Navigácia

Novinky

Fotogaléria

Činnosť Spoznajme sa Deviatakom Rady rodičom Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka ZŠ Duálne vzdelávanie

Výchovná poradkyňa

Činnosť

PaedDr.  Eva ondrušková

výchovná poradkyňa

 

Okruh činností výchovnej poradkyne je špecifikovaný v POP na školský rok 2019/2020. Spolupracuje s CPPPaP v Trenčíne a v Dubnici nad Váhom, zabezpečuje aj prepojenie školy s inými odbornými inštitúciami. Úzko spolupracuje s triednymi učiteľmi pri riešení problémov slaboprospievajúcich žiakov. Pomáha žiakom s poruchami učenia a správania začleniť sa do kolektívu,  adaptovať sa na nové prostredie.   

Jej práca je zameraná:

-         na realizáciu individuálneho prístupu k žiakom, ktorí sú na základe stanovenej diagnózy integrovaní do systému bežného školstva,

-         na zabezpečenie diagnostikovania porúch v správaní a v učení žiakov,

-         na identifikáciu nadaných a talentovaných žiakov a ich usmernenie,

-         na poradenstvo v oblasti voľby povolania.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria