Navigácia

Novinky

Fotogaléria

Projekty

DiGiŠkola

Národný projekt: "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"

Národný projekt je realizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom a  je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, tak ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

Obdobie realizácie projektu je od novembra 2013 do septembra 2015.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria