Navigácia

Novinky

Fotogaléria

Projekty

Projekty

 

 • Inkluzívne vzdelávanie, poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Dopytovo orientovaný projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom.    

    Dĺžka realizácie projektu od 04/2018 do 03/2021.

 

 • Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality VP. Operačný program Ľudské zdroje.

    Dĺžka realizácie projektu od 01/2016 do 10/2020.

 

 • Dotácia vo výške 106 017,04 € poskytnutá MŠVVaŠ SR na rekonštrukciu podlahy telocvične Základnej školy, Janka Palu 2. Práce realizovala spoločnosť Panters, s. r. o.

          Realizácia: 01/2019

 

 • Rekonštrukcia kotolne ZŠ, Janka Palu 2 v Nemšovej. Dotácia finančných prostriedkov z kapitoly MŠVVaŠ SR 115 00 eur s DPH, 33 811 eur spoluúčasť zriaďovateľa, celková suma 148 811 eur. 

          Realizácia: 06/2019 - 07/2019

 

 • Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu Vybavenie učební a školskej knižnice ZŠ, Janka Palu 2, Nemšová. Žiadateľom bol zriaďovateľ ZŠ, Janka Palu 2, Nemšová, mesto Nemšová.

          Realizácia: 08/2019.

 

 • Školské ovocie 2019/2020. Dodávka čerstvého ovocia a výrobkov z ovocia od firmy  Plantex, spol. s r. o. Veselé pri Piešťanoch.

      Dĺžka realizácie projektu od 10/2019 do 6/2020.

     

 • Recyklohry – celoročne boli žiaci zapojení do environmentálnych projektov.

            Dĺžka realizácie projektu od 09/2019 do 06/2020.

 

 • Najzaujímavejšie podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc.

            Dĺžka realizácie projektu 10/2019.

 

 • Záložka do knihy spája školy, partnerskou školou bola ZŠ s MŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava.

            Dĺžka realizácie projektu od 09/2019 do 10/2019.

      

 

 • SadOVO 2019 – projekt na výsadbu ovocných stromov v školskom areáli, žiadosť bola neúspešná.

 

 • Plantex, spol. s r. o.  – výsadba stromčekov.  Realizácia 05/2019

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria