• Projekty 2023/2024

    •  

     1. Národný projekt  Podpora pomáhajúcich profesií 3. Podporované pozície:
     • školská špeciálna pedagogička
     • školská psychologička
     • 3 pedagogické asistentky

           Dĺžka trvania:   01. 09. 2023 – 31. 08. 2024                                

      

     1. Pilotný projekt Aktívna škola – vypočítať si skóre Aktívnej školy prostredníctvom aplikácie.

     Dĺžka trvania:   01. 09. 2023 – 31. 08. 2024

     1. Podpora individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov formou poskytovania účelovo viazaného finančného príspevku na profesijný rozvoj, poskytovaného z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rokoch 2022 až 2025 - refundácia nákladov za účasť na inovačnom vzdelávaní podľa § 55 zákona č. 138/2019 Z. z. v roku 2023 z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti.

          Dĺžka trvania:   01. 09. 2023

  • Kontakty

   • Základná škola
   • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657 fax: 032/6598290
   • Janka Palu 2 914 41 Nemšová Slovakia
   • 36125946
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje