Navigácia

Spoznajme sa Rady rodičom Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ Informácie pre rodičov a žiakov - prijímacie konanie na SŠ Podávanie prihlášok na SŠ Testovanie T5 2022

Výchovná poradkyňa

Informácie pre rodičov a žiakov - prijímacie konanie na SŠ

Vážení rodičia.

Nakoľko nám momentálna situácia nedovoľuje stretnúť sa osobne, v prílohe vám posielam aktualizované informácie,  ktoré sa týkajú termínov prijímacieho  konania na stredné školy. Konzultovať budeme prostredníctvom EduPage (otázky týkajúce sa výberu SŠ, podania prihlášok, či iných nejasností). Niektoré SŠ chcú prezentovať svoje odbory prostredníctvom online hodín. O takejto možnosti vás budem včas informovať. Prihlášku vypisuje výchovná poradkyňa (v papierovej i elektronickej podobe) a zasiela ju na príslušnú strednú školu.

 

Všeobecné pokyny:

Odporúčam rodičom a žiakom sledovať stránky škôl, o ktoré majú žiaci záujem. Školy uverejňujú  v čase január – marec aj kritériá pre prijímacie konanie. NEODPORÚČAM podať prihlášku na strednú školu, ak žiak nespĺňa kritériá. 

Žiak má nárok si podať 2 prihlášky v 1. kole (apríl daného školského roka). V prípade záujmu môžete podať ešte 2 prihlášky na talentové skúšky (február daného školského roka). Spolu to môžu byť až 4 prihlášky.

Dobre si sledujte, či škola/y, ktorú/é si vaše dieťa vybralo, má talentové skúšky. Ak áno, do 20. 02. 2021 nahláste výchovnej poradkyni, že vaše dieťa má záujem o strednú školu, na ktorej sú talentové skúšky.

PRIHLÁŠKU MUSÍTE PODAŤ DO 28. 02. 2021. Po tomto termíne sa prihláška na takúto školu podať nedá! 

Upozorňujem, že rodičia a žiaci musia sledovať, či odbor, o ktorý má vaše dieťa záujem,  je talentový – a teda PRIHLÁŠKA sa podáva už vo februári!!! 

Talentové skúšky sa robia na:

 • bilingválne gymnáziá,
 • gymnáziá a SŠ, ktoré sa špecializujú na šport (tzv. športové školy),
 • umelecké školy a niektoré umelecké odbory na niektorých SŠ,
 • niektoré odbory na stredných zdravotných školách,
 • SŠ pedagogické.

 

Dôležité web sídla:

www.svs.edu.sk ( sú uvedené telefónne čísla, e-mail adresy, web sídla škôl)

 • Zoznam škôl a školských zariadení
 • Informácie o štúdiu na stredných školách
 • Naplnenosť stredných škôl
 • Kritériá prijímacích skúšok v danom školskom roku

www.stredne-skoly.sk

www.stredneskoly.eu

www.strednaskola.sk

www.best.sk 

www.hrdinaremesla.sk

 

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok sa obráťte na výchovnú poradkyňu prostredníctvom e-mail pošty:  ondruskova@zsnemsova.sk alebo cez EduPage.

 Prajem veľa šťastia a zdravia vám a vašim deťom pri prijímaní na SŠ a tiež na TESTOVANÍ 9 - 2021.

 

TERMÍNY:                                      

Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do 01. 02. 2021.

 

Riaditeľ SŠ zverejní kritériá na netalentové odbory do 31. 03. 2021.

 • do 20. 02. 2021 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (aj bilingválne a 8-ročné športové gymnáziá)                             
 • do 28. 02. 2021 výchovná poradkyňa odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

 

 • od 03. 05. 2021 - 11. 05. 2021 - talentové skúšky
 • 09. 06. 2021 - TESTOVANIE 9 - 2021
 • 24.  06. 2021  – náhradný termín TESTOVANIE 9 - 2021
 • 03. 05. 2021 - 04. 05. 2021 – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane 8-ročných gymnázií)
 • 10. 05. 2021 - 11. 05. 2021  – 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane 8-ročných gymnázií)

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria