Navigácia

Novinky

Fotogaléria

História školy Riaditelia Školský poriadok Základnej školy, Janka Palu 2 v Nemšovej Organizačná schéma Organizácia školského roku Organizácia vyučovacieho dňa Kolektív Školská jedáleň Školský klub detí Školská rada Rodičovské fórum ŠkVP Hodnotiaca správa Správa o hospodárení Učebný plán Dôležité kontakty a úradné hodiny Dokumenty Kolektívna zmluva

O škole

Organizácia školského roku

Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (piatok).

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

29. október 2019

(utorok)

30. október - 31. október 2019

4. november 2019

(pondelok)

vianočné

20. december 2019

 (piatok)

23. december 2019 – 7. január 2020

8. január 2019

(streda)

polročné

31. január 2020

(piatok)

 3. február 2020 (pondelok)

4. február 2020

(utorok)

jarné

Trenčiansky kraj

21. február 2020

  (piatok)

24. február - 28. február 2020

2. marec 2020

(pondelok)

veľkonočné

8. apríl 2020

(streda)

9. apríl - 14. apríl 2020

 15. apríl 2020

 (streda)

letné

 30. jún 2020

 (utorok)

 1. júl - 31. august 2020

2. september 2020

 (streda)

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria