Navigácia

Novinky

Fotogaléria

História školy Riaditelia Školský poriadok Základnej školy, Janka Palu 2 v Nemšovej Organizačná schéma Organizácia školského roku Organizácia vyučovacieho dňa Kolektív Školská jedáleň Školský klub detí Školská rada Rodičovské fórum ŠkVP Hodnotiaca správa Správa o hospodárení Učebný plán Dôležité kontakty a úradné hodiny Dokumenty Kolektívna zmluva

O škole

Školská rada

Vážení rodičia!

08. 12. 2016 boli do rady školy pri ZŠ, Janka Palu 2, Nemšová zvolení noví členovia na štvorročné funkčné obdobie. Podľa potreby ich môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.

 

1. Vladimíra Begáňová rodič, predsedníčka rady školy,  0915 106110: e-mail: vladimira.beganova@gmail.com

2. Dagmar Štefánková - rodič, podpredsedníčka rady školy, 0902 339 005

3. Andrea Sedlárová – rodič, 0903 169 828

4. Mária Husárová - rodič, 0907 745 164

5. Ing. Jaroslava Sabadková – pedagogický zamestnanec,  e-mail: jsabadkova@gmail.com

6.  Mgr. Lenka Turáková – pedagogický zamestnanec,  e-mail: lenkaturakova@centrum.sk

7.  Ing. Andrea Krchňávková – nepedagogický zamestnanec

8.  Mgr. Mária Haljaková  – delegovaný zriaďovateľom                                                                      

9.  Ján Gabriš – delegovaný zriaďovateľom, 0908 779 13 , 6509616, e-mail: zastupcaprim@nemsova.sk                   

10. Vladimír Gajdoš – delegovaný zriaďovateľom                                                                                             

11. Stanislav Husár – delegovaný zriaďovateľom        

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria