Navigácia

Novinky

Fotogaléria

História školy Riaditelia Školský poriadok Základnej školy, Janka Palu 2 v Nemšovej Organizačná schéma Organizácia školského roku Organizácia vyučovacieho dňa Kolektív Školská jedáleň Školský klub detí Rada školy Rodičovské fórum ŠkVP Hodnotiaca správa Správa o hospodárení Učebný plán Dôležité kontakty a úradné hodiny Dokumenty Kolektívna zmluva

O škole

Rodičovské fórum

Členovia rodičovského fóra, zvolení na školský rok 2019/2020 v jednotlivých triedach.

por. č.

trieda

meno rodiča

1.

1.A

Pavol Haliak

2.

1.B

Ing. Darina Macharová

3.

1.C

Peter Puček

4.

1.D

Miroslava Hošková

5.

2.A

Jana Tibenská

6.

2.B

Petra Motolová

7.

2.C

Kristína Dobešová

8

3.A

Norbert Mrázik

9

3.B

Petra Prnová

10.

3.C

Ľuboš Daniš

11.

4.A

Lenka Bahnová

12.

4.B

Mgr. Mária Pavlačková

13.

5.A

Gabriela Klimecká

14.

5.B

Michal Filípek, JUDr.

15.

6.A

Milan Patka

16.

6.B

Martina Knápková

17.

7.A

Ing. Ľubica Mutňanová

18.

8.A

Marcela Belková

19.

8.B

Katarína Chlebanová

20.

9.A

Andrea Sedlárová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria