Navigácia

História školy Riaditelia Školský poriadok Základnej školy, Janka Palu 2 v Nemšovej Organizačná schéma Organizácia školského roku Organizácia vyučovacieho dňa Rada školy Učebný plán Dôležité kontakty a úradné hodiny Dokumenty Adaptačné vzdelávanie Aktualizačné vzdelávanie

O škole

ORGANIZÁCIA VYUČOVACIEHO DŇA

Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý určuje riaditeľka školy po prerokovaní pedagogickou radou. Rozvrh hodín sú povinní rešpektovať všetci žiaci, pedagogickí aj ostatní zamestnanci.

Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, dielňach a telocvičných priestoroch podľa rozpisu schváleného vedením školy a zverejnenom na centrálnej nástenke v zborovni školy, resp. v triednych rozvrhoch. Vyrušovať žiakov a pedagógov počas vyučovania nie je dovolené.

Rozpis zvonenia:     

                          0. hodina - 07:00  07:45

                                   1. hodina -   08:00 – 8:45

                                   2. hodina -   08:50 – 9:35

                                   3. hodina -   09.55 – 10:40

                                   4. hodina -   10:50 – 11:35

                                   5. hodina –  11:45 – 12:30

                                   6. hodina –  12:40 – 13:25

                                   7. hodina –  14:00 – 14:40

Žiaci počas druhej prestávky od 9:35 do 09:55 hod. desiatujú, voľne sa pohybujú po triede, prípadne po chodbe, idú na WC. Päť minút pred začiatkom vyučovania si pripravia učebné pomôcky na nasledujúcu hodinu.

Rozpis zvonenia v budove Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová – triedy 1. A, 1. B, 2. A, 2. B

                                   1. hodina - 08:00 - 08:45

                                    2. hodina - 08:50 - 09:35

                                    3. hodina - 09:50 - 10:35

                           4. hodina - 10:40 - 11:25

                                    5. hodina - 11:35 - 12:20

                                    6. hodina - 12:25 - 13:10

                                    7. hodina - 14:00 - 14:40

Žiaci počas druhej prestávky od 9:35 do 9:50 hod. desiatujú, voľne sa pohybujú po triede, prípadne po chodbe, idú na WC. Päť minút pred začiatkom vyučovania si pripravia učebné pomôcky na nasledujúcu hodinu.

 

Prevádzka školského klubu detí

Ranný ŠKD:                 6:00 – 7:45 hod.

ŠKD po vyučovaní:    11:30 – 16:00 hod. (podľa rozvrhu jednotlivých oddelení)

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria