Navigácia

Projekty

Projekty

           Projekty realizované v šk. roku 2022/2023

 1. Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (NP POP II)

     Cieľom národného projektu je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania  v 

      rámci regionálneho školstva.

Trvanie: apríl 2021 – august 2023

 

 1. Tréneri v škole.

     Program je zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny telesnej a športovej   

     výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovaní pozitívneho vzťahu k športu a    

     prehĺbenie záujmu detí o šport a zároveň aj rozvíjanie ich všestrannej pohybovej   

           gramotnosti na prvom stupni základných škôl.

   

    Trvanie: September 2022 – jún 2023

 

 1. Moduly.  Projekt realizovaný prostredníctvom regionálnych ambasádorov Slovenskej asociácie amerického futbalu pre HRAJ FLAG FUTBAL. FLAG FUTBAL je bezkontaktná verzia amerického futbalu vhodná pre prostredie školskej telocvične, dvora a ihriska. Zároveň je nenáročná na vybavenie, priestory a variabilná v počte a zložení hráčov (tímov, družstiev). 

     Projekt sa týkal žiakov 2. – 4. ročníka. Každá zapojená trieda mala 6 vyučovacích    

     hodín telesnej a športovej výchovy zameraných na flag futbal a všeobecný pohybový   

     rozvoj mládeže. 

    Trvanie: január – marec 2023

 

 1. Recyklohry. Celoročný školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.

Trvanie: september 2022 – jún 2023

 1. Školské ovocieProgram Školské ovocie je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia, 
  zeleniny a vybraných produktov z ovocia a zeleniny do škôl. 

     Trvanie: september 2022 – jún 2023

 

 

 

               

      

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria