Navigácia

Novinky

Fotogaléria

 • Imatrikulácie prvákov v ŠKD

  Ako každý rok, tak aj tento rok sme na našej škole privítali prváčikov veľkou slávnosťou. Stať sa prvákom je veľká vec. Začína sa dôležitá etapa života prváka. Aby naši prváčikovia na toto obdobie nezabudli, v ŠKD sme pre nich pripravili veľký deň. Spoločne všetky deti zložili sľub, v ktorom sa zaviazali, že si budú vzorne plniť povinnosti družinára i školáka. Svoj sľub spečatili odtlačkom prsta. Následne každé dieťa pristúpilo k pasovaniu do školského klubu, po ktorom dostali darček vyrobený rukami starších žiakov z ŠKD. Za odmenu sme sa hýbali do rytmu veselých piesní a spoločne sme si zatancovali stoličkový tanec.Teraz všetkých prváčikov čaká dlhá cesta plná vzdelávania sa, na ktorej im prajeme veľa snahy a dobrých výsledkov. Aby okrem získavania cenných vedomostí, zažívali veľa radosti zo spoznávania nového i veľa zážitkov so svojimi kamarátmi.

 • Exkurzia do Múzea M. R. Štefánika a chemického závodu Galvanika v Brezovej pod Bradlom

  Exkurzia do Múzea M. R. Štefánika a chemického závodu Galvanika v Brezovej pod Bradlom

  Dňa 3. októbra 2019 sa žiaci 9. A zúčastnili chemicko-dejepisnej exkurzie. Že prichádza jeseň, sme pocítili hneď ráno chladným počasím, ktoré nás sprevádzalo počas celej exkurzie. Ani zima nám nemohla pokaziť túžbu po informáciách o našom rodákovi, známom na celom svete, a o chemickom procese, s ktorým sa v bežnom živote nestretávame. Cieľom našej exkurzie bola najskôr návšteva chemického závodu Galvanika, ktorý sa zaoberá galvanickým pokovovaním. Ako to už býva v chemických závodoch, nie všetko tam pekne voňalo, no výrobný proces pozinkovania zaujal nejedného z nás. Potom sme sa presunuli do Košarísk do Múzea M. R. Štefánika, v ktorom boli v šiestich miestnostiach umiestnené osobné veci a rôzne predmety patriace M. R. Štefánikovi. Konečne sme mali možnosť pozrieť si teraz už starožitnosti na vlastné oči a nie iba na obrázkoch v knihách. Prehliadka múzea so zaujímavým výkladom skončila a my sme sa vybrali na vrch Bradlo, na ktorom sme už z diaľky spozorovali obrovskú murovanú hrobku, ktorá v sebe nesie nádych výnimočnosti a ktorá je s menom M. R. Štefánika neodmysliteľne spojená, pretože je miestom jeho posledného odpočinku. Uzimení, no s novými informáciami a zážitkami, ktoré nás znova posunuli o niečo dopredu v poznávaní nášho Slovenska, sme sa vracali domov.

   

 • Indiánsky deň u prvákov

  Možno pre niekoho obyčajný, septembrový deň, ale pre našich prvákov výnimočný - Indiánsky deň. Zoznámenie sa s hláskou a písmenom I bolo pre prvákov zážitkom, zvládli vyrobiť čelenku s pierkami písmen, vyriešiť zadané úlohy na matematike a vyslovovať, čítať prvé písmená a slabiky. Svoju šikovnosť si mohli prváci vyskúšať pri zapletaní vrkočov. Dokázali vytvoriť najkrajšieho Indiána a Indiánku. Pre našich najmladších žiakov je dôležité učenie zážitkom. Dieťa zážitok zaujme natoľko, aby so záujmom samo odomklo dvere do sveta nepoznaného, skúmalo a ďalej si pamätalo, čo za dverami našlo.

                                                                                                                                           Mgr. Erika Lajčiaková

 • Turnaj o pohár Sv. Michala

  Každoročný turnaj o "PUTOVNÝ pohár Sv. Michala" je už za nami. Stretli sme sa štyri školy, dievčatá si zahrali vybíjanú a chlapci futbal. Ani v jednej súťaži sme nezískali pohár, ale aj napriek tomu dievčatá a chlapci hrali výborne.                                                                                                                                                                  Ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Medzinárodný turnaj vo florbale

  Dňa 25. 9. 2019 sa naše Majsterky Slovenska vo florbale zúčastnili medzinárodného turnaja v susednom českom mestečku - Uherský Brod. Dievčatá priniesli krásny pohár za 2. miesto.                                                GRATULUJEME A ĎAKUJEME.

 • Okresné kolo v cezpoľnom behu v Trenčíne

  Športové školské súťaže sú už v plnom prúde a ich neodmysliteľnou súčasťou je aj okresné kolo v cezpoľnom behu, ktoré sa konalo 24. 09. 2019 na Ostrove v Trenčíne. Našu školu reprezentovali: Kristína Prekopová, Matúš Ondrkál, Adam Sulety (všetci z 8. A), Emma Vandžalová (8. B) a Anton Prno (9. A). V obrovskej konkurencii žiačok však najlepšie obstála naša najmladšia pretekárka Ela Luprichová z 5. A triedy, ktorá sa umiestnila na krásnom 10. mieste zo 63 pretekárok.

  Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a reprezentáciu školy.

 • Oznam

  Vážení rodičia.


  Z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie dňa 11. 10. 2019 vydá školská jedáleň „suchý obed“ v balíčkoch.
  Rodičia žiakov, ktorých deti sa stravujú v školskej jedálni a nemajú záujem, aby deti dostali 11. 10. 2019 „suchý obed“ v balíčkoch, odhláste z obeda svoje deti najneskôr do 07. 10. 2019.


  Za porozumenie ďakujeme.

 • Turnaj vo futsale a vo vybíjanej

  Dňa 23. 9 .2019 sa naši žiaci zúčastnili na turnaji vo futsale starších žiakov a vo vybíjanej starších žiačok pri príležitosti 85. výročia založenia Základnej školy v Hornom Srní. Súťažili medzi sebou 4 školy: Horné Srnie, Horná Súča, Nemšová a Trenčianska Teplá. Chlapci sa umiestnili na 3. mieste a dievčatá na 2. mieste.         

  Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Výstava „Moje telo“ – Laugarício Trenčín

  24. – 25. 09. 2019 sa druháci na výstave hravou formou počas komentovanej prehliadky oboznámili s tajomstvami ľudského tela. Počas prehliadky s „doktorom“ si deti prešli MOZOG, SVALY, SRDCE, PĽÚCA, KOSTRU a TRÁVIACU SÚSTAVU. Okrem týchto zastávok  deti  uchvátil aj rӧntgen (rozšírená realita), dotyková obrazovka a operačná sála.

                                                                                                                                      Mgr. Lenka Sabadková

 • Beh pre zdravé srdce

   Beh pre zdravé srdce chytil za srdce každého prváka. Bol sprevádzaný behom a povzbudzovaním každej prváckej triedy, chytľavými piesňami a prednáškou o zdraví, pohybe a ako funguje naše srdce. Každý, kto sa odhodlal bežať dostal diplom. Druháci sa rozprávali na tému Zdravý životný štýl. Štvrtáci začali kreslením obľúbeného športu. Potom ich čakala cesta k Vláre, kde odbehli beh na 60 m, vyskúšali si rýchlu chôdzu a zaskákali na švihadle.

                                                                                                                                              Mgr. Erika Lajčiaková

  Viac foto vo fotoalbume.

 • Ako vzniká kniha

  Preskúmanie tejto skutočnosti zaviedlo štvrtákov zo ZŠ Janka Palu v Nemšovej, dňa 11.9.2019 do tlačiarne J&K v Nemšovej, kde nás sprevádzal sám pán Jozef Kubaščík. Žiaci mali možnosť vidieť výrobu papierového dokumentu od návrhu v počítači až po zošitý orezaný výrobok. Postupne videli výrobu farebnej a čiernej tlače, rezanie a zošívanie strán a aj perforovanie rôznych dokumentov. Žiaci získali predstavu o výrobe papierových
  dokumentov, zošitov a kníh. Na záver každý žiak odchádzal s čerstvo vyrobeným zošitom a množstvom zážitkov.

 • Oznam

  Milí rodičia,

  oznamujeme Vám, že za zapožičané učebnice zodpovedá žiak a jeho zákonný zástupca. Za stratu, zničenie alebo poškodenie učebnice zodpovedá zákonný zástupca žiaka, ktorý je zároveň povinný podľa vyhlášky 218/2017 Z. z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch uhradiť príslušný poplatok podľa stanovených predpisov uvedených v danej vyhláške. Prosíme Vás, aby si Vaše deti všetky učebnice obalili a šetrne ich používali, aby sme takto predišli ich predčasnému zničeniu s potrebou úhrady.

  Za porozumenie ďakujeme.

  Vedenie ZŠ

   

 • Oznam

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Základná škola,  Janka Palu 2 v Nemšovej Vás srdečne pozýva na  slávnostné  otvorenie  školského roka 2019/2020 dňa 2. septembra o 8.00 hodine. Žiaci sa zhromaždia pred školou, odkiaľ ich triedne pani učiteľky odvedú do Kultúrneho centra Nemšová. Po skončení slávnostného otvorenia pôjdu žiaci prvých ročníkov do tried spolu s rodičmi, kde im triedne pani učiteľky poskytnú úvodné informácie.

  Z dôvodu bezpečnosti žiakov a návštevníkov školy bude od 02. septembra 2019 platiť zákaz vjazdu motorových vozidiel do areálu školy.

  Upozorňujeme rodičov na zápis žiakov do školského klubu detí. Činnosť školského klubu detí v tomto školskom roku začne dňa 3. septembra v čase od 6:00 do 7:45 hod. a od 11:35 do 16:00 hod.

  Obedy v školskej jedálni sa 2. septembra budú vydávať len prihláseným žiakom v čase od 10:30 do 12:30 hodiny.

  Na otvorení  školského roka radi privítame rodičov a priateľov školy.

  Tešíme sa na Vás.

   

                                                                                                                        Vedenie základnej školy

 • Oznam pre rodičov

  Oznamujeme rodičom, ktorí majú záujem o stravovanie svojich detí v Školskej jedálni pri ZŠ Janka Palu 2, Nemšová, aby sa prihlásili v kancelárii vedúcej školskej jedálne každý deň od 19. 08. 2019 v čase od 8:00 do 14:00 hod.

  Novým stravníkom bude vydaný čip v hodnote 5 EUR.

  Je nutné, aby rodič, zákonný zástupca dieťaťa vypísal prihlášku na nový školský rok, ktorú je možné si stiahnuť z internetovej stránky školy v časti školská jedáleň.

  Stravovanie pre cudzích stravníkov poskytujeme od októbra 2019 za cenu 2,79 Eur, formou odberu do obedárov.

  Ďalšie informácie budú poskytnuté v kancelárii ŠJ alebo na tel. č. 6598 326.

  Ďakujeme za spoluprácu.

                                                                                                  Vedúca ŠJ

 • DENNÝ LETNÝ TÁBOR

  V prvý deň nášho denného tábora sme sa vybrali do Dubnice nad Váhom. Navštívili sme Dubnické múzeum, kde sa deti dozvedeli nové informácie o vzniku tohto mesta aj o živote slávneho rodu Ilešháziovcov. Občerstvili sa v príjemnom prostredí parku J. B. Magina, vybláznili sa na detskom ihrisku, zahrali sa hry a nakoniec si prechádzku spestrili zmrzlinou.

   

  Druhý deň sme navštívili kúpeľné mesto Trenčianske Teplice. Deti sa vybláznili na detskom ihrisku, nakŕmili rybky v jazere a  overili si svoje vedomosti v kvíze. Nakoniec si pomaškrtili na kúpeľných oblátkach a niektorí nezabudli ani na svojich rodičov a priniesli oblátky aj domov :)

  Tretí deň - Gazdovstvo Uhliská.

  Na Gazdovstve Uhliská deti preukázali svoju zdatnosť v turistike. Odmenou za náročnosť bol krásny výhľad na okolie z vyhliadkovej veže. Cestou späť hľadali s veľkým nasadením ukrytý poklad v podobe vajíčok. Na prehliadke sa deti dozvedeli ako sa správne starať o zvieratká. S veľkou radosťou vytiahli svoje mobilné telefóny a fotili všetko naokolo, aby sa mohli podeliť o zážitkys rodičmi.

  Posledný deň letného tábora patril mestu Trenčín. Po malej prechádzke mestom sme sa presunuli do kina na rozprávku Tajný život maznáčikov 2, ktorá sa deťom veľmi páčila.

   

  Letný tábor je za nami.. deti zažili veľa krásnych zážitkov a okrem pekných spomienok si odniesli aj vecné darčeky, ktoré im pripravili pani vychovávateľky.

  Ďakujeme za pekný spoločne strávený čas a prajeme Vám pekný zvyšok prázdnin.

  Viac foto vo fotogalérii Letný tábor.

 • Detská letná olympiáda v ŠKD

  V utorok 25.6.2019 sme sa v ŠKD zahrali na olympionikov. Deti mohli súťažiť v tradičných i menej tradičkých športových disciplínach – skok z miesta do diaľky, preskok znožmo cez švihadlo, kolobežková dráha či prekážkový beh. Športové disciplíny boli rôznorodé, takže deti mohli preukázať svoju šikovnosť i obratnosť. Tie najšikovnejšie deti boli odmenené medailami a vecnými cenami. Všetky deti budú mať príležitosť opäť si takto zasúťažiť o rok.

 • India v škole

  Dňa 24. 06. 2019 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili veľmi zaujímavej a pútavej besedy o krajine opradenej bájkami a povesťami – o INDII. Besede predchádzala výtvarná súťaž organizovaná indickým veľvyslanectvom na Slovensku. Témou bolo 150. výročie narodenia Mahátma Gándiho stvárneného v štyroch príbehoch, ktoré žiaci výtvarne spracovali. Celú besedu viedol pán Malek z organizácie indického priateľstva a spolu s ním prišiel aj jeho priateľ priamo z Indie, ktorý bol dokonalým zhmotnením tejto krajiny. Žiaci sa dozvedeli veľa informácií o rastlinstve, živočíšstve, priemerných teplotách počas roka v tej ktorej časti Indie a tiež si mohli obliecť ozajstné indické oblečenie. Chlapci si vyskúšali nosiť turban. Okrem iného sa žiaci dozvedeli o indickej kuchyni, stolovaní, kolonizácii Indie Anglickom i o posvätnom indickom zvierati, ktorým je krava. Na záver sme si vypočuli krásnu indickú pieseň – modlitbu, ktorú nám zaspieval indický priateľ a my sme si s ním zaspievali pieseň Neďaleko od Trenčína, ktorú poznal.

 • Skype s europoslankyňou Monikou Beňovou

  V utorok, 25. júna 2019  sa deviataci stretli cez Skype s p. Monikou Beňovou, ktorá je poslankyňou Európskeho parlamentu už štvrté volebné obdobie od roku 2004. Je členkou výboru pre zahraničné záležitosti.

  Funkcie hovorcov sa ujali Aneta KulichováSimon Bahno. Spojenie s Bruselom sa podarilo, hoci kvalita počutého nebola vždy dobrá, všetci so záujmom počúvali,  aká je náplň práce europoslanca, aká je úloha europarlamentu.

  Bolo to jej prvé stretnutie so žiakmi ZŠ cez Skype, väčšinou poskytuje rozhovory stredoškolákom.

  Zazneli aj otázky súvisiace s migráciou, Brexitom a vzťahom EU k Spojeným štátom, k osobe súčasného prezidenta Trumpa. Pani Beňová ochotne a s úsmevom odpovedala na všetky zvedavé otázky, ktoré sa netýkali iba jej profesionálneho života, ale aj osobného života.

  Ďakujeme za spoločne strávené chvíle, ktoré nám pomohli pochopiť zmysel práce europarlamentu.

   

                                                                                                                                          Ing. J. Sabadková

   

   

   

 • Koncoročný výlet deviatakov do Kremnice a Banskej Štiavnice

  V dňoch 17. – 18. júna 2019 sa deviataci v sprievode pani učiteliek Sabadkovej J., Trškovej L. a Kebískovej J. vybrali na posledný školský výlet.

  Ráno o 8,00 nastúpili do autobusu smerom Žilina, Martin, Turčianske Teplice. Prvá veľká zastávka bola v banskom meste Kremnica, kde si prezreli výrobu mincí v mincovni – novej raziarni a potom aj expozíciu starých strojov na výrobu mincí.

  Po prehliadke centra Kremnice nasledovala Banská Štiavnica, banské mesto s nezabudnuteľnou atmosférou. Ubytovali sme sa priamo v centre mesta pod Starým zámkom, v Skautskom dome.

  Potom sme už pešo išli na Trojičné námestie, kde stojí múzeum Dom Maríny. V tomto múzeu nám občas naskakovala husia koža. Je to originálne a jedinečné múzeum, v ktorom je vybudovaná aj tzv. Banka Lásky. Premiestnili sme sa do romantického obdobia Andreja Sládkoviča a jeho lásky, Maríny. Je to nádherné a tajomné miesto, celá expozícia úchvatná a dojímavá. Všetci sme mali z návštevy Domu Maríny výnimočný a nezabudnuteľný zážitok, plný zimomriavok a emócií.

  V reštaurácii Na Kopci sme sa navečerali do sýta a presunuli do hostela sv. Juraja, čo je iný názov Skautského domu.

  Ráno po raňajkách sme sa autobusom odviezli k jazeru Počúvadlo, a odtiaľ už nás čakala turistika na povesťami opradený vrch Sitno. Spoločne sme zdolali výstup na vrchol a potom aj zostup už v pomerne horúcom počasí. Všetci sa už tešili na malé osvieženie v jazere (aspoň boľavých nôh), malý obed a cestu naspäť domov po trase Banská Belá, Žiar nad Hronom, Machnáč.

  Plní nových zážitkov, unavení, ale spokojní sme dorazili o pol piatej do Nemšovej.

   

                                                                                                                              J. Sabadková, tr. uč. 9. A

 • Skype Knowledge Competition 2019 – vedomostná súťaž v angličtine 5. ročník

  Palau vs. Slovakia

  Súťaž v tomto školskom roku bola dohodnutá na piatok, 31. mája 2019.

  Z našej školy prejavili záujem o súťaž z 8.A  Kristína Ondrejičková, Rebeka Brandoburová,    

  Adriána Micháliková, Simona Eva Masláková a Marek Vavruš.

  Všetci sa dôsledne pripravovali. Na žiadosť súperov sme súťaž preložili na 6.6. 2019.

  Najťažšie bolo asi vo štvrtok ráno o 6,00 nášho času vstávať, pretože spolužiaci ešte spali. Spojenie sa podarilo, počuli sme sa dobre, naši žiaci nevideli, čo sa deje na druhej strane zemegule, ale Palauskí žiaci nás videli. Z Palauskej školy sa pripravovali 4 deti ( Esther Adelbai, Mitzko Toribiong, Ando Yamaguchi, Deidre Yamaguchi), ale súťažili cez Skype iba prvé 3 deti.  Víťazom gratulujeme a veríme, že ich to obohatilo nielen o nové vedomosti.

  Už v pondelok ráno sa mohli osobne stretnúť s organizátorkou súťaže  Palau Dankou Ledgerwood, ktorá im odovzdala ceny.

  Súťaž o Slovensku a Európe vs. Palau a Mikronézii pripravovala spoločne so žiakmi Ing. Jaroslava Sabadková, vyučujúca ANJ.

   

  Prezentácia a beseda pre štvrtákov o Palau a Mikronézii

  Budúci piataci, ktorých vždy zapojíme do dopisovania v angličtine, mali možnosť spoznať krajinu, o ktorej mnohí dospelí netušia, kde sa nachádza. Danka Ledgerwood im porozprávala zaujímavosti a ukázala krásy vzdialeného súostrovia v Mikronézii.

                                                                                                                                            Ing. J. Sabadková

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria