Navigácia

Novinky

Fotogaléria

 • 4. A to zvláda aj na diaľku

  Žiaci 4.A počas prerušeného vyučovania, zatiaľ veľmi dobre zvládajú náročné učivo štvrtého ročníka, ktorým je matematika a slovenský jazyk. Jeho úspešné zvládnutie bude dôležitým míľnikom pri vstupe na druhý stupeň. Svedčia o tom vypracované pracovné listy, projekty, domáce úlohy, ktoré spoločne konzultujeme a upevňujeme. Veľká vďaka patrí rodičom, ktorí výborne spolupracujú a svojim deťom pomáhajú túto situáciu zvládnuť. Mnohých táto realita, ktorú prežívame inšpirovala k súzneniu s prírodou a k nádherným jarným výtvorom, ktoré  v rámci pracovného vyučovania zhotovili.  

 • Zápis do 1. ročníka

  Zápis do 1. ročníka

   

  Milí rodičia predškolákov.

  Ak ste rozhodnutí umiestniť vaše dieťa do Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová a ešte ste nevypísali elektronickú prihlášku na našej webovej stránke, urobte tak najneskôr do 14. 04. 2020.

        Zápis do 1. ročníka bude prebiehať bez osobnej účasti dieťaťa

                  15. 04. 2020 (streda) od 10.00 – 14.00 hod.

                 a 16. 04. 2020 (štvrtok) od 12.00 – 16.00 hod.

  vo vestibule školy s dôrazom na dodržiavanie všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení.

   

  V deň zápisu sa jeden zo zákonných zástupcov dostaví do školy.

  Budete mať so sebou:

  • občiansky preukaz,
  • rodný list dieťaťa,
  • potrebné dokumenty (prihláška, žiadosť zákonných zástupcov o prijatie do základnej školy, príp. žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky),
  • súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do starostlivosti (len ak je dieťa súdom zverené do výchovy jednému z rodičov),
  • v prípade, že dieťa absolvovalo akékoľvek vyšetrenie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie aj kópiu správy z vyšetrenia,
  • výsledky depistáže,
  • papier formátu A4 s obrázkom, ktorý nakreslil váš budúci prváčik                                                                    (na obrázku budú 2 objekty – 1. postava                                                                                                                                                        2. obľúbené zvieratko alebo hračka),
  • poplatok 14,45 € na zakúpenie potrebných zošitov (prosíme priniesť presnú sumu 14,45 € v malom priehľadnom vrecku),
  • vlastné pero.

  Pri zápise vám bude k dispozícii aj špeciálna pedagogička, s ktorou budeme môcť prekonzultovať prípadné nejasnosti ohľadom školskej dochádzky vášho dieťaťa.

   

  Ak vám ani jeden termín zo závažných dôvodov nevyhovuje, dohodnite si náhradný termín na nižšie uvedenom čísle.

  Kontakt v prípade akýchkoľvek otázok: Mgr. Lenka Tršková  (ZRŠ), tel. číslo:  0918 392 914

   

 • TVORÍME DOMA - PROJEKTY ŽIAKOV ZO 4. B

  Naši žiaci zo 4.B si plnia všetky úlohy, učia sa, vypracovávajú pracovné listy, cvičenia v pracovných zošitoch i cvičenia z čítania s porozumením. Popri tom zvládajú aj projekty z prírodovedy i vlastivedy, ktoré si môžete pozrieť v galérii. Zvládajú to, aj vďaka svojim rodičom, ktorí im pomáhajú a patrí im POĎAKOVANIE.

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA – dôležité informácie

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa ruší pôvodný termín zápisu detí do 1. ročníka. O novom termíne (v období 15. 4. – 30. 4. 2020) vás budeme včas informovať na webovom sídle našej školy a prostredníctvom mestského rozhlasu. Preto, prosím vás, pravidelne sledujte stránku našej školy.

  Zápis bude prebiehať bez osobnej účasti dieťaťa!

   

  Pred zápisom: 


  1. vyplňte online elektronickú prihlášku (najneskôr do 14. 04. 2020), vytlačte si ju a podpíšte
  (obaja zákonní zástupcovia!),


  2. stiahnite alebo vytlačte si Žiadosť zákonných zástupcov o prijatie do základnej školy, vyplňte
  a podpíšte (obaja zákonní  zástupcovia!),


  3. ak budete žiadať o odklad povinnej školskej dochádzky, stiahnite alebo vytlačte si žiadosť
  o odklad povinnej školskej dochádzky
  , vyplňte a podpíšte (obaja zákonní zástupcovia!).


  4. Ak je dieťa súdom zverené len jednému z rodičov, všetky žiadosti podpisuje len rodič, ktorému je dieťa zverené do výchovy. V takomto prípade žiadame priniesť aj súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti.


  5. V deň zápisu sa jeden zo zákonných zástupcov dostaví do školy.


  Budete mať so sebou:

  • občiansky preukaz,
  •  rodný list dieťaťa,
  •  vyššie spomínané dokumenty (prihláška, žiadosť zákonných zástupcov o prijatie do základnej školy, príp. žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky),
  •  v prípade, že dieťa absolvovalo akékoľvek vyšetrenie v Centre pedagogicko-psychologického   poradenstva a prevencie alebo v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie aj   kópiu správy z vyšetrenia,
  •  papier formátu A4 s obrázkom, ktorý nakreslil váš budúci prváčik                                                               (na obrázku budú 2 objekty – 1. postava                                                                                                                                                    2. obľúbené zvieratko alebo hračka),
  •  poplatok 14,45 € na zakúpenie potrebných zošitov (prosíme priniesť presnú sumu 14,45 € ´v malom   priehľadnom vrecku),
  •  vlastné pero.

  Kontakt v prípade otázok: Mgr. Lenka Tršková  (ZRŠ), tel. číslo: 0918 392 914
  e-mail: lenka.trskova@zsnemsova.sk

   

  Elektronická prihláška

  Ziadost_o_prijatie_dietata_do_ZS.docx

  ziadost_o_odklad_dochadzky.pdf

 • ŠPORTUJEME

  Telesná výchova patrí medzi najobľúbenejšie predmety. Takto si ju doma nahradili naši prváci. Sú veľmi šikovní!

                                                                                                                                  Mgr. Mária Bezáková

 • PRVÁCI SA NENUDIA

  Prešli skoro tri týždne odkedy sa pre nás všetkých zatvorila brána školy. Naši prváci spolu so svojimi rodičmi to zvládajú výborne. Svoje zadania úloh si svedomite a zodpovedne plnia, čoho dôkazom je aj ich úloha z geometrie. Na chvíľku sa z nich stali tvoriví stavitelia, ktorí z kociek alebo z lega vytvorili veľmi pekné a nápadité stavby. Za to si zaslúžia obrovskú pochvalu!
                                                                                                                                          Mgr. Lenka Mičková

 • DEŇ VODY

  Aj keď súčasná situácia nám nedovolila prežiť Deň vody v škole, s našimi prvákmi sme si ho pripomenuli aspoň takto symbolicky v domácom prostredí. V rámci tohto dňa deti nakreslili, prípadne vytvorili niečo súvisiace s vodou. A môžeme povedať, že boli naozaj kreatívni, pretože ich práce sú veľmi nápadité a zaujímavé.
                                                                                                                                         Mgr. Lenka Mičková

 • Sociálna pedagogička

  Milí naši rodičia a žiaci.


  Ak v týchto pre nás i pre vás ťažkých dňoch potrebujete akúkoľvek formu podpory (či vyrozprávať sa, podeliť sa so svojimi skúsenosťami, alebo len morálnu podporu), pokojne sa obráťte na našu sociálnu pedagogičku Mgr. Veroniku Pažitnú. Denne bude od 8.00 do 14.00 hod. pripojená na edupage, tak jej môžete napísať správu a poradiť sa.

 • Vyrob si recyklorúško!

  Heslo recyklo aktivity na mesiac marec bolo „Vyrob si recyklorúško!“ Úlohou žiakov bolo vyrobiť rúško z nepotrebného textilu, alebo iného vhodného materiálu, aby bolo funkčné. K tomu napísať postup práce, ako rúško zhotovili. Niektorých táto aktivita zaujala i napriek tomu, že je škola zavretá a svoje výtvory vytvorili, nafotili a poslali cez internet. Všetkým žiakom prvého a druhého stupňa, ktorí sa zapojili ďakujeme, sme radi, že Vás neopúšťa tvorivý duch a dobrá nálada.
                                                                                                                                                    Mgr. Zuzana Hauk

 • Zvládneme to!

   Ako sa darí našim najmladším žiakom z 1. B pri  plnení úloh po dvoch týždňoch učenia z domu? Pani učiteľku teraz nahradili rodičia  a spolu sa snažíme online komunikovať a napredovať s učivom ďalej. Rodičia, Vám patrí ĎAKUJEM. Niekedy je to pre deti zábavné, inokedy sa im nechce, ale máme jedno spoločné: ZVLÁDNEME TO!   

                                                                                                                                          Mgr. Erika Lajčiaková

   

 • PRERUŠENIE VYUČOVANIA V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH AŽ DO ODVOLANIA

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.


  Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie 9. Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi ZŠ do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
  Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.                                                    


  Posúva sa aj termín zápisu do 1. ročníka základných škôl. Ten by sa mal uskutočniť od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. O presnom priebehu zápisu vás budeme priebežne informovať na webovom sídle školy.
  Výučba naďalej pokračuje formou elektronickej komunikácie.


  Ďakujeme všetkým zodpovedným žiakom a ich rodičom, ktorí to zvládajú aj v tejto neľahkej situácii.

 • Zápis do 1. ročníka

  Zápis do 1. ročníka

  Milí rodičia budúcich prváčikov.

  Blíži sa termín zápisu prvákov do základnej školy.

   Prosíme Vás, aby ste prihlášku vášho dieťaťa vyplnili elektronicky. Vypĺňajte ju s diakritikou a čo najpresnejšie (teda používajte dĺžne, mäkčene, meno a priezvisko presne ako na rodnom liste).

  Ak v dotazníku uvediete svoj email, odošleme vám na uvedenú emailovú adresu potvrdenie, že sme údaje dostali v poriadku. Vyplnením a odoslaním online dotazníka beriete zodpovednosť za pravdivosť údajov a dávate súhlas so spracovaním uvedených údajov pre potreby školy v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. a zákona 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  Prosíme Vás, aby ste si elektronickú prihlášku vytlačili a podpísanú od obidvoch rodičov priniesli na zápis. Bez podpisu zákonných zástupcov nie je žiadosť právoplatná.

  Taktiež Vás prosíme o vyplnenie tlačiva Žiadosť zákonných zástupcov o prijatie do základnej školy. Žiadosť je k dispozícii v materských školách alebo na web sídle v záložke: Zápis do 1. ročníka. Ziadost_o_prijatie_dietata_do_ZS.docx   

  Vytlačenú a oboma rodičmi podpísanú žiadosť spolu s rodným listom dieťaťa, s občianskym preukazom zákonného zástupcu dieťaťa a sumou 14,45 € na zákupenie pomôcok na vyučovanie prineste na zápis do školy. Môžete priniesť aj výsledok depistáže z MŠ.  

  Ziadost_o_prijatie_dietata_do_ZS.docx

  Elektronická prihláška

 • SPOMIENKY NA LYŽIARSKY VÝCVIK VO VERNÁRI

  SPOMIENKY NA LYŽIARSKY VÝCVIK VO VERNÁRI

  Aj keď tohtoročná zima nebola priaznivá na snehobielu nádielku, predsa sme si sneh stihli užiť. Jedna ôsmačka a 24 siedmakov absolvovali v dňoch 16. – 21. 02. 2020 lyžiarsky výcvik v malebnej podtatranskej dedinke Vernár. Ubytovaní sme boli v penzióne Suchá, kde sme mali zabezpečené príjemné ubytovanie, celodennú stravu a pitný režim. Na lyžiarsky výcvik nám bol poskytnutý príspevok 150 € na žiaka od MŠVVaŠ SR. Na svah, ktorý bol od penziónu vzdialený asi 2 km, nás vozil zabezpečený skibus. Skupinu žltých tvorilo trinásť začiatočníkov, ktorí prvýkrát stáli na lyžiach a osvojovali si základy lyžovania. Patrí im pochvala za ich snahu a rešpektovanie pokynov pani učiteľky Mgr. Dany Heynes. Tá im trpezlivo vysvetľovala základy lyžovania a neustále ich povzbudzovala, aby sa nikto nenechal znechutiť počiatočnými ťažkosťami. Skupinu dvanástich skúsenejších lyžiarov mala na starosti Mgr. Zuzana Škorvánková, ktorá ako vedúca lyžiarskeho výcviku dohliadala aj na celkový bezproblémový priebeh. Na všetky skupiny niekedy veľmi zblízka, inokedy zase z diaľky dohliadala Mgr. Lenka Tršková. O naše zdravie, psychickú i fyzickú pohodu sa starala zdravotníčka Dominika.

  Žiaci majú veľa pekných zážitkov nielen z lyžovania, ale aj z pestrých aktivít, ktoré sme spoločne organizovali v podvečerných hodinách. V stredu popoludní, v rámci oddychového dňa, sme absolvovali vychádzku k partizánskemu bunkru, večer prezentovala každá izba svoj vopred pripravený program, v ktorom nechýbali úžasné scénky, tancovanie či básnička. Vo štvrtok si lyžiari zasúťažili v slalomovom zjazde, večer sme ukončili tradičnou karnevalovou diskotékou. Ako ocenenie snahy na svahu počas výcviku dostali všetci žiaci účastnícky diplom, ktorý doplnila malá sladká odmena.

  Žiaci prežili pár dní bez rodičov, boli zodpovední za poriadok vo svojich izbách, za svoje veci, zdravie na svahu i mimo neho, ale mali i pocit zodpovednosti za svojich kamarátov – novopečených lyžiarov, ktorým pomáhali na zjazdovke a ukázali svoju trpezlivosť a ochotu pomôcť. Dni na lyžiarskom ubehli veľmi rýchlo, nie tak ako v školských laviciach. Unavení, ale plní zážitkov a nových skúseností sme sa vrátili späť do Nemšovej. Poďakovanie patrí všetkým deťom, ktoré sa pri prvom neúspechu nevzdávali a bojovali čo im sily stačili, i keď zápasili len s únavou, pádmi, neposlušnými lyžami či nevyspytateľným počasím.

  Viac fotografií si môžete pozrieť vo fotoalbume.

   

  Mgr. L. Tršková, Mgr. Z. Škorvánková, Mgr. D. Heynes

 • FENOMÉNY SVETA

  FENOMÉNY SVETA

  Milí žiaci a rodičia.

  V súvislosti s aktuálnym prerušením vyučovania v školách ponúka vzdelávací portál www.fenomenysveta.sk všetkým učiteľom, žiakom a ich rodičom bezplatný prístup k vzdelávacím materiálom. Fenomény sveta  sú nový školský predmet pre 2. stupeň základných škôl, ktorý je založený na zážitkovom vyučovaní pomocou vzdelávacích videí od BBC. Na portáli sa nachádza viac ako 500 videí a 1500 interaktívnych aktivít.

  Ako na to? 

  1. Vytvorte si používateľský účet, resp. prihláste sa do existujúceho účtu na fenomenysveta.sk

  2. Pre sprístupnenie vzdelávacieho obsahu použite ​​​Aktivačný kód:   skolazdomu

  3. Využívajte bezplatný vzdelávací obsah, ktorý je dostupný do 15. 4. 2020 (ak neviete, ako použiť Aktivačný kód, kliknite na Pomoc.)

   

 • Oznam o preložení termínu zberu papiera

  Milí žiaci a rodičia.

  Zber papiera, ktorý mal prebiehať v termíne 30. 03. – 03. 04. 2020 je preložený. O termíne vás budeme včas informovať prostredníctvom webového sídla školy.

  Vedenie ZŠ

 • INFORMÁCIA PRE ŽIAKOV A RODIČOV K PRERUŠENIU VYUČOVANIA

  Na základe rozhodnutia ministerky školstva SR bude základná škola zatvorená od 16. 03. 2020 do 27. 03. 2020 (vrátane) z dôvodu prebiehajúcich opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.

  Informujeme vás, že podľa usmernenia MŠVVaŠ SR nejde o prázdniny ani o vyučovacie voľno, takže žiaci sú povinní riadiť sa pokynmi jednotlivých vyučujúcich, ktoré dostanú prostredníctvom elektronických prostriedkov. V dňoch prerušeného vyučovacieho procesu budú žiakom zasielané zadania práce na doma z vyučovacích predmetov formou správ v EDUPAGE alebo cez vzdelávací portál www.bezkriedy.sk. V prípade akejkoľvek zmeny vás budeme informovať prostredníctvom webového sídla našej školy.

   Vedenie ZŠ, Janka Palu 2, Nemšová

 • OZNAM

  Vážení rodičia.

  Z dôvodu mimoriadnej situácie na Slovensku, ktorú vyhlásila vláda SR v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny, bude v Základnej škole, Janka Palu 2, Nemšová od pondelka 16. marca 2020 prerušené vyučovanie na 14 dní. V rovnakom čase bude prerušená prevádzka školského klubu detí, zariadenia školského stravovania a centra voľného času.

  V piatok 13. marca 2020 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu.

                                                                                       Vedenie ZŠ

 • 3. usmernenie MŠVVaŠ SR k šíreniu koronavírusu

  3. usmernenie MŠVVaŠ SR k šíreniu koronavírusu

  V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

  RUŠIA SA A ZAKAZUJÚ SA S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU:

  1. všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov, študentov a učiteľov do zahraničia (týka sa to aj programu Erasmus +),

  2. návštevy v špeciálnych výchovných zariadeniach,

  3. s účinnosťou od 10.3.2020 všetky lyžiarske zájazdy, školy v prírode, školské výlety, exkurzie po dobu 14 kalendárnych dní (lyžiarske zájazdy a školy v prírode, ktoré prebiehajú v týždni od 9. 3. do 13. 3. 2020 sa nerušia, dokončia sa tak, ako boli naplánované),

  4. okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach,

  5. návštevy študentov zo zahraničia - napr. družby a pod.6. všetky športové podujatia organizované športovými zväzmi, fyzickými osobami, fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými osobami od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 v súlade s Verejnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva.

  NARIAĎUJE SA:

  a) dodržiavať Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva číslo: SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, kde je uvedené: Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky, a osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

  b) Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky do Slovenskej republiky, ako aj u osôb žijúcich s osobami podľa bodu a) v spoločnej domácnosti, rozhodli o izolácii v domácom prostredí podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z., a to na dobu 14 dní.

  c) Opatrenie podľa bodu a) a b) sa nevzťahuje na:

  - vodičov nákladnej dopravy, ktorí prechádzajú cez štáty uvedené v bode a) alebo vykonávajú prepravu, nakladanie a vykladanie tovaru v štátoch uvedených v bode a),- vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta cez územie Talianskej republiky alebo z územia Talianskej republiky,- pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letoch.

       Osobám uvedeným v bodoch a) až c) vyššie sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov chrípkového ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

  Dôrazne sa neodporúča:

  - cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil (najmä do Talianska),- začleňovať do školského kolektívu deti, žiakov a študentov, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest, a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.     Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, kde patrí aj COVID – 19, a to:

  - pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,- nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,- pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť,- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,- zvážiť účasť na hromadných podujatiach, resp. oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,- v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí: ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,- v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,- v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,- v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

  Ďalšie informácie nájdete tu:

  http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

  http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Letak_SD_cistych_ruk_2018.pdf

  Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

  1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,

  2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),

  3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,

  4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a školských zariadeniach.

 • OZNAM

  Milí žiaci a rodičia.

  Z dôvodu preventívnych opatrení sme od 10. 03. 2020 zrušili záujmové útvary šach, karate, futbal, stolný tenis a poznávanie prírody pre 1. stupeň až do odvolania.

  Za pochopenie ďakujeme.                                                                                                             Vedenie ZŠ

 • OZNAM

  Dôrazne upozorňujeme rodičov, aby dôsledne dodržiavali zákaz vjazdu motorových vozidiel do areálu školy. Dbajte na bezpečnosť detí, rodičov, zamestnancov a návštevníkov našej školy.

  Ďakujeme za porozumenie.
                                                                                                                Vedenie ZŠ, Janka Palu 2, Nemšová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2, 914 41 Nemšová
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria