená karanténa lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom, taktiež vám vyplýva povinnosť informovať o tejto skutočnosti vedenie školy a triednu učiteľku. Za týchto podmienok (podozrenie alebo potvrdenie ochorenia COVID-19, nariadená karanténa) musí zostať dieťa v domácej izolácii.

  Žiadame rodičov, aby sa porozprávali so svojimi deťmi o dodržiavaní hygienických opatrení a minimalizovali zhromažďovanie sa pred základnou školou.

  Žiaci 5. – 7. ročníka zostávajú na dištančnom vzdelávaní aj po 19. 04. 2021. Na prezenčnú výučbu nastúpia vtedy, keď bude okres Trenčín v červenej farbe.

  Vzhľadom na súčasnú stále meniacu sa epidemiologickú situáciu žiadame rodičov, aby pravidelne sledovali webové sídlo našej školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

   Za porozumenie ďakujeme.

                                                                                                      Vedenie základnej školy

  Cestne_vyhlasenie_2_stupen.docx​​​​​​​

  Informacia_pre_dotknute_osoby.docx


 • Zmena dištančného rozvrhu pre žiakov 5. – 7. ročníka od 19. 04. 2021

  Vážení rodičia a žiaci.

  Nakoľko budú od 19. 04. 2021 žiaci 8. a 9. ročníka chodiť do školy prezenčne, museli sme upraviť dištančný rozvrh pre žiakov 5. – 7. ročníka.

  Ďakujeme za pochopenie.

  Vedenie školy

 • Od 19. 04. 2021 obnovujeme prezenčnú výučbu aj pre žiakov 8. – 9. ročníka

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 12. apríla 2021, bude od 19. 04. 2021 obnovené prezenčné vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka za prísnych hygienických opatrení (meranie teploty, dezinfekcia, respirátory).

  Žiaci 8. a 9. ročníka sa musia pri nástupe do školy preukázať čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, ktorého prílohu musí tvoriť negatívny test žiaka a jedného zákonného zástupcu (ktorý žije v spoločnej domácnosti s dieťaťom) nie starší ako 7 dní, príp. potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 90 dní, alebo doklad o druhom zaočkovaní starší ako 14 dní Z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 odporúčame, aby sa dali pretestovať obaja rodičia.

  Prostredníctvom elektronického prihlasovania niektorí rodičia prihlásili svoje dieťa na testovanie na COVID-19 kloktacími testami.

  Toto testovanie sa uskutoční zajtra (vo štvrtok 15. 04. 2021) o 9.30 hod. v priestoroch školy. Pred testovaním  sa žiak musí preukázať svojím negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 7 dní, príp. potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 90 dní. Ak nebude môcť žiak predložiť potvrdenie o negatívnom teste, poverená osoba – PhDr. Erik Trenčan vykoná žiakovi antigénový test na COVID-19. Po negatívnom výsledku vykoná testovanie na COVID-19 kloktacími testami. Každý žiak, ktorý príde zajtra na kloktacie testy, musí so sebou priniesť vyplnené a zákonným zástupcom podpísané dve tlačivá – Súhlas dotknutej osoby a Zber údajov. Obidve tlačivá nájdete v prílohe správy, alebo pod oznamom na webovom sídle školy.

  Účasťou svojho dieťaťa na kloktacích testoch a doručením obidvoch vyplnených tlačív prostredníctvom vášho dieťaťa dávate súhlas na vykonanie kloktacích testov bez prítomnosti zákonného zástupcu. Informácie o kloktacích testoch nájdete na www.testujemeskoly.sk

   Účasť na testovaní kloktacími testami je dobrovoľná. Pri nástupe do školy v pondelok sa môžu žiaci preukázať aj výsledkami antigénových testov.

  Školská jedáleň bude fungovať v normálnom režime. Prosíme rodičov, aby prostredníctvom elektronického prihlasovania prihlásili/neprihlásili svoje dieťa na stravu do 16. 04. 2021 do 8.00 hod.

  Bližšie informácie k nástupu žiakov 8. – 9. ročníka na prezenčnú výučbu budú zverejnené vo štvrtok, príp. v piatok.

  Za pochopenie ďakujeme.

  Vedenie ZŠ

  Zber_udajov_klok.testy.docx

  Suhlas_dotknutej_osoby_klok.testy.rtf​​​​​​​


 • Nástup žiakov 1. – 4. ročníka na prezenčnú výučbu od 12. 04. 2021

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Od 12. 04. 2021 bude obnovené prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. – 4. ročníka za prísnych hygienických opatrení (meranie teploty, dezinfekcia, rúška).

  Organizácia príchodu žiakov do školy

  Žiaci budú vchádzať do budovy Základnej školy, Janka Palu 2 podľa časového harmonogramu:

  - cez bočný vchod od ŠKD: o 7.45 hod. – 1. A, 1. B, 1. C

  - cez hlavný vchod:   o 7.40 hod. – 2. C, 3. ročník

                                     o 7.50 hod.  – 4. ročník

  Pre žiakov 2. A a 2. B triedy, ktorí sa učia v budove Katolíckej spojenej školy, platí vstup od 7.40 hod. 

  Pri vstupe do budovy školy bude žiakom vykonávaný ranný filter. Prosíme rodičov, aby zabezpečili pre svoje deti každý deň minimálne dve rúškapapierové jednorazové vreckovky. Používanie rúšok v interiéri školy je pre žiakov 1. stupňa povinné.

  Žiaci sa musia pri nástupe do školy preukázať čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, ktorého prílohu musí tvoriť negatívny test jedného zákonného zástupcu (ktorý žije v spoločnej domácnosti s dieťaťom) nie starší ako 7 dní, príp. potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 90 dní, alebo doklad o druhom zaočkovaní starší ako 14 dní. Toto tlačivo si môžete stiahnuť pod textom. Rovnako pod týmto oznamom si môžete prečítať aj súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa pokynov MŠVVaŠ SR. Ponúkame vám možnosť podať vyhlásenie aj elektronicky prostredníctvom rodičovského konta na EduPage. Elektronické podávanie tlačiva bude sprístupnené 11. 04. 2021 (v nedeľu) dopoludnia, podať ho môžete do 20.00 hod., aby sme mohli dané tlačivá spracovať. Z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 odporúčame, aby sa dali pretestovať obaja rodičia. Žiaci 1. stupňa k nástupu do školy test nepotrebujú (antigénový ani RT-PCR).

  V prípade, že vaše dieťa nenastúpi na prezenčnú výučbu, je potrebné vopred o tejto skutočnosti informovať triednu pani učiteľku.

  Školská jedáleň bude od 12. 04. 2021 fungovať v normálnom režime. Prosíme rodičov, aby prostredníctvom elektronického prihlasovania prihlásili/neprihlásili svoje dieťa na stravu do 09. 04. 2021 do 8.00 hod.

  Školský klub detí bude v prevádzke od 6.00 hod. do 16.00 hod.  Z personálnych dôvodov nedokážeme zabezpečiť homogénnosť skupín v ŠKD. Činnosť v rannom aj popoludňajšom ŠKD bude zabezpečená v zmiešaných zberných skupinách. Preto prosíme rodičov o individuálne zváženie návštevy ich dieťaťa v ŠKD. V prípade, že dieťa bude navštevovať popoludňajší ŠKD, prosíme rodičov o zapísanie času a spôsobu odchodu dieťaťa z ŠKD do slovníčka. (Deti môžu odchádzať z ŠKD v polhodinových intervaloch, čiže hneď po obede alebo o 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 hod. Taktiež vás prosíme o zapísanie, či bude dieťa chodiť domov samo alebo s rodinným príslušníkom.)

  V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte riaditeľku školy a triednu pani učiteľku. Ak bola dieťaťu nariadená karanténa lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom, taktiež vám vyplýva povinnosť informovať o tejto skutočnosti vedenie školy a triednu učiteľku. Za týchto podmienok (podozrenie alebo potvrdenie ochorenia COVID-19, nariadená karanténa) je dieťa zo školy vylúčené.

  Žiadame rodičov, aby sa opätovne porozprávali so svojimi deťmi o dodržiavaní hygienických opatrení a minimalizovali zhromažďovanie sa pred základnou školou.

  Žiaci 2. stupňa zostávajú v dištančnom vzdelávaní aj po 12. 04. 2021.

  Vzhľadom na súčasnú stále meniacu sa epidemiologickú situáciu žiadame rodičov, aby pravidelne sledovali webové sídlo našej školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

   Za porozumenie ďakujeme.

                                                                                                      Vedenie základnej školy


  Cestne_vyhlasenie_1_stupen.docx

  Suhlas_dotknutej_osoby-ZZ.docx​​​​​​​

 • Šiestaci si poriadne zavarili

  ...alebo, lepšie povedané, uvarili, napiekli, skladali veľkonočné vajíčko z lega alebo naučili jazdiť psíka na skejtborde.

  Takto vyzerá v praxi dynamický opis, o ktorom sa učili na hodinách slovenčiny. 

  Viac dynamických opisov si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • Dar ku Dňu učiteľov

  Veľmi pekne ďakujeme nášmu zriaďovateľovi, mestu Nemšová, za milé prekvapenie, ktoré sme dostali pri príležitosti Dňa učiteľov.

 • Od 12. 04. 2021 obnovujeme prezenčnú výučbu pre žiakov 1. – 4. ročníka

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Od 12. 04. 2021 bude obnovené prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. – 4. ročníka za prísnych hygienických opatrení (meranie teploty, dezinfekcia, rúška).

  Školská jedáleň bude od 12. 04. 2021 fungovať v normálnom režime. Prosíme rodičov, aby prostredníctvom elektronického prihlasovania prihlásili/neprihlásili svoje dieťa na stravu do 09. 04. 2021 do 8.00 hod.

  Bližšie informácie k nástupu žiakov 1. – 4. ročníka na prezenčnú výučbu budú zverejnené po usmernení MŠVVaŠ SR.

  Za pochopenie ďakujeme.

  Vedenie ZŠ

 • Po Veľkej noci pokračuje dištančné vzdelávanie

  Vážení rodičia,

  oznamujeme vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude od 07. 04. do 09. 04. 2021 pokračovať pre všetkých žiakov školy dištančné vzdelávanie.  Školský klub detí v prevádzke nebude.

  Od 12. 04. 2021 bude obnovená prezenčná výučba pre žiakov 1. – 4. ročníka. Podmienky nástupu žiakov na prezenčnú výučbu zverejníme budúci týždeň.

  Prosíme všetkých rodičov, aby sledovali webové sídlo školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

  Za pochopenie ďakujeme.

  Vedenie ZŠ

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria