Navigácia

Novinky

Fotogaléria

História školy Riaditelia Školský poriadok Základnej školy, Janka Palu 2 v Nemšovej Organizačná schéma Organizácia školského roku Organizácia vyučovacieho dňa Kolektív Školská jedáleň Školský klub detí Školská rada Rodičovské fórum ŠkVP Hodnotiaca správa Správa o hospodárení Učebný plán Dôležité kontakty a úradné hodiny Dokumenty Kolektívna zmluva

O škole

Kolektív

Pedagogickí zamestnanci

 
 • Mgr. Mária Bezáková 
 • Mgr. Viera Číková
 • Mgr. Oľga Fraňová
 • Mgr. Zuzana Hauk
 • Mgr. Dana Heynes
 • Mgr. Monika Husárová 
 • Mgr. Edita Kadlečíková - zástupkyňa riaditeľky školy
 • Mgr. Júlia Kebísková 
 • Mgr. Dominika Klimecká
 • PhDr. Adriana Králiková
 • Mgr. Erika Lajčiaková
 • Mgr. Mária Lašová
 • Mgr. Stanislava Mazánová - materská dovolenka
 • Mgr. Emília Mazanovská - riaditeľka školy
 • Mgr. Lenka Mičková
 • Mgr. Monika Mojtová
 • Mgr. Mária Moravčíková 
 • Mgr. Dominik Ondriáš - katechét
 • PaedDr. Eva Ondrušková - výchovná poradkyňa
 • Mgr. Edita Peťková
 • Ing. Jaroslava Sabadková
 • Mgr. Lenka Sabadková
 • Mgr. Zuzana Škorvánková
 • Mgr. Jeanette Švaralová
 • Mgr. Lenka Tršková
 • Mgr. Lenka Turáková 
 • Mgr. Katarína Vaňová - materská dovolenka
 • Mgr. Andrea Balajová - asistentka učiteľa
 • Mgr. Radka Bartáková - vychovávateľka
 • Mgr. Zuzana Begáňová - vychovávateľka
 • Mgr. Ľubica Fagová - vychovávateľka
 • Mgr. Zuzana Hlatká - vychovávateľka
 • Mgr. Martina Šedivá - vychovávateľka
 • Mgr. Ivana Škundová - pedagogický asistent
 • p. Ľubomíra Pavlusová - vychovávateľka
 • Mgr. Zuzana Goláňová - sociálna pedagogička

 


Prevádzkoví zamestnanci

 

 • Ing. Andrea Krchňávková – referentka pre mzdy, personalistiku a rozpočet
 • Mgr. Stanislava Mazánová - administratívna pracovníčka, MD
 • Miroslava Vavrúšová - administratívna pracovníčka
 • Igor Vanek - školník
 • Mária Mazánová, Mária Vaneková, Anna Patková – upratovačky


Školská jedáleň

 • Ing. Lívia Žovincová – vedúca ŠJ
 • Slávka Macharová - hlavná kuchárka
 • Daniela Barišová 
 • Daniela Nitschneiderová
 • Daniela Šumichrastová
 • Mária Husárová
 • Jana Piatriková

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria