Navigácia

Spoznajme sa Rady rodičom Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ Informácie pre rodičov a žiakov - prijímacie konanie na SŠ Podávanie prihlášok na SŠ Testovanie T5 2022

Výchovná poradkyňa

Podávanie prihlášok na SŠ

  

Vážení rodičia.

Informujem Vás o posledných zmenách  v podávaní prihlášok na SŠ. Polročné hodnotenie žiakov máme za sebou. Známky budú uvádzané i na prihláške na SŠ.

  1. Zmena sa týka termínu  doručenia prihlášky na vzdelávanie v strednej škole. Tento termín je jednotný pre všetky odbory talentové i netalentové. Vyberajte SŠ – odbory. Stále platí možnosť vybrať 2 talentové (nemusia byť) a 2 netalentové. Je dôležité, ktorú školu uvediete ako 1. Je to tá škola, ktorá Vaše dieťa najviac oslovila. Je to tá škola, v ktorej sa Vaše dieťa vidí ako úspešný žiak/žiačka. Rozprávajte o perspektíve a realite, vzájomne sa počúvajte.
  2. Využívajte komunikáciu s výchovnou poradkyňou prostredníctvom EduPage (ako doposiaľ), sledujte kritéria prijatia na danej SŠ (termín je posunutý do 26. 02. 2021).
  3. Definitívny  výber  SŠ s odbormi  posielajte VP do 15. 03. 2021

Pokiaľ budete mať nejasnosť v niektorých informáciách, napíšte. Prajem trpezlivosť a správnu voľbu SŠ. 

Príloha:

1.Najnovšie termíny podmienok prijatia

2.Zoznam odborov, ktoré si vyžadujú potvrdenie o zdravot. spôsobilosti

3.Potvrdenie pre lekára

 

 Zoznam študijných odborov a učebných odborov, pri ktorých sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor vzdelávania na školský rok 2021/2022

- 2275 H hutník

- 2433 H obrábač kovov

- 3661 H murár

- 3663 H tesár

- 3684 H strechár

- 3762 H železničiar

- 4575 H mechanizátor lesnej výroby

- 5371 H sanitár

- Všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách

- 8227 Q tanec

- 9245 M ochrana osôb a majetku

 

4. Potvrdenie o nastúpení-nenastúpení na SŠ (potrebné až po vyjadrení SŠ o prijatí (máj).

Najnovsie_terminy_podmienok_prijatia.pdf

Potvrdenie_pre_lekara.pdf

Potvrdenie_o_nastupeni-nenastupeni_na_SS.pdf

  

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria