• ŠKD

    • Do školského klubu detí sa v školskom roku 2023/2024 prihlásilo 137 žiakov na pravidelnú dochádzku.

      

     Prevádzka školského klubu detí je počas školského roka:

     06.00 hod. - 07.45 hod.

     11.40 hod. - 16.00 hod.

      

     Poplatok za ŠKD

     Poplatok za ŠKD v školskom roku 2023/2024 môžete uhradiť aj prostredníctvom internetbankingu

     na číslo účtu: SK84 0200 0000 0016 6885 6954.

     Variabilný symbol: 2023

     Do poznámky: meno dieťaťa

     Poplatok za jeden mesiac je 10,- eur. Uhradiť môžete minimálne 1 mesiac a maximálne 4 mesiace, najneskôr do 20. 12. 2023. 

     Poplatok za január – jún 2024 prosíme uhrádzať až od januára 2024.

     V prípade, že Vám nevyhovuje tento spôsob úhrady ŠKD, môžete prísť uhradiť poplatok aj osobne

     na sekretariát školy.

      

     Ďakujeme.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola
   • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657 fax: 032/6598290
   • Janka Palu 2 914 41 Nemšová Slovakia
   • 36125946
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje