Navigácia

Spoznajme sa Rady rodičom Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ Informácie pre rodičov a žiakov - prijímacie konanie na SŠ Podávanie prihlášok na SŠ

Výchovná poradkyňa

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2023 sa uskutoční 06. 04. 2022 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
 

 

      Aký je cieľ Testovania 9 - 2023?

  • Porovnávať výkony žiakov v testoch - ranking.
  • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.
  • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
  • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Janka Palu 2
  • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
    fax: 032/6598290

Fotogaléria