Navigácia

História školy Riaditelia Školský poriadok Základnej školy, Janka Palu 2 v Nemšovej Organizačná schéma Organizácia školského roku Organizácia vyučovacieho dňa Rada školy Učebný plán Dôležité kontakty a úradné hodiny Dokumenty Adaptačné vzdelávanie

O škole

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA

Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický zamestnanec a ostatní zamestnanci.

Rozpis zvonenia:       1. hodina -    08:00 – 8:45

                                   2. hodina -   08:50 – 9:35

                                   3. hodina -   09.55 – 10:40

                                   4. hodina -   10:50 – 11:35

                                   5. hodina –  11:45 – 12:30

                                   6. hodina –  12:40 – 13:25

                                   7. hodina –  14:00 – 14:45

Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, školských dielňach a telocvičných priestoroch podľa rozvrhov, ktoré schválila riaditeľka školy. 

Rozpis zvonenia v Katolíckej spojenej škole, Školská 9, v ktorej sú triedy 2. B a 2. C: 

                                   1. hodina - 08:00 - 08:45

                                    2. hodina - 08:50 - 09:35

                                    3. hodina - 09:50 - 10:35

                                 4. hodina - 10:40 - 11:25

                                    5. hodina - 11:35 - 12:20

                                    6. hodina - 12:25 - 13:10

                                    7. hodina - 13:40 - 14:25 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria