Navigácia

Novinky

Fotogaléria

História školy Riaditelia Školský poriadok Základnej školy, Janka Palu 2 v Nemšovej Organizačná schéma Organizácia školského roku Organizácia vyučovacieho dňa Kolektív Školská jedáleň Školský klub detí Rada školy Rodičovské fórum ŠkVP Hodnotiaca správa Správa o hospodárení Učebný plán Dôležité kontakty a úradné hodiny Dokumenty Kolektívna zmluva

O škole

Školský klub detí

Prevádzka Školského klubu detí

6:00 - 7:45
11:40 - 16:00

VYCHOVÁVATEĽKY V ŠKD

p. Ľubomíra PAVLUSOVÁ

Mgr. Zuzana HLÚŠKOVÁ

Mgr. Zuzana BEGÁŇOVÁ

Mgr. Zuzana HLATKÁ

Mgr. Radka BARTÁKOVÁ

Mgr. Lucia ONDRÁAŠOVÁ

Bc. Alexandra BULKOVÁ

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria