Navigácia

Novinky

Fotogaléria

Školská jedáleň Informácie pre stravníkov Prečo sa stravovať v ŠJ

Školská jedáleň

Informácie pre stravníkov

Strava v školskej jedálni sa pripravuje na základe aktualizovaných materiálovo-spotrebných noriem pre školské stravovanie.  Hlavnou úlohou stravovania je zabezpečiť pre deti od 3 – 18 rokov vyváženú stravu , pripravenú z čerstvých, nezávadných surovín, používaním potravinových komodít najvyššej kvality s možnosťou využitia alternatívnych potravinových komodít.

 

Školské stravovanie má svoje špecifiká a je postavené na 4  základných pilieroch :

- materiálno-spotrebné normy

-zásady správnej výživy

- odporúčané výživové dávky

- finančný limit

Finančný limit hradí rodič. 
         Finančný limit bude upravený k 1. 9. 2019 a to nasledovne :


1. stupeň  1,08 eur
2. stupeň   1,16 eur
3. stupeň   1,37 eur (MŠ)

Od 1. septembra 2019 je poskytovaná všetkým žiakom ZŠ a deťom v poslednom ročníku MŠ dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, tzv. OBEDY ZADARMO.

Rodičia žiakov ZŠ platia 10  zálohu za stravu. V prípade nesplnenia podmienok na dotáciu, ktoré sú : účasť na výchovno - vzdelávacom procese a odobratie stravy, sa cena obeda stiahne z tejto zálohy.

Ďalej rodičia platia 2 € mesačne režijné náklady.
 

Tiež poskytujeme stravovanie i pre cudzích stravníkov a to formou odnosu do obedára, tu si stravník hradí plnú výšku stravného, ktorá činí 2,79 eur. Pripravujeme 1 jedlo.

 

Obed podávame denne od 12 hod do 14 hod.

 

Platba obedov

Stravné sa platí mesiac vopred, formou poštovej poukážky, internet bankingom alebo trvalým príkazom z účtu. Stravníci dostanú poukážku do 15. dňa v mesiaci, ktorú je nutné uhradiť do 25. dňa v mesiaci a preukázaním sa o platbe s platným dokladom v kancelárii ŠJ.                                                                                                                                           Číslo účtu ŠJ: IBAN    SK 85 0200 0000 3500 1973 6202 

Pri začínajúcich stravníkoch je nutné zakúpenie čípu, ktorý sa platí v hotovosti pri prihlasovaní žiaka v kancelárii ŠJ. Výška zálohovej platby je 5 eur. Po ukončení stravovania možno číp  vrátiť.

 

Odhlasovanie obedov

Z dôvodu presného normovania potravín na nasledujúci deň, nie je možné odhlásiť sa z obeda ráno. V prípade neprítomnosti stravníka je nutné odhlásiť stravu deň vopred, prípadne vybrať do obedára. Pre odhlasovanie je zavedený i elektronicky systém. (www.strava.cz). Preplatky budú vrátené po uzávierke mesiaca v nasledujúcom platobnom období.

Za prihlasovanie a odhlasovanie stravy je zodpovedný výlučne rodič.

V prípade akejkoľvek zmeny / ukončenie stravovania, stravovanie vo vybrané dni/ je nutné oznámiť včas vedúcej ŠJ.

 

Dozor v ŠJ je zabezpečený pedagogickými zamestnancami podľa rozvrhu.

 

Jedálny lístok je vypracovaný týždeň vopred vedúcou ŠJ v spolupráci s hlavnou kuchárkou, k nahliadnutiu na nástenke ŠJ a tiež pre cudzích stravníkov v priestoroch školského zariadenia. Jedálny lístok je počas školského roka pravidelne aktualizovaný aj na webovej stránke školy. 

V čase prázdnin sa strava nepripravuje z dôvodu čerpania riadnej dovolenky pracovníčok, tiež technických prác na zariadení.

Prihlasovanie na stravovanie na nový školský rok 2019/2020 je možné od 19. 08. 2019. Pri prihlásení je potrebné vyplniť prihlášku.

 

zapisny_listok_stravnika.pdf

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria