Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3032901081 stravné lístky 120,00 s DPH 31.12.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. ZŠ Nemšová 16.01.2023
Zmluva 05/2023 Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci s DPH 31.05.2023 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s.r.o. ZŠ Nemšová Mgr. Emília Mazanovská 05.06.2023
Zmluva 04/2023 Zmluva o vykonávaní servisných prác a odborných skúšok s DPH 15.05.2023 SPIN TN s.r.o. ZŠ Nemšová 17.05.2023
Faktúra F23001762 online kniha Zákonník práce 240,59 s DPH 23.03.2023 Verlag Dashofer, vydavateľstvo , s.r.o. ZŠ Nemšová 27.03.2023
Faktúra 11003173 vš. materiál 28,80 s DPH 16.03.2023 Idea4U s.r.o. ZŠ Nemšová 27.03.2023
Faktúra 5202301165 vš. materiál - cvč 314,30 s DPH 15.03.2023 xo-sk, s.r.o. ZŠ Nemšová 27.03.2023
Faktúra OF06-20230049 lyžiarsky výcvik 3 450,00 s DPH 13.03.2023 CK Slniečko, spol. s.r.o. ZŠ Nemšová 20.03.2023
Faktúra 7672508139 spotreba elektriny s DPH 13.03.2023 ZSE Energia, .a.s. ZŠ Nemšová 27.03.2023
Faktúra 20230351 tonery + kancelárske potreby 326,76 s DPH 09.03.2023 WAY-COPY SK, s.r.o. ZŠ Nemšová 20.03.2023
Faktúra 0242023 kominárske práce 30,00 s DPH 09.03.2023 Peter Murko - KOMINS ZŠ Nemšová 20.03.2023
Faktúra 230008 umývanie okien a podláh 2 030,00 s DPH 08.03.2023 Tomáš Źiačik NETTO ZŠ Nemšová 20.03.2023
Faktúra 8323683319 telekomunikačné služby - šj 40,48 s DPH 08.03.2023 Slovak Telekom ZŠ Nemšová 20.03.2023
Faktúra 29,20 telekomunikačné služby 29,20 s DPH 08.03.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Nemšová 20.03.2023
Faktúra 7161473810 elektrina 516,55 s DPH 08.03.2023 ZSE Energia, a.s. ZŠ Nemšová 20.03.2023
Faktúra 1230088 vodné, stočné 152,04 s DPH 08.03.2023 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. ZŠ Nemšová 20.03.2023
Faktúra 2023030014 školenie BOZP a OPP 47,40 s DPH 08.03.2023 BWSS, s.r.o. ZŠ Nemšová 20.03.2023
Faktúra FV112300916 Naša Strava.sk 352,80 s DPH 07.03.2023 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ Nemšová 20.03.2023
Faktúra 2388508 prenájom rohoží 24,00 s DPH 07.03.2023 Lindstrom, s.r.o. 13.03.2023
Faktúra 2388811 prenájom rohoží - Šj 219,41 s DPH 07.03.2023 Lindstrom, s.r.o. ZŠ Nemšová 13.03.2023
Faktúra 02300412 odborná prehliadka 181,08 s DPH 07.03.2023 SPIN TN s.r.o. ZŠ Nemšová 13.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/9433