Navigácia

História školy Riaditelia Školský poriadok Základnej školy, Janka Palu 2 v Nemšovej Organizačná schéma Organizácia školského roku Organizácia vyučovacieho dňa Kolektív Rada školy Učebný plán Dôležité kontakty a úradné hodiny Dokumenty

O škole

Kolektív

Pedagogickí zamestnanci

 
 • Mgr. Andrea Balajová 
 • Mgr. Radka Bartáková - vychovávateľka
 • Mgr. Zuzana Begáňová - vychovávateľka
 • Mgr. Mária Bezáková 
 • Mgr. Anna Birasová
 • Mgr. Ľudmila Blažejová
 • Bc. Alexandra Bulková - vychovávateľka
 • Mgr. Viera Číková
 • Mgr. Oľga Fraňová
 • Mgr. Zuzana Hauk
 • Mgr. Dana Heynes
 • Mgr. Zuzana Hlatká - vychovávateľka
 • Mgr. Zuzana Hlúšková - vychovávateľka
 • Mgr. Monika Husárová - materská dovolenka
 • Mgr. Simona Ištoková
 • Mgr. Edita Kadlečíková 
 • Mgr. Júlia Kebísková 
 • Mgr. Dominika Klimecká - materská dovolenka
 • PhDr. Adriana Králiková
 • Mgr. Erika Lajčiaková
 • Mgr. Mária Lašová
 • Mgr. Emília Mazanovská - riaditeľka školy
 • Mgr. Stanislava Mazánová - materská dovolenka
 • Mgr. Lenka Mičková
 • Mgr. Monika Mojtová
 • Mgr. Mária Moravčíková 
 • Mgr. Lucia Ondrášová - vychovávateľka
 • Mgr. Dominik Ondriáš - katechét
 • PaedDr. Eva Ondrušková - výchovná poradkyňa
 • Mgr. Edita Peťková
 • Ing. Jaroslava Sabadková
 • Mgr. Lenka Sabadková
 • Mgr. Eva Smrečanská, MPH
 • Mgr. Zuzana Škorvánková
 • Mgr. Jeanette Švaralová
 • Mgr. Lenka Tršková - zástupkyňa riaditeľky školy
 • Mgr. Lenka Turáková 
 • Mgr. Lucia Suchárová - pedagogická asistentka
 • Mgr. Katarína Vaňová - materská dovolenka
 • Mgr. Andrea Wiedermannová
 • Mgr. Simona Visnyaiová

 

 

Prevádzkoví zamestnanci

 

 • Ing. Andrea Krchňávková – referentka pre mzdy, personalistiku a rozpočet
 • Mgr. Stanislava Mazánová - administratívna pracovníčka, materská  dovolenka
 • Miroslava Vavrúšová - administratívna pracovníčka
 • Igor Vanek - školník
 • Mária Mazánová, Mária Vaneková, Anna Patková – upratovačky


Školská jedáleň

 

 • Eva Ftoreková– vedúca ŠJ
 • Ing. Lívia Žovincová - vedúca ŠJ, materská dovolenka
 • Slávka Macharová - hlavná kuchárka
 • Daniela Barišová 
 • Daniela Nitschneiderová
 • Mária Husárová
 • Jana Piatriková
 • Alena Habánková

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria