Navigácia

Novinky

Fotogaléria

História školy Riaditelia Školský poriadok Základnej školy, Janka Palu 2 v Nemšovej Organizačná schéma Organizácia školského roku Organizácia vyučovacieho dňa Kolektív Školská jedáleň Školský klub detí Školská rada Rodičovské fórum ŠkVP Hodnotiaca správa Správa o hospodárení Učebný plán Dôležité kontakty a úradné hodiny Dokumenty Kolektívna zmluva

O škole

Rodičovské fórum

Členovia rodičovského fóra, zvolení na školský rok 2018/2019 v jednotlivých triedach.

por. č.

trieda

meno rodiča

1.

1. A

Jana Tibenská

2.

1. B

Michal Prno

3.

1. C

Kristína Dobešová

4.

2. A

Norbert Mrázik

5.

2. B

Mária Piláthyová

6.

2. C

Ľuboš Daniš

7.

3. A

Lenka Bahnová

8.

3. B

Mgr. Mária Pavlačková

9.

4. A

Miroslava Papierniková

10.

4. B

Michal Filípek, JUDr.

11.

5. A

Petra Prnová

12.

5. B

Martina Knápková

13.

6. A

Ing. Ľubica Mutňanská

14.

6. B

 

15.

7. A

Marcela Belková

16.

7. B

Katarína Chlebanová

17.

8. A

Mgr. Andrea Sedlárová

18.

9. A

Daniela Kadlecová

19.

9. B

Mária Husárová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria