Navigácia

Novinky

Fotogaléria

Školská jedáleň Informácie pre stravníkov Prečo sa stravovať v ŠJ

Školská jedáleň

Prečo sa stravovať v ŠJ

Dnes žijeme veľmi rýchlo, čo sa spája aj s konzumáciou potravín. Lekári nás ale varujú, že strava v detskom veku má obrovský vplyv na celkový zdravotný stav človeka v dospelosti. Počnúc od pravidelnosti stravovania , zloženia jedla, ktoré konzumujeme, dostatok príjmu tekutín až po výchovu k správnemu správaniu sa pri stolovaní.


Na základe prieskumu telesného vývoja sa zisťuje výskyt obezity u detí a hlavne obdobie, v ktorom najviac narastá. Výsledky naznačujú, že až 37,5% detí neraňajkuje, čo je závažný problém - chýbajúca energia na sústredenie v škole, ďalej v zložení desiatej chýba ovocie, mliečne, či celozrnné výrobky, prevaha sladkostí až jedna tretina zo zisťovaných neje polievku, zeleninu je iba 31 %, chýbajú ryby, v celkovom hodnotení celodennej stravy mali prevahu sladké jedlá. Tiež stravovanie v bufete sa javí ako nevítaný jav, pretože sa tu podávajú slané jedlá , vyrobené z polotovarov z obsahom ďalších nežiadúcich látok. Výskum je z roku 2008, MUDR. Babinská.

Strava v školskej jedálni sa pripravuje na základe aktualizovaných materiálovo-spotrebných noriem pre školské stravovanie.  Hlavnou úlohou stravovania je zabezpečiť pre deti od 3 – 18 rokov vyváženú stravu , pripravenú z čerstvých, nezávadných surovín, používaním potravinových komodít najvyššej kvality s možnosťou využitia alternatívnych potravinových komodít.

 

Školské stravovanie má svoje špecifiká a je postavené na 4  základných pilieroch :

- materiálno-spotrebné normy

-zásady správnej výživy

- odporúčané výživové dávky

- finančný limit

 

 

Naša škola je zapojená do programu MLIEKO PRE ŠKOLY V EUROPSKEJ ÚNII, čo znamená, že nakupujeme pre deti mlieko za 0,20 eur, s  dodržaním danej legislatívy.
Pravidelne poskytuje dodávateľ benefit pre deti, to je sladkokyslý mliečny nápoj s probiotickou kultúrou. Pri nákupe ostatných  potravinových komodít ako je hydina, vajcia, zelenina , mäso uprednostňujeme výlučne slovenské certifikované výrobky.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria