• Rada školy

    • Vážení rodičia!

     Od 08. 12. 2016, kedy sa uskutočnili riadne voľby členov do rady školy, pretože členom skončilo funkčné volebné obdobie, pracovala rada školy v rovnakom zložení. Za predsedníčku bola opäť zvolená Vladimíra Begáňová (rodič), za podpredsedníčku opäť Dagmar Štefánková (rodič), Mária Husárová (rodič), Andrea Sedlárová (rodič). Novými členkami za pedagogických zamestnancov sa stali Mgr. Lenka Turáková a Ing. Jaroslava Sabadková. Za nepedagogických zamestnancov bola opäť zvolená Ing. Andrea Krchňávková.
     Členovia rady školy delegovaní zriaďovateľom boli: Ján Gabriš, Vladimír Gajdoš, Stanislav Husár a Ing. Rastislav Guga.
     Štyri členky rady školy mali deti v deviatom ročníku, preto sa vzdali členstva. Dňa 19. 12. 2019 sa uskutočnila voľba do rady školy za rodičov. Zvolení boli: Ing. Andrea Maschtovská, Ing. Ján Štepita, Ing. Daniel Pavlačka a Mgr. Monika Husárová.


     Predsedníčkou rady školy sa stala Andrea Maschtovská, podpredsedom Daniel Pavlačka.

      

     1. Andrea Maschtovskárodič, predsedníčka rady školy

     2. Daniel Pavlačka - rodič, predseda rady školy

     3. Ján Štepita – rodič

     4. Mgr. Monika Husárová - rodič

     5. Ing. Jaroslava Sabadková – pedagogický zamestnanec,  e-mail: jsabadkova@gmail.com

     6.  Mgr. Lenka Turáková – pedagogický zamestnanec,  e-mail: lenkaturakova@centrum.sk

     7.  Ing. Andrea Krchňávková – nepedagogický zamestnanec

     8.  Ing. Rastislav Guga  – delegovaný zriaďovateľom                                                                      

     9.  Ján Gabriš – delegovaný zriaďovateľom                

     10. Vladimír Gajdoš – delegovaný zriaďovateľom                                                                                             

     11. Stanislav Husár – delegovaný zriaďovateľom        

  • Kontakty

   • Základná škola
   • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657 fax: 032/6598290
   • Janka Palu 2 914 41 Nemšová Slovakia
   • 36125946
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje