Navigácia

 • Okresné kolo atletiky ZŠ

  Dňa 05. 05. 2023 sa na atletickom štadióne Strednej športovej školy v Trenčíne konalo okresné kolo atletiky ZŠ, ktorého sa zúčastnila aj naša škola. Za školu mohlo štartovať jedno max. 6-členné družstvo chlapcov a jedno max. 6-členné družstvo dievčat. Disciplíny, v ktorých sa pretekalo: beh na 60 m, beh na 800 m, skok do diaľky, skok do výšky, hod kriketovou loptičkou, vrh guľou a štafeta 4 x 60 m. Žiak mohol štartovať najviac v dvoch disciplínach a v štafete. Výkony jednotlivých členov družstva boli bodované podľa tabuliek. Víťazilo družstvo s najvyšším bodovým ziskom.

  Naši žiaci sa v silne zastúpenej konkurencii vôbec nestratili, práve naopak, výrazne bodovali a v jednotlivých disciplínach získali popredné umiestnenia.

  Patrik Mutňanský z 9. B1. miesto skok do diaľky a 2. miesto skok do výšky

  Samuel Mičko z 9. B –  1. miesto vrh guľou a 4. miesto skok do diaľky

  Sebastián Kresánek z 8. B1. miesto beh na 60 m a 11. miesto beh na 800 m

  Kristián Gaží z 9. A3. miesto skok do výšky a 6. miesto hod kriketovou loptičkou

  Šimon Mitáš z 9. A –  5. miesto beh na 800 m a 11. miesto beh na 60 m

  Marek Prekop z 9. B5. miesto vrh guľou a 13. miesto hod kriketovou loptičkou           

  Po vynikajúco predvedených výkonoch sa naše družstvo chlapcov umiestnilo na krásnom 2. mieste spomedzi 15 škôl, pričom víťazstvo nám uniklo len o vlások a do krajského kola postúpili žiaci zo ZŠ Novomeského v Trenčíne.

  Družstvo dievčat sa zo 16 škôl umiestnilo na 9. mieste. Školu reprezentovali Melánia Vavrušová z 8. A, Katarína Filípková z 9. B, Emma Korieneková zo 7. A, Nela Motolová zo 7. B, Emma Pagáčová zo 7. A a Sophia Ann Patková z 9. A.

  Katarína Filípková z 9. B - 11. miesto beh na 800 m a 27. miesto skok do diaľky

  Emma Korieneková zo 7. A - 11. miesto vrh guľou a 23. miesto hod kriketovou loptičkou

  Nelka Motolová zo 7. B - 12. miesto beh na 800 m  a 27. miesto beh na 60 m

  Emma Pagáčová zo 7. A - 22. miesto skok do diaľky a 6. miesto skok do výšky

  Sophia Ann Patková z 9. A - 6. miesto vrh guľou a 17. miesto hod kriketovou loptičkou

  Melánia Vavrúšová z 8. A - 13. miesto beh na 800 m a 28. miesto beh na 60 m

  Štafeta dievčatá - 5. miesto

   

  Chlapcom gratulujeme za umiestnenie a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy!

  Mgr. Z. Škorvánková

   

  Viac fotografií si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • NÁVŠTEVA KRÁLIKOVHO MLYNA V NEMŠOVEJ

  NÁVŠTEVA KRÁLIKOVHO MLYNA V NEMŠOVEJ

  V mesiaci apríl žiaci 5. ročníka  navštívili počas dejepisnej exkurzie Králikov mlyn v Nemšovej. V rámci predmetu bolo žiakom predstavené povolanie mlynárov v minulosti a dnes. Pani Janka Králiková nás milo uvítala a deťom porozprávala množstvo zaujímavých informácií ako sa v minulosti v mlynoch žilo a kde všade sa v okolí Nemšovej nachádzali. Žiaci mali možnosť pozrieť si interiér aj exteriér mlyna a jeho zachovalé vybavenie. Rovnako bol deťom poskytnutý čas na diskusiu, o ktorú mali veľký záujem.
  Veľká vďaka patrí pani  Janke Králikovej.

  Mgr. Lenka Kračunová

 • Rozlúčka so šlabikárom

  Rozlúčka so šlabikárom

  28. apríla prišiel vytúžený deň našich prváčikov – NAUČILI SA ČÍTAŤ A PÍSAŤ POSLEDNÉ PÍSMENKO ABECEDY. Nezostávalo nám teda nič iné, iba sa so Šlabikárom rozlúčiť a tešiť sa na nové príbehy z Čítanky. Rozlúčka so Šlabikárom sa konala 03. mája, kedy deti vypracovali poslednú stranu v šlabikári. V tento deň žiaci riešili zábavné úlohy, spomínali na ľahšie a ťažšie úlohy,  opakovali si hravou formou a zručnosti, ktoré nadobudli počas šlabikárového obdobia. Za náročné a úspešné zvládnutie všetkých písmen abecedy nakoniec každý  žiak dostal obrovskú pochvalu a sladkú odmenu.

  Triedne učiteľky prváčikov

  Viac fotografií si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • NEMŠOVSKÝ SLÁVIK 2023

  NEMŠOVSKÝ SLÁVIK 2023

  Dňa 28. 04. 2023 sa v ZUŠ Nemšová uskutočnil 9. ročník speváckej súťaže NEMŠOVSKÝ SLÁVIK 2023.
  Našu školu reprezentovali žiačky Nikolka Minárová z 3. A a Hanka Ondrišáková zo 4. C triedy. Súťažiace si pripravili ľudovú pieseň a pieseň podľa vlastného výberu.
  V 1. kategórii si Nikolka Minárová z 3. A vyspievala 1. miesto.
  V 2. kategórii získala  Hanka Ondrišáková diplom za účasť.


  Dievčatám srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

  Mgr. Katarína Vániková

 • DEŇ VOĽNA 02. 05. 2023

  Dňa 02. 05. 2023 (utorok) budú mať žiaci deň voľna z dôvodu povinného vzdelávania pedagogických zamestnancov.

  Všetci žiaci sú z obedov v tento deň odhlásení.

  Ďakujeme za pochopenie.

  Vedenie školy

 • DEŇ ZEME

  DEŇ ZEME

  Vo štvrtok 20.4. 2023 sme si na našej škole pripomenuli významný Deň Zeme viacerými aktivitami. Žiaci 3.A pod vedením Mgr. Vánikovej navštívili druhákov a pripravili pre nich zábavné hádanky k téme.

  Žiaci tretích ročníkov a druhého stupňa si v popoludňajšom kvíze zmerali sily v svojich poznatkoch o našej krásnej Zemi a spôsoboch jej ochrany. Na záver boli vyhlásení aj víťazi a odmenení drobnými cenami. Žiaci 7.B zbierali odpadky v okolí Váhu a Vláry a deviataci sa zaslúžili o čistenie okolia našej školy. Ocenenie si zaslúžia všetci, ktorí sa zúčastnili na súťažiach, všetci, ktorí si upevňujú neustále svoj pozitívny vzťah k ochrane životného prostredia, aj tí ktorí ho zveľaďujú. A preto im vyslovujeme veľké ďakujem.

  Mgr. Šubová Ema

 • Na otočku do Trenčína

  Na otočku do Trenčína

  ... sa vybrali naši ôsmaci, ktorí si 20. apríla pozreli divadelné predstavenie v anglickom jazyku s názvom Last Wish (Posledné želanie). Táto inscenácia bola inšpirovaná rozprávkou Kráľ mal troch synov od Jana Wericha, avšak dej bol situovaný do modernej doby. Počas hry herci využívali slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť v reálnom živote v anglicky hovoriacom prostredí. Ôsmakov potešili humorné scénky, zrozumiteľná angličtina a aj to, že sa z Nemšovej do Trenčína a späť odviezli vlakom (niektorí po prvý raz v živote). Ďakujeme Divadelnému centru v Martine za takúto formu spestrenia vyučovania anglického jazyka.

  Mgr. Mária Lašová

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresné kolo

  Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese detí (I. – III. kategória) pre žiakov z okresu Trenčín sa uskutočnilo vo štvrtok 30. marca 2023 v priestoroch Základnej školy Jána Smreka, Melčice - Lieskové.

  Svojim prednesom si Markus Plevák z 2. C získal opäť krásne umiestnenie, a to 3. miesto.

  Markus sa svojmu umiestneniu nielen potešil, ale nabral aj  skúsenosti a cenné rady poroty do budúcna.

  Ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • PYTAGORIÁDA - OKRESNÉ KOLO

  Po absolvovaní školského kola matematickej Pytagoriády boli najlepší riešitelia pozvaní do okresného kola v Trenčíne.

  Dňa 21.3.2023 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády, kde museli žiaci vyriešiť pätnásť náročných úloh za 60 minút. Bonusom k správnym výsledkom boli aj body za ušetrený čas.

  Z našich žiakov bol najúspešnejším v okresnom kole Samko Begáň zo 6.B, ktorý získal 1. miesto v kategórii P6.

  Srdečne mu blahoželáme a držíme palce v celoštátnom kole!

 • Veľkonočné prázdniny

 • OBEDY ZADARMO OD 01. 05. 2023

  Vážení rodičia.

  Od 01. 05. 2023 môžu všetci žiaci, ktorí majú záujem stravovať sa v školskej jedálni, čerpať dotáciu na stravu.

  O dotáciu musí požiadať aj žiak, ktorý sa v súčasnosti stravuje v školskej jedálni.

  Rodičia budú naďalej platiť 5 eur za mesiac na režijné náklady.

  Poprosíme rodičov, ktorí sa ešte nevyjadrili, aby prihlásili svoje dieťa na stravu od mája 2023. Rodičia, ktorí už deti prihlásili, považujte tento oznam za bezpredmetný.

  Zákonný zástupca požiada cez rodičovské konto na EduPage Žiadosti/Vyhlásenia – Žiadosť o dotáciu na stravu – NÁVRATKA do 6. apríla 2023.

  Pri dotácii stravy pre žiakov budú rodičia naďalej poberateľmi daňového bonusu.

 • VYNÁŠANIE MORENY

  VYNÁŠANIE MORENY

  Dňa 29. 03. 2023 si žiaci pripomenuli ľudový zvyk našich predkov - vynášanie Moreny.

  Veselo je z jari, keď sa práca darí, za tebou Morena, nikto z nás nežiali.
  Dolu vodou pôjdeš a zimu odnesieš, všetci sa tešíme, že sa  ťa zbavíme.
  Morenu sme vyhnali, môžeme privítať jar.

   Mgr. Vániková

 • Obedy zadarmo od 01. 05. 2023

  Vážení rodičia.

  Od 01. 05. 2023 môžu všetci žiaci, ktorí majú záujem stravovať sa v školskej jedálni, čerpať dotáciu na stravu.

  O dotáciu musí požiadať aj  žiak, ktorý sa v súčasnosti stravuje v školskej jedálni.

  Rodičia budú naďalej platiť 5 eur za mesiac na režijné náklady.

  Zákonný zástupca požiada cez rodičovské konto na EduPage Žiadosti/Vyhlásenia – Žiadosť o dotáciu na stravu – NÁVRATKA do 31. marca 2023.

  Pri dotácii stravy pre žiakov budú rodičia naďalej poberateľmi daňového bonusu.

   

  Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu:

  V zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje:

  1. posledný ročník MŠ alebo ZŠ, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej len „zriaďovateľ školy“) prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa,
  2. MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v HN/ŽM“),
  3. MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

  Vzhľadom na zmenu kategórií oprávnených detí sa od 01. 05. 2023 už nebude prihliadať na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa, t.j. dieťaťu od 01. 05. 2023 môže byť poskytnutá dotácia na stravu aj v prípade, ak naň rodič poberá daňový bonus.

   

  Ďakujeme za pochopenie.

  Vedenie školy

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  Vážení rodičia budúcich prváčikov!

  Zápis detí  do 1. ročníka 2023/2024 bude v Základnej škole, Janka Palu 2, Nemšovej 04. a 05. apríla 2023 od 14.00 do 17.00 hod. za účasti detí.  Pred samotným zápisom je nutné vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je sprístupnená v sekcii “Elektronická prihláška“. Pred jej vyplnením si, prosíme vás, dôkladne prečítajte pokyny, ktoré sú uvedené v úvodnej časti prihlášky.

  Súčasne boli pridané do sekcie Zápis do 1. ročníka informácie a tlačivá, ktoré bude nutné predložiť pri zápise.

  Po vyplnení si poznačte kód formulára pre prípadnú opravu a doplnenie údajov, prihlášku vytlačte, podpíšte a spolu s vyplneným, oboma zákonnými zástupcami podpísaným a  vytlačeným tlačivom Žiadosť o prijatie do 1. ročníka, ktoré nájdete na webovom sídle školy v sekcii "Zápis do 1. ročníka", prineste na zápis do školy. Nezabudnite na rodný list dieťaťa a váš preukaz totožnosti

  Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

  • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
  • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať) alebo
  • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania je možné preukázať písomným vyhlásením podľa prílohy č. 2).

   

  Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (príloha č. 3).

   

  Elektronickú prihlášku vyplňte do 31. 03. 2023.

  Upozorňujeme, že:

  1. zápisu sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré k 1. septembru 2023 dosiahnu vek 6 rokov (t. j. narodené do 31. 08. 2017),

  2. zápisu sa musia opäť zúčastniť aj deti, ktoré v šk. r. 2022/2023 pokračovali v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole,

  3. zápisu do 1. ročníka sa zúčastnia aj deti, ktorých rodičia požiadajú o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole v školskom roku 2023/2024.

  Odklad povinnej školskej dochádzky od 01. 01. 2021 legislatíva nedovoľuje. Pokiaľ dieťa nie je zrelé na plnenie povinnej školskej dochádzky, zákonným zástupcom budúcich prvákov odporúčame obrátiť sa na pani riaditeľku MŠ, v ktorej kompetencii je povoliť predĺženie predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Aj v takom prípade je však nutné zápis v základnej škole absolvovať a informovať základnú školu o skutočnosti, že dieťa bude mať predĺžené predprimárne vzdelávanie.

  Ak sú rodičia  dlhodobo v zahraničí alebo plánujú  pobyt v zahraničí, zapíšu  svoje dieťa do školy. Zároveň  podajú riaditeľke základnej školy žiadosť o povolenie vzdelávania dieťaťa v zahraničí.

  Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a už teraz sa tešíme na našich nových budúcich prváčikov.

   

   

   

   

 • OKRESNÉ KOLO VO FLORBALE

  Dňa 29. 03. 2023 sa v športovej hale v Nemšovej uskutočnilo okresné kolo vo florbale. Naše dievčatá sa umiestnili na 3. mieste.

  Ďakujeme za reprezentáciu.

 • Svetový deň vody - 22. 03.

  Svetový deň vody - 22. 03.

  Voda nás sprevádza počas celého života, od narodenia až do posledného dňa nášho života. Voda pokrýva 70 % povrchu Zeme a preto sa z vesmíru javí naša planéta ako modrá. Hoci sa nám zdá voda obyčajná tekutina, je mimoriadne vzácna a jej zdroje sú ohrozené. Preto sa snažíme zvýšiť povedomie u mladej generácie o jej nutnej ochrane, aby sme zachovali čistú vodu pre ďalší život na Zemi. Svetový deň vody (22.3.), ktorý OSN každoročne vyhlasuje už od roku 1993, je vždy jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia.

  Dňa 23.marca to aj v našej škole žilo vodou. Naši deviataci ku Svetovému dňu vody pripravili pohybové aktivity pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov, ktoré boli zábavné, aj poučné. No pripomenutie významu vody sa týkalo nielen ich ale aj celej školy. Tak ako sú rôznorodé  zdroje vody, tak  prišli oblečené do všetkých odtieňov modrej farby aj  pani učiteľky a žiaci. Počas dňa sa na hodinách venovali rôznym aktivitám spojeným s tematikou vody, diskutovali o možnostiach ochrany zdrojov vody a predkladali návrhy na šetrenie vody v domácnostiach či škole.  Žiaci nižších ročníkov pripravili k téme individuálne  aj skupinové projekty, maľovali kvapky vody, spievali a recitovali. Žiaci vyšších ročníkov tematicky vyzdobili dvere svojich tried. Ich diela sú skutočne originálne.

  Organizátorom veľmi ďakujeme za skvelý priebeh akcie a dúfame, že pripomenutie významu vody bude viesť ku zodpovednejšiemu enviromentálnemu správaniu.

  Viac fotografií si môžete pozrieť vo fotoalbume.

  Mgr. Ema Šubová

 • BESEDA S PETROM ĎURIŠOM

  Veľmi nás teší, že pozvanie na besedu prijal náš bývalý žiak, futbalista, ktorý hrával najvyššiu slovenskú ligu vo viacerých futbalových kluboch, PETER ĎURIŠ.

  Zaujímavo rozprával o tom, ako začal s futbalom, v ktorých  kluboch hrával. Dnes ešte stále hrá, ale pre zábavu. Je riaditeľom športového futbalového klubu – venuje sa chlapcom, ktorí majú záujem o túto loptovú hru.

  Môžeme ho vidieť aj v TV, kde analyzuje niektoré futbalové zápasy. Pomáha s natáčaním filmu o Martinovi Škrteľovi, známom futbalistovi, ktorý je jeho priateľom.

  Pre priaznivcov futbalu nám Peter „priniesol“ pozdrav od Mareka Hamšíka.

  Ďakujeme za pozitívnu atmosféru a želáme  Petrovi Ďurišovi ešte veľa úspechov.

 • Účasť na súdnom pojednávaní

  Dňa 23. 03. 2023 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili súdneho pojednávania na Okresnom súde v Trenčíne. Keďže na hodinách občianskej náuky sa práve zaoberajú právom, mali tak možnosť vidieť "teóriu" v praxi. Po pojednávaní im hlavný sudca zodpovedal na množstvo otázok súvisiacich s trestným právom. Celé podujatie bolo pre našich ôsmakov určite nielen zaujímavým, ale i poučným.

  Mgr. Ľudmila Blažejová

 • OBVODNÉ KOLO VO VYBÍJANEJ

  V stredu 15. marca 2023 sa naše dievčatá zúčastnili obvodného kola žiačok vo VYBÍJANEJ. Vybojovali si tretie miesto.

  Ďakujeme za reprezentáciu.

 • Turnaj v stolnom tenise - Trenčianske Teplice

  Dňa 09. 03. 2023 sa naši 13 žiaci zúčastnili turnaja v stolnom tenise " O pohár primátorky mesta Trenčianske Teplice ". Stretlo sa tam 105 žiakov, ktorí súťažili v troch kategóriách: mladší žiaci, starší žiaci a dorastenci. Emma Korieneková obsadila krásne druhé miesto v kategórii mladšie žiačky.

  Gratulujeme a ďakujeme našim športovcom za reprezentáciu školy.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Janka Palu 2
 • 032/6598290, 032/6598282, mobil: 0918450657
  fax: 032/6598290

Fotogaléria