Navigácia

Projekty

EnglishOne

Národný projekt Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na základných školách.

Projekt ponúka učiteľom nové metódy a nástroje ako jednoducho urobiť hodiny angličtiny atraktívnejšie. 

Cieľom projektu je zvýšenie a rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov pri vyučovaní anglického jazyka na základných školách, zvýšenie kvality ich ďalšieho vzdelávania a skvalitnenie výučby anglického jazyka pomocou moderných didaktických prostriedkov.

Trvanie projektu od 1. novembra 2014 do 30. novembra 2015.

 

Naša škola je aktívne zapojená do súťaže EnglishOne, kde učitelia a žiaci môžu vyhrať mnoho lákavých cien!

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria