Navigácia

Projekty

Projekty

           Projekty realizované v šk. roku 2020/2021

 

 • Inkluzívne vzdelávanie, poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Dopytovo orientovaný projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom.    

     Dĺžka realizácie projektu od 04/2018 do 03/2021.

 

 • Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality VP. Operačný program Ľudské zdroje.

    Dĺžka realizácie projektu od 01/2016 do 10/2020.

 

 • Školské ovocie 2019/2020. Dodávka čerstvého ovocia a výrobkov z ovocia od firmy  Plantex, spol. s r. o. Veselé pri Piešťanoch.

    Dĺžka realizácie projektu od 10/2019 do 6/2020.

     

 • Recyklohry – celoročne boli žiaci zapojení do environmentálnych projektov.

            Dĺžka realizácie projektu od 09/2019 do 06/2020.

 

 • Najzaujímavejšie podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc.

            Dĺžka realizácie projektu 10/2020.

 

 • Záložka do knihy spája školy, partnerská škola ZŠ Rovinka.

            Dĺžka realizácie projektu od 09/2020 do 10/2021.

 

 • Malé veci - grantový program Vetropack Nemšová a. s. na zlepšenie súčasného stavu, zveľadenie a zviditeľnenie nominovaných Malých vecí alebo na podporu zaujímavých, netradičných aktivít a činností spolkov, organizácií a jednotlivcov v regióne.                                                                                                                                                              Realizácia interaktívneho stojana Poznáte dobu rozkladu? podporená sumou 500 eur.                                                        Dĺžka realizácie projektu: 27. 06. 2020 do 30. 01. 2021.

 

 • Remeslo deťom alebo Čo sa v mladosti naučíš - operačný program Interreg V - A Slovenská republika - Česká republika, poskytovateľ Región Bíle Karpaty Česká republika.                                                                                                                Dodané tkáčske krosná a pomôcky na workshop zameraný na spracovanie vlny, počas ktorého žiaci vyrobili jednoduché výrobky z vlny.                                                                                                                                                                        Dĺžka realizácie projektu: 02/2020 - 09/2020.   

 

 • Čítame radi - projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu čitateľskej gramotnosti, na nákup detských a mládežníckych kníh a audiokníh.                                                                                                                          Poskytnutá suma 800 eur.                                                                                                                                                        Dĺžka realizácie projektu: 02. 01. 2021 do 15. 03. 2021.                                                                                                                      

 • Detské dopravné ihrisko za školou - projekt Nadácie Volkswagen Slovakia, poskytnutá suma 1000 eur na nákup dopravných značiek.                                                                                                                                                                Dĺžka realizácie projektu: 29. 10. 2020 do 30. 04. 2021.                                                                                                            

 • Školské ovocie a zelenina - program podpory spotreby ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách. Finančná pomoc zo zdrojov EÚ prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry.                                                    Dodávateľ PLANTEX, Veselé pri Piešťanoch                                                                                                                      Dĺžka realizácie projektu: obdobie školského roka 2020/2021.                                                                                                                                                                                          

 • Dajme spolu gól - projekt realizoval Slovenský futbalový zväz. Poskytol futbalové lopty, rozlišovacie vesty, označovacie méty, sieťku na lopty, prekážky, set kužeľov, koordinačný rebrík, malé bránky prenosné, vak na všetky pomôcky, malé pumpy, tričká pre trénerov, tričká pre deti.                                                                                                                                Dĺžka realizácie projektu: pbdobie školského roka 2020/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

      

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria