Navigácia

Novinky

Fotogaléria

História školy Riaditelia Školský poriadok Základnej školy, Janka Palu 2 v Nemšovej Organizačná schéma Organizácia školského roku Organizácia vyučovacieho dňa Kolektív Školská jedáleň Školský klub detí Rada školy Rodičovské fórum ŠkVP Hodnotiaca správa Správa o hospodárení Učebný plán Dôležité kontakty a úradné hodiny Dokumenty Kolektívna zmluva

O škole

Organizácia školského roku

Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (piatok).

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

28. október 2020

(streda)

29. október - 30. október 2020

2. november 2020

(pondelok)

vianočné

22. december 2020

 (utorok)

23. december 2020 – 7. január 2021

8. január 2021

(piatok)

polročné

29. január 2021

(piatok)

 1. február 2021 (pondelok)

2. február 2021

(utorok)

jarné

Trenčiansky kraj

12. február 2021

  (piatok)

15. február - 19. február 2021

22. február 2021

(pondelok)

veľkonočné

31. marec 2021

(streda)

1. apríl - 6. apríl 2021

 7. apríl 2021

 (streda)

letné

 30. jún 2021

 (streda)

 1. júl - 31. august 2021

2. september 2021

 (štvrtok)

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria