Navigácia

Školský klub detí

ŠKD

Do školského klubu detí sa v školskom roku 2023/2024 prihlásilo 137 žiakov na pravidelnú dochádzku.

 

Prevádzka školského klubu detí je počas školského roka:

06.00 hod. - 07.45 hod.

11.40 hod. - 16.00 hod.

 

Poplatok za ŠKD

Poplatok za ŠKD v školskom roku 2023/2024 môžete uhradiť aj prostredníctvom internetbankingu

na číslo účtu: SK84 0200 0000 0016 6885 6954.

Variabilný symbol: 2023

Do poznámky: meno dieťaťa

Poplatok za jeden mesiac je 10,- eur. Uhradiť môžete minimálne 1 mesiac a maximálne 4 mesiace, najneskôr do 20. 12. 2023. 

Poplatok za január – jún 2024 prosíme uhrádzať až od januára 2024.

V prípade, že Vám nevyhovuje tento spôsob úhrady ŠKD, môžete prísť uhradiť poplatok aj osobne

na sekretariát školy.

 

Ďakujeme.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria