Navigácia

Školský klub detí

ŠKD

Do školského klubu detí sa v školskom roku 2020/2021 prihlásilo 177 žiakov na pravidelnú dochádzku.

Sú rozdelení do jednotlivých oddelení, prípadne podľa aktuálnej situácie:

I. oddelenie - Bc. Alexandra Bulková - 1. A, 1. C v triede 1. A

II. oddelenie - Mgr. Lucia Ondrášová - 1. B, 1. C v triede 1. C

III. oddelenie - Mgr. Zuzana Hlúšková - 2. A v triede 3. A

IV. oddelenie - Mgr. Zuzana Begáňová - 2. B v triede 2. C

V. oddelenie - Mgr. Ľudmila Blažejová - 2. C v triede 2. C

VI. oddelenie - Ľubomíra Pavlusová - 3. B v triede 3. B

VII. oddelenie - Mgr. Zuzana Hlatká - 3. C v triede 3. C

VIII. oddelenie - Mgr. Radka Bartáková - 4. A, 4. B, 4. C - v triede 1. B

Počas epidemiologických opatrení spôsobených šírením respiračného ochorenia koronavírusu COVID-19 pracuje školský klub detí v obmedzenom režime.

 

Prevádzka školského klubu detí je počas školského roka:

06.00 hod. - 07.45 hod.

11.40 hod. - 16.00 hod.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria